Publikasjon

Rapporter 2006/39

Grenseløs kjærlighet?

Familieinnvandring og ekteskapsmønstre i det flerkulturelle Norge

Innhold

Denne rapporten beskriver familierelatert innvandring og ekteskapsmønstre i det flerkulturelle Norge. Innledningsvis beskrives innvandrerbefolkningens sammensetning med hensyn til alder, kjønn, landbakgrunn. Deretter tegner vi det generelle bildet av familierelatert innvandring i perioden 1991-2004, for videre å se nærmere på innvanding av ektefeller og skillet mellom familieetablering og familiegjenforening. Så beskrives ekteskapsmønstre i det flerkulturelle Norge grundig; Sivilstand, ekteskapsbestand, ekteskapsinngåelser registrert i Norge, ekteskapsinngåelser over grensene og skilsmisser.

Hvorfor lage en slik beskrivelse? En beskrivelse av familierelatert innvandring kan hjelpe oss til å forstå ulike prosesser rundt innvandringen til Norge. Siden ekteskapsinnvandring utgjør en betydelig del av familieinnvandringen, er en bred beskrivelse av ekteskapsmønstre i hele befolkningen og innvandrerbefolkningen til hjelp når vi skal forstå disse prosessene. Norge er et internasjonalt og flerkulturelt samfunn også på dette området, noe som representerer ulike utfordringer med hensyn til integrasjon og utforming av kommunal og offentlig forvaltning.

Prosjektet bygger på arbeid utført i Rapport 2004/1 (Lie 2004a), og er initiert og gjennomført av Gunnlaug Daugstad, Seksjon for levekårsstatistikk. Vebjørn Aalandslid, Seksjon for levekårsstatistikk, har stått for tilrettelegging av filer og tabellproduksjon til kapittel 3 og 4, og har skrevet avsnitt 3.1. Oddveig Selboe, Seksjon for befolkningsstatistikk har stått for tabellproduksjonen til kapittel 5, 6, 7, 8 og 9. Minja Dzamarija, Seksjon for befolkningsstatistikk, har utarbeidet store deler av teksten og tabellene til kapittel 7. Liv Hansen og Marit Berger Gundersen har tilrettelagt figurene. En særlig takk til Lars Østby og Vebjørn Aalandslid for verdifulle innspill til prosjektet, både under planlegging, gjennomføring og sluttføring.

Prosjektstøtte: Prosjektet er finansiert av Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Kontakt