Artikler om produsentprisindeksen

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

 1. Prisnedgang i industrien Artikkel 9. september

  Prisene i industrien gikk ned 1,6 prosent fra juli til august. Dette var første måned med prisfall i industrien siden mai 2020. Til tross for dette steg produsentprisindeksen (PPI) med 8,2 prosent fra juli til august.

 2. Produsentprisindeksen fortsetter kraftig opp Artikkel 10. august

  Produsentprisindeksen (PPI) steg i juli med 7,5 prosent, og fortsatte dermed oppgangen som begynte i mai. Et større prishopp på naturgass dro indeksen opp, samtidig med en bred prisoppgang innen næringsmiddelindustrien.

 3. Prisoppgang på naturgass trekker PPI opp Artikkel 11. juli

  Produsentprisindeksen (PPI) steg i juni med 7,2 prosent, og fortsatte dermed oppgangen som begynte i mai. Betydelig prisoppgang på fossilt brensel dro indeksen opp, mens prisnedgang i metallindustrien dempet oppgangen noe.

 4. PPI gjør omslag til prisøkning i mai Artikkel 10. juni

  Produsentprisindeksen (PPI) gjorde et omslag i mai med en prisstigning på 1,7 prosent etter den kraftige nedgangen i april. Den totale prisveksten for norske produsenter i mai kom hovedsakelig fra industrinæringene der næringsmiddelindustrien var den største bidragsyteren.

 5. Reduserte energipriser i april Artikkel 10. mai

  Produsentprisindeksen (PPI) falt 7,2 prosent fra mars til april, sterkt drevet at prisfall på energivarer. I de fleste industrinæringene derimot, fortsatte prisoppgangen også i april med økte priser blant annet i petroleums- og kullvareindustrien og metallindustrien.

 6. Energivarer ga historisk økning i PPI Artikkel 11. april

  Sterkt drevet av store prishopp på energivarer steg Produsentprisindeksen (PPI) med 16,9 prosent fra februar til mars. Prisoppgangen i de fleste industrinæringene fortsetter, med økte priser blant annet innen metaller og næringsmiddelindustrien.

 7. Stor prisøkning på raffinerte petroleumsprodukter Artikkel 10. mars

  Prisene i industrien økte med 3,4 prosent fra januar til februar. Prisene på raffinerte petroleumsprodukter steg 9,4 prosent og bidro mest til oppgangen.

 8. PPI synker for første gang siden mars 2021 Artikkel 10. februar

  Produsentprisindeksen (PPI) falt i januar med 1,2 prosent. Det er første gang siden mars 2021 at indeksen synker. Nedgangen skyldtes hovedsakelig reduserte strøm- og gasspriser, og ble bremset av en oppgang i prisene i industrien.

 9. PPI opp i desember Artikkel 10. januar

  Produsentprisindeksen (PPI) øker med 8,1 prosent fra november til desember. Prisoppgangen skyldes særlig oppgang i energipriser. Priser på naturgass og kraftpriser sto for en stor del av oppgangen. Moderat vekst i industrien ellers.

2021

 1. Energiprisene drar PPI opp i november Artikkel 10. desember

  Vekst i priser på energivarer gir et stort bidrag til oppgangen i Produsentprisindeksen (PPI) fra oktober til november. Prisoppgangen skyldes særlig økte priser innen kraftforsyning, godt hjulpet av petroleumsindustrien. Prisveksten i industrien ellers var moderat.

 2. Stor prisoppgang innen olje- og gassutvinning Artikkel 10. november

  Prisoppgang innen utvinning av råolje og naturgass bidro sterkt til at Produsentprisindeksen (PPI) gikk opp med 6,2 prosent fra september til oktober. Også metallindustrien bidro til oppgangen.

 3. Energivarer drar PPI opp i september Artikkel 11. oktober

  Høyere priser innen gruppen utvinning av råolje og naturgass var viktig for den samlede prisoppgangen i Produsentprisindeksen (PPI) i september. Også kraftforsyning dro PPI opp.

 4. Bred prisoppgang i PPI i august Artikkel 10. september

  Prisen på utvinning av råolje og naturgass økte med 9,8 prosent fra juli til august. Kraftforsyning, raffinerte petroleumsprodukter og metallindustrien hadde også prisstigning siste måned.

 5. Prisøkning på industrivarer Artikkel 10. august

  Prisene på raffinerte oljeprodukter og metaller økte med henholdsvis 9,5 og 5,8 prosent fra juni til juli. Industrinæringene næringsmidler og kjemiske råvarer hadde også prisstigning siste måned.

 6. Olje og gass ga økning for PPI i juni Artikkel 9. juli

  Produsentprisindeksen (PPI) gikk opp med 4,6 prosent fra mai til juni. Prisoppgangen skyldtes hovedsakelig økte priser innen utvinning av råolje og naturgass. Industrien på sin side hadde bare en mindre oppgang.