Søk

Avgrens treffene
Viser 12 av 12
Sorter:
4 har Dzamarija som sitt etternavn
Se mer om navnet i navnestatistikken
 1. Barn og unge med innvandrerbakgrunn

  . Om publikasjonen Tittel Barn og unge med innvandrerbakgrunn Ansvarlige Minja Tea Dzamarija, Trygve Kalve Serie og -nummer Notater 2004/31 Utgiver Statistisk sentralbyrå

 2. Norske barn i utlandet

  : Pakistan, Marokko, Tyrkia og Spania Ansvarlig Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Notater 2004/71 Utgiver Statistisk sentralbyrå

 3. Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn

  . Om publikasjonen Tittel Oversikt over personer med ulik grad av innvandringsbakgrunn Ansvarlig Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Rapporter 2014/16 Utgiver Statistisk sentralbyrå

 4. Innvandringsgrunn 1990-2011, hva vet vi og hvordan kan statistikken utnyttes?

  ? Ansvarlig Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Rapporter 2013/34 Utgiver Statistisk sentralbyrå

 5. En demografisk beskrivelse av arbeidsinnvandrere fra EU/EØS og deres familier

  utvalgsundersøkelser, tellinger og registerbaserte undersøkelser. Minja Tea Dzamarija minja.tea.dzamarija@ssb.no 93 23 94 34 SSBs informasjonstjeneste informasjon

 6. Innvandreres demografi og levekår i Groruddalen, Søndre Nordstrand, Gamle Oslo og Grünerløkka

  Grünerløkka Ansvarlige Minja Tea Dzamarija, Bjørn Thorsdalen Serie og -nummer Rapporter 2015/43 Utgiver Statistisk sentralbyrå

 7. Innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria

  norskfødte med innvandrerforeldre fra Syria Ansvarlig Minja Tea Dzamarija (red.) Serie og -nummer Rapporter 2018/24 Utgiver Statistisk sentralbyrå

 8. Grenseløs kjærlighet?

  . Minja Dzamarija, Seksjon for befolkningsstatistikk, har utarbeidet store deler av teksten og tabellene til kapittel 7

 9. Familieinnvandring og ekteskapsmønster 1990–2015

  –2015 Ansvarlige Minja Tea Dzamarija, Toril Sandnes Serie og -nummer Rapporter 2016/39 Utgiver Statistisk sentralbyrå

 10. Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn

  . Om publikasjonen Tittel Barn og unge voksne med innvandrerbakgrunn. Demografi, utdanning og inntekt Ansvarlig Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Rapporter 2016/23 Utgiver Statistisk sentralbyrå

 11. Norskfødte med innvandrerforeldre – hvordan går det med dem?

  . Om publikasjonen Tittel Norskfødte med innvandrerforeldre – hvordan går det med dem?. Demografi, utdanning, arbeid og inntekt Ansvarlige Mads Ivar Kirkeberg, Minja Tea Dzamarija, Nadine Viktoria Lunde Bratholmen

 12. Barn og unge med innvandrerforeldre

  . Om publikasjonen Tittel Barn og unge med innvandrerforeldre. Demografi, utdanning, inntekt og arbeidsmarked Ansvarlig Minja Tea Dzamarija Serie og -nummer Rapporter 2010/12 Utgiver Statistisk sentralbyrå