Det var prisfall både på naturgass, råolje, raffinerte oljeprodukter og Dette består i all hovedsak av strømpriser og nettleie, med en mindre andel damp, gass og varmtvann til oppvarming fra april til mai. Energiprisene samlet sett gikk ned med 14,8 prosent.

Indeksen for utvinning av råolje og naturgass viser at prisene samlet for olje og gass gikk ned litt i underkant av 16 prosent, hvor nedgangen i prisen på naturgass bidro mest.

–  Indeksen for utvinning av råolje og naturgass falt for femte måned på rad og er nesten halvert i forhold til desember i fjor, sier seksjonssjef Espen Kristiansen.

Prisen på kraftforsyning i PPI gikk ned med 16,8 prosent fra april til mai. Mye solkraft på kontinentet og varmere vær i Norge har bidratt til prisnedgang på strøm i mai, ifølge NVE sine ukesrapporter (nve.no).

Figur 1. Prisindeks for energivarer og PPI totalt, 2015=100

PPI uten energivarer fortsetter opp

For produsentpriser utenom I PPI består energivarer av indeksseriene utvinning av råolje og naturgass, petroleums- og kullvareindustrien og kraftforsyning fortsetter prisveksten. Den var på 7 prosent i mai, sammenlignet med samme måned året før. Dette er historisk sett en ganske sterk prisvekst, men sammenlignet med veksten året før er den beskjeden. Fra mai 2021 til mai 2022 var prisveksten på 21,1 prosent.

Liten prisnedgang på næringsmidler

Produsentprisene på næringsmidler gikk ned 0,2 prosent fra april til mai.

Her bidro sjømatnæringen mest, med et prisfall på 1,1 prosent. Det er første gang siden i november i fjor at prisene på sjømat går ned. Fra mai i fjor til mai i år økte prisene på sjømat med 11,5 prosent – ikke siden desember 2021 har tolvmånedersendringen vært lavere i disse prisene. Fra april i fjor til april i år var prisveksten på sjømat 23,5 prosent.

Produsentprisene på kjøtt- og kjøttvarer gikk opp med 0,6 prosent fra april til mai og dempet prisnedgangen i næringsmiddelindustrien.

Figur 2. Prisindeks for næringsmiddelindustrien og for fisk, skall- og bløtdyr, 2015=100.