Artikler om produsentprisindeksen

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Prisfall for norske matvareprodusenter Artikkel 10. juli

  Prisene som norske matvareprodusenter fikk for varene sine falt fra mai til juni, både ved salg til det norske markedet og til utlandet. Størst var prisfallet på eksporterte matvarer. For første gang siden februar falt eksportprisene på industrivarer generelt.

 2. Fortsatt prisfall på energivarer Artikkel 11. mars

  I februar falt produsentprisindeksen for fjerde måned på rad. Lavere energipriser bidro sterkt til at den samlede produsentprisindeksen gikk ned med 2,5 prosent siste måned.

 3. Kjølig start på året for energivarer Artikkel 9. februar

  Priser på energivarer fortsatte å falle inn i det nye året og vi har med dette hatt synkende kraftpriser i tre måneder på rad. Produsentprisindeksen synker i januar med 3,2 prosent som følge av dette. Prisene i industrien stiger derimot noe i januar.

 4. Dempet prisvekst i industrien i 2023 Artikkel 10. januar

  Industriprisene fortsatte å stige noe fra 2022 til 2023, men veksten var langt svakere enn i de to foregående årene. Næringsmiddel-, mineralprodukt, - og metallvareindustriene opplevde alle prisvekst siste året, mens prisene på metaller og raffinerte petroleumsprodukter gikk ned.

2023

 1. Industriprisene steg for tredje måned på rad Artikkel 11. desember

  Produsentprisene i industrien steg med 0,6 prosent fra oktober til november. Dette var tredje måned på rad med økte industripriser. Produsentprisindeksen (PPI) samlet sett gikk derimot ned med 0,3 prosent.

 2. Ny prisoppgang i industrien Artikkel 10. november

  Produsentprisindeksen (PPI) gikk opp med 5,2 prosent i oktober. Oppgangen skyldes hovedsakelig økte priser på energivarer samt høyere priser på tjenester til bergverksdrift. Industriprisene økte for andre måned på rad.

 3. Energivarer trekker PPI opp Artikkel 10. oktober

  Prisene på energivarer i PPI økte med 9,2 prosent fra august til september. Samtidig falt produsentprisene i industrinæringene utenom raffinerte oljeprodukter for fjerde måned på rad.

 4. Stigende energipriser ga oppgang i PPI Artikkel 11. september

  Produsentprisindeksen (PPI) økte med 4,8 prosent fra juli til august. Høyere pris på olje og gass, samt raffinerte petroleumsprodukter bidro mest til oppgangen. Industriprisene fortsatte nedover og var med på å dempe PPI totalt.

 5. Industriprisene falt for tredje måned på rad Artikkel 10. august

  Produsentprisene i industrien falt med 0,6 prosent fra juni til juli. Dette var tredje måned på rad med fall i industriprisene. Det var likevel en prisnedgang innen utvinning av råolje og naturgass som trakk den totale produsentprisindeksen mest ned.

 6. Liten oppgang i produsentprisene i juni Artikkel 10. juli

  Produsentprisindeksen (PPI) økte med 0,3 prosent fra mai til juni. Oppgangen skyldtes i all hovedsak økte priser innen utvinning av råolje og naturgass, men også næringsmiddelindustrien bidro med blant annet økte priser på fiskeprodukter.

 7. Prisfall på energivarer dro PPI ned i mai Artikkel 9. juni

  Energiprisene i Produsentprisindeksen (PPI) gikk ned med 14,8 prosent fra april til mai. Nedgangen bidro til at indeksen falt med 8,3 prosent. Prisene på næringsmidler gikk ned 0,2 prosent.

 8. Høyere oljepris trakk PPI opp i april Artikkel 10. mai

  Produsentprisindeksen (PPI) gikk opp med 0,8 prosent fra mars til april. Oppgangen kom hovedsakelig av økt pris på råolje, men også industriprisene fortsatte å stige, blant annet på grunn av høyere priser i næringsmiddelindustrien.

 9. Moderat prisnedgang i mars Artikkel 11. april

  Produsentprisindeksen (PPI) falt med 3,5 prosent fra februar til mars. Nedgang i naturgassprisene forklarer mesteparten av nedgangen. Industrien hadde en liten prisoppgang, hvor næringsmiddelindustrien bidro mest.

 10. Prisfall på energivarer dro PPI ned i februar Artikkel 10. mars

  Produsentprisindeksen (PPI) falt med 2,9 prosent fra januar til februar. De største bidragene til nedgangen kom fra kraftforsyning og naturgass. Oljeprisen og prisen på raffinerte petroleumsprodukter gikk motsatt vei sist måned.

 11. Kraftig nedgang i produsentprisene i januar Artikkel 10. februar

  Produsentprisindeksen (PPI) falt med 17,3 prosent i januar. Dette er den største nedgangen målt fra en måned til den neste i produsentprisindeksen på 2000-tallet. De største bidragene til nedgangen kommer fra priser på kraftforsyning og naturgass.