Produsent- og engrosprisindekser

Artikler og publikasjoner

Analyser, artikler og publikasjoner

Viser 8 av 8

PPI opp i desember

Produsentprisindeksen (PPI) øker med 8,1 prosent fra november til desember. Prisoppgangen skyldes særlig oppgang i energipriser. Priser på naturgass og kraftpriser sto for en stor del av oppgangen. Moderat vekst i industrien ellers.

Energiprisene drar PPI opp i november

Vekst i priser på energivarer gir et stort bidrag til oppgangen i Produsentprisindeksen (PPI) fra oktober til november. Prisoppgangen skyldes særlig økte priser innen kraftforsyning, godt hjulpet av petroleumsindustrien. Prisveksten i industrien ellers var moderat.

Stor prisoppgang innen olje- og gassutvinning

Prisoppgang innen utvinning av råolje og naturgass bidro sterkt til at Produsentprisindeksen (PPI) gikk opp med 6,2 prosent fra september til oktober. Også metallindustrien bidro til oppgangen.

Energivarer drar PPI opp i september

Høyere priser innen gruppen utvinning av råolje og naturgass var viktig for den samlede prisoppgangen i Produsentprisindeksen (PPI) i september. Også kraftforsyning dro PPI opp.

Bred prisoppgang i PPI i august

Prisen på utvinning av råolje og naturgass økte med 9,8 prosent fra juli til august. Kraftforsyning, raffinerte petroleumsprodukter og metallindustrien hadde også prisstigning siste måned.

Prisøkning på industrivarer

Prisene på raffinerte oljeprodukter og metaller økte med henholdsvis 9,5 og 5,8 prosent fra juni til juli. Industrinæringene næringsmidler og kjemiske råvarer hadde også prisstigning siste måned.

Olje og gass ga økning for PPI i juni

Produsentprisindeksen (PPI) gikk opp med 4,6 prosent fra mai til juni. Prisoppgangen skyldtes hovedsakelig økte priser innen utvinning av råolje og naturgass. Industrien på sin side hadde bare en mindre oppgang.

Energiprisene drar PPI opp i mai

Produsentprisindeksen (PPI) gikk opp med 2,8 prosent fra april til mai. Prisoppgangen styres hovedsakelig av økte priser innen utvinning av råolje og naturgass samt kraftforsyning, men også metaller bidro sterkt til oppgangen siste måned.

Eldre analyser, artikler og publikasjoner for delområdet produsent-og engrosprisindekser.