Samboere

Til toppen

06831: Andel samboere, gifte og ikke i samliv, etter aldersgruppe og kjønn (prosent) 1977 - 2019

Må velges

Valgt 1 av totalt 1

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 1977 , 1988 , 1993 ,

Valgt 1 av totalt 29

Må velges

Valgt 0 av totalt 3

Må velges

Valgt 0 av totalt 2

Må velges
Søkefelt for å finne ønsket verdi i kodelisten til denne variabelen. Dette er eksempler på verdier i listen. 16-19 år , 20-24 år , 25-29 år ,

Valgt 0 av totalt 11

Antall valgte celler
(maksimalt tillatt er 300 000)
Antall valgte celler har oversteget maksimalt tillatt 300 000

alder

Tallene for aldersgruppene 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, og 40-44 i 1988 gjelder kvinner henholdsvis 23, 28, 33, 38 og 43 år.