Notater 2004/31

Barn og unge med innvandrerbakgrunn

Denne publikasjonen er kun tilgjengelig i pdf-format.

Om publikasjonen

Tittel

Barn og unge med innvandrerbakgrunn

Ansvarlige

Minja Tea Dzamarija, Trygve Kalve

Serie og -nummer

Notater 2004/31

Utgiver

Statistisk sentralbyrå, Avdeling for personstatistikk/Seksjon for befolkningsstatistikk

Emner

Befolkning, Barn, familier og husholdninger

Antall sider

97

Målform

Bokmål

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt