336189
/befolkning/statistikker/samboer/aar
336189
statistikk
2018-01-23T08:00:00.000Z
Befolkning
no
samboer, Samboere, samboerskap, andel samboere, andel gifte, andel enslige, samlivBarn, familier og husholdninger, Befolkning
true

Samboere

Oppdatert

Neste oppdatering

Nøkkeltall

20 %

av befolkningen 45-49 år er samboere

Andel samboere i ulike aldersgrupper. Prosent
1993-19951999-20012005-20072014-2016
20-24 år25223023
25-29 år35394039
30-34 år24303137
35-39 år15202431
40-44 år10162022
45-49 år8111620
50-54 år681017
55-59 år47814
60-69 år3468
70-79 år1224

Se utvalgte tabeller fra denne statistikken

Tabell 1 
Andel samboere, gifte og ikke i samliv. Prosent. Menn og kvinner

Andel samboere, gifte og ikke i samliv. Prosent. Menn og kvinner
Samlivsform, kjønn, alder199619971998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016
Samboere
Menn
16-19 år011121221111331112231
20-24 år171717171114271918252324212419182118222015
25-29 år353738393536374043373940372933413140363734
30-34 år303129323733333731293137302828363437344138
35-39 år232022232219272627252426282631282931333629
40-44 år101321151421152217241923192322192024222025
45-49 år8111112139141814181716202117212420162122
50-54 år89101171011141591210111516131619171816
55-59 år765967107128111011911121412171521
60-69 år34563675677785768991110
70-79 år222331236234424467574
Kvinner
16-19 år275766447847546421532
20-24 år343533322931353532363837363032343229302430
25-29 år393637423841394840454139443951413445494337
30-34 år232327282726313335322830343233383338344033
35-39 år111618181520222227222425242625292827312430
40-44 år12913151516161517191918202020261925202125
45-49 år998111212121413131416212017211820202122
50-54 år56679611998121091511121416132213
55-59 år366647675848871179910910
60-69 år222524523346547559477
70-79 år111111122323223331222
Gifte
Menn
16-19 år1............1......1..00000000
20-24 år333122442321132225121
25-29 år221518151715141816161516111921121612171817
30-34 år454044423637373637364544414345283034373232
35-39 år595956555354484944534951495049524746484447
40-44 år736862656456615460565856525563656351555953
45-49 år747371706871706764606465555657585756615655
50-54 år747477767672696770717168696666696758625955
55-59 år797981777276777572747370757375706871636460
60-69 år817779748178767979757571777772767475717170
70-79 år767374766974757972777871778074787476767375
Kvinner
16-19 år010110010110..10000000
20-24 år877846584675757646334
25-29 år292930303125292426232730232721212820281519
30-34 år595653485349504346414847494252404243453842
35-39 år726663606559565856565854565457575056535353
40-44 år707668626462636461596059616259526655575753
45-49 år707373717267696358636162615655536161565953
50-54 år776969717272697066646470676060666158575560
55-59 år767074697571757462696770696161686471616264
60-69 år667070686865606470676461686569716562686267
70-79 år444642504243515342504749535647465559545451
Ikke i samliv
Menn
16-19 år999999999899989799999998979899999998989799
20-24 år808082878469768072757529777379807777777984
25-29 år434844464848484241474645525245465347474548
30-34 år252927262730292732352420292827363629292730
35-39 år172122232527252529222724232421192423202125
40-44 år161817192223232423202321292315161724232122
45-49 år181617181919171623222019252327212023232323
50-54 år181612131718191815201722202019171723212329
55-59 år151514152217141716181620141814181717212120
60-69 år161916201615181615181922151821181816191820
70-79 år222524212825231822211925191822182117191921
Kvinner
16-19 år989295929394969593919693959594969899959798
20-24 år585860606763635864585558576562616566677366
25-29 år323533283134332934323231333428383936234244
30-34 år182220242025202419272424162615212620212324
35-39 år161819232020222017221722202018152218172317
40-44 år181519232123192121222123201821221620232123
45-49 år211819171621192329252523182428272019242025
50-54 år182624231921202124282420232529222527302427
55-59 år212420252122192033232923243228262720282826
60-69 år322828263031353426303233263124242929283126
70-79 år555457495755484657475148454251514340444447

Om statistikken

Statistikken viser andelen samboere i den norske befolkningen, 16-79 år, fordelt på kjønn og aldersgrupper.

Definisjoner

Definisjoner av viktige begrep og variabler

Person: Utvalget som statistikken baserer seg på er trukket blant alle personer 16-79 år som ifølge Det sentrale folkeregister var bosatt i Norge per 1. januar. Hvem som skal regnes som bosatt i Norge og hvor de skal ha adresse, går frem av Lov om folkeregistrering av 16. januar 1970 (med seinere endringer) og forskrifter til denne fra 1994.

Par: Som et par regnes to personer som bor i samme bolig og er gift med hverandre, er registrerte partnere eller er samboere, dvs. er i samliv uten å ha inngått ekteskap eller registrert partnerskap.

Standard klassifikasjoner

Ikke relevant.

Administrative opplysninger

Navn og emne

Neste publisering

Ansvarlig seksjon

Seksjon for befolkningsstatistikk

Regionalt nivå

Landet. 

Hyppighet og aktualitet

Hvert 3. år.

Internasjonal rapportering

Ikke relevant.

Lagring og anvendelse av grunnlagsmaterialet

Ikke relevant

Bakgrunn

Formål og historie

Statistikken som er utvalgsbasert gir samlivsstatus basert på faktisk adresse for kvinner og menn i alderen 16-79 år i form av andeler samboende, gifte og ikke i samliv i ulike aldersgrupper. Statistikken gir en tidsserie tilbake til 1977, og har siden 1993 vært utarbeidet med tall for hvert år.

Brukere og bruksområder

Statistikken har et vidt spekter av brukere og anvendelsesområder, som forskningsmiljøer innen demografi og levekår, offentlig forvaltning, massemedia og privatpersoner.

Likebehandling av brukere

Ikke relevant

Sammenheng med annen statistikk

Denne statistikken er basert på intervjudata, og om en person blir definert som samboer eller ikke avhenger av hva intervjupersonen selv oppgir på spørsmålet om en lever i samliv. I SSB sin registerbaserte familie- og husholdningsstatistikk må man være registrert i folkeregistret på samme adresse for å bli definert som samboere. Erfaringsmessig vil statistikk som er basert på register og formelt bosted gi noe færre samboerpar enn statistikk som er basert på intervjuundersøkelser og faktisk bosted. Se SSBs husholdningsstatistikk.

Lovhjemmel

Statistikkloven §§ 2-1, 2-2,3-2.

EØS-referanse

Ikke relevant.

Produksjon

Omfang

Statistikken omfatter et utvalg av den norske befolkning i alderen 16 - 79 år.

Datakilder og utvalg

Kildene er Statistisk sentralbyrås Reiseundersøkelse og folkeregisteropplysninger. Tidligere kilder har vært Fruktbarhetsundersøkelsen i 1977, Familie- og yrkesundersøkelsen i 1988 og Omnibusundersøkelser 1993-2004. Spørsmålsstillingen har vært den samme i undersøkelsene, og vi antar at det ikke har ført til brudd i tidsseriene.

Fra og med 2005 er undersøkelsen basert på et representativt årlig utvalg på 8 000 norske personer i alderen 16 - 79 år.

Utvalgstrekkingen skjer i henhold til SSBs standard utvalgsplan.

Datainnsamling, editering og beregninger

Datainnsamlingen foregår i all hovedsak ved telefonintervju.

Det benyttes PC under intervjuet. Intervjueren leser spørsmålene fra skjermen og registrerer svarene direkte. Slik reduseres blant annet mulighetene for å stille feil spørsmål til intervjuobjektet. Svarene lar seg dessuten lettere kontrollere i form av ferdig programmerte grenser for gyldige svar.

Andelen samboere i en aldersgruppe er beregnet ved å se på hvor mange i aldersgruppen som har svart at de er samboere i forhold alle som har svart på spørsmålene om samlivsstatus i denne aldersgruppen. Andelen som er gifte/ikke i samliv er regnet ut på tilsvarende måte.

Totalt antall samboere er anslått ved å multiplisere den beregnede andelen som er samboere i en aldersgruppe med middelfolkemengden i den samme aldersgruppen.

Sesongjustering

Ikke relevant

Konfidensialitet

Ikke relevant.

Sammenlignbarhet over tid og sted

Fra 2005 har dataene blitt hentet fra SSBs Reiseundersøkelse. Tidligere kilder har vært Fruktbarhetsundersøkelsen i 1977, Familie-og yrkesundersøkelsen i 1988 og Omnibusundersøkelser 1993-2004. Spørsmålsstillingen er den samme, og man antar at bruk av data fra ulike undersøkelser ikke har medført brudd i tidsseriene.

 

Nøyaktighet og pålitelighet

Feilkilder og usikkerhet

Målefeil, (intervjuobjektet gir feil opplysninger) og bearbeidingsfeil (feil i forbindelse med koding av avgitte svar), er forsøkt unngått ved oppbygging av et kontrollsystem. En kan likevel ikke garantere at alle feil oppdages. Omfanget av innsamlings- og bearbeidingsfeil er ukjent.

Enhetsfrafallet har økt noe over tid er nå på drøyt 40 prosent. Produksjonsmetoden er slik at vi ikke har noen grunn til å tro at det foreligger systematiske skjevheter pga. frafallet i resultatet. Det partielle frafallet, det vil si at intervjuobjektet har unnlatt å svare på minst ett av spørsmålene i undersøkelsen, er minimalt.

Resultatene fra undersøkelsen bygger kun på svar fra de personer som gav oppgave (nettoutvalget). Frafallet skyldes hovedsakelig at intervjuobjektet nektet å svare eller ikke var å treffe. Vi kjenner ikke til hvilke grunner de som ikke var å treffe hadde for ikke å delta.

Fordi resultatene bygger på opplysninger fra et utvalg av den befolkningen som undersøkelsen dekker, er det knyttet en viss usikkerhet til dem. Denne usikkerheten kalles utvalgsvarians. I og med at utvalget er trukket etter reglene for tilfeldig utvalg, er det mulig å beregne hvor stor denne utvalgsvariansen kan ventes å bli.

Et hyppig mål på usikkerheten i resultatet for en variabel, er standardavviket til den observerte verdien av dette kjennemerket. Størrelsen på dette standardavviket avhenger av tallet på observasjoner i utvalget, måten utvalget er trukket på og av fordelingen til den aktuelle variabelen i befolkningen. Fordelingen i befolkningen kjenner vi ikke, men det er mulig å anslå standardavviket i utvalgsfordelingen ved hjelp av observasjonene i utvalget.

Det er ikke foretatt egne beregninger av slike anslag for denne undersøkelsen. For et utvalg som er trukket etter Statistisk sentralbyrås utvalgsplan, vil usikkerheten øker når antall observasjoner minker og når prosenttallet nærmer seg 50.

 

Revisjon

Ikke relevant

Faktaside

Kontakt

Fant du det du lette etter?

Du har slått av Javascript. Du kan sende oss en tilbakemelding på informasjon@ssb.no.

Send e-post til SSB