Prisene på energivarer falt med 5,5 prosent fra januar til februar, og trakk med dette PPI ned fra forrige måned. Ser vi bort fra energivarer økte produsentprisene med 1,2 prosent siste måned. 

Prisfallet på energivarer skyldtes i stor grad utvinning av råolje og naturgass, hvor prisene samlet sett gikk ned med 7 prosent på grunn av nedgang i gassprisen. Prisen på gass falt for andre måned på rad, mens oljeprisen gikk i motsatt retning med en liten prisoppgang i februar. Fulle gasslagre i Europa i tillegg til mildere vær enn normalt for årstiden var med på å forklare den videre nedgangen i gassprisen.

Figur 1. Produsentprisindeksen for utvinning av råolje og naturgass. 2015=100

 

– Gassprisen har falt betydelig siden sjokknivået i august i fjor, og har gjort at prisindeksen for utvinning av råolje og naturgass nå er nede på nivået vi hadde på høsten i 2021, sier seksjonssjef Espen Kristiansen.  

Prisveksten i næringsmiddelindustrien fortsetter

For næringsmidler produsert i Norge var produsentprisene i februar nesten 20 prosent høyere enn i samme måned i fjor. I februar var det prisene på kjøtt, kjøttvarer og sjømat som trakk mest opp.

– Gjennom 2020 svingte prisene i næringsmiddelindustrien ganske mye, men fra og med starten av 2021 har prisene beveget seg jevnt og kraftig oppover, sier Kristiansen.

Fra 2021 til 2022 var den gjennomsnittlige prisøkningen på næringsmidler på rundt 17 prosent, mot en vekst på omtrent 2 prosent fra 2020 til 2021. Spesielt norske sjømateksportører har opplevd en sterk prisvekst på varene sine, men også norskproduserte næringsmidler solgt innenlands har hatt en stor prisøkning i 2022 og hittil i år.

Figur 2. Produsentprisindeksen for industrien totalt og næringsmiddelindustrien. 2015=100

Ifølge Prisindeks for førstegangsomsetning innenlands (PIF) har prisene på importerte matvarer også steget kraftig de siste to årene.

Industriprisene svinger rundt et høyt nivå

For industrinæringene samlet sett nådde prisene en topp i juli i fjor, etter å ha steget sammenhengende siden mai 2020. Etter pristoppen i fjor sommer har prisene svingt en del fra måned til måned, men de ligger fortsatt på et høyt nivå historisk sett.

Fra januar til februar gikk industriprisene opp med 1,4 prosent. Selv om flere av industrinæringene hadde prisoppganger i februar, var det raffinerte petroleumsprodukter som påvirket industriprisene mest, med en oppgang på 7 prosent.

Mineralproduktindustrien hadde også en prisoppgang i februar på 2,9 prosent, hovedsakelig på grunn av økte priser i gruppen «betong-sement- og gipsprodukter»

Prisstigningen fortsatte også for metaller og metallvarer, der prisene i metallindustrien steg for tredje måned på rad.

Kjemisk industri var med på å dempe den totale prisoppgangen i industrien fra januar til februar, med et prisfall på 2,8 prosent.

Økt vindkraftproduksjon dempet elektrisitetsprisene

Prisene innen Indeksen for kraftforsyning består i all hovedsak av strømpriser og nettleie, med en mindre andel damp, gass og varmtvann til oppvarming gikk ned med 3,2 prosent fra januar til februar. NVE sine ukesrapporter (nve.no) peker på mildere vær, lavere forbruk, i tillegg til økt vindkraftproduksjon som de viktigste årsakene til prisfallet i februar. I uke 6 ble det satt ny rekord i vindkraftproduksjonen i Norden, målt over en ukes tid, og det var særlig i Sverige og Finland at det ble produsert mest vindkraft denne uka.