134701_not-searchable
/priser-og-prisindekser/statistikker/kpisvalbard/aar
134701
KPI for Svalbard opp 1,4 prosent
statistikk
2014-01-17T10:00:00.000Z
Priser og prisindekser;Inntekt og forbruk;Svalbard
no
kpisvalbard, Konsumprisindeks for Svalbard (opphørt), KPI, inflasjon, prisutvikling, prisvekst, varegrupper (for eksempel matvarer, bolig, tranport), tjenestegrupper (for eksempel teletjenester, hoteller og restauranter)Priser og prisindekser, Konsumpriser, Forbruk, Inntekt og forbruk, Priser og prisindekser, Svalbard
true

Konsumprisindeks for Svalbard (opphørt)2012/2013

Innhold

Publisert:

KPI for Svalbard opp 1,4 prosent

Konsumprisindeksen for Svalbard steg med 1,4 prosent fra september 2012 til september 2013. Det var særlig prisutviklingen for gruppen ‘bolig, lys og brensel’ som bidro til oppgangen.

Konsumprisindeksen for Svalbard. Oktober til oktober. Mars 2001=100
VekterIndeksEndring i prosent
201320132012 - 2013
KPI-S totalindeks1 000,0130,11,4
Matvarer og alkoholfrie drikkevarer115,2144,30,8
Alkoholholdige drikkevarer og tobakk mv.22,6130,20,4
Klær og skotøy70,387,50,8
Bolig, lys og brensel155,0175,14,7
Møbler, husholdningsartikler og vedlikehold av innbo56,6122,32,2
Helsepleie12,1141,02,0
Transport278,3134,7-0,2
Post- og teletjenester20,581,4-1,1
Kultur og fritid139,8105,80,7
Utdanning2,8185,57,5
Hotell- og restauranttjenester55,8148,12,9
Andre varer og tjenester71,2133,92,8
Figur 1. Konsumprisindeksen, etter COICOP. Endring i prosent. September 2012-september 2013

Konsumprisindeksen for Svalbard (KPI-S) var 130,1 (mars 2001=100) i september 2013, mot 128,3 i september 2012. Det tilsvarer en vekst på 1,4 prosent. Den viktigste årsaken til oppgangen var utviklingen i konsumgruppen ‘bolig, lys og brensel’. I motsatt retning trakk prisene på transport.

Økte priser på bolig, lys og brensel

Prisene innenfor konsumgruppen ‘bolig, lys og brensel’ steg samlet med 4,7 prosent fra september 2012 til september 2013 Økningen i denne konsumgruppen skyldes hovedsakelig ‘betalt husleie’, som steg 5,4 prosent i perioden. Prisøkningen kan sees i sammenheng med både generell prisjustering i henhold til KPI-S for 2012, samt den endrede markedsstrukturen i retning av flere markedsbaserte aktører enn tidligere år. Andre undergrupper som bidro innenfor ‘bolig, lys og brensel’, var ‘beregnet husleie for selveiere’ som økte 5,2 prosent, og ‘elektrisitet, fyringsolje og annet brensel’ som viste prisoppgang på 3,6 prosent.

Drifts- og vedlikeholdskostnader på transportmidler steg

En annen viktig bidragsyter til veksten i KPI-S fra september 2012 til september 2013 var gruppen ‘drift og vedlikehold av transportmidler’ som viste en prisoppgang på 6,1 prosent. Innad i denne gruppen var det særlig prisene på verkstedstjenester som bidro mest. Restauranttjenester viste prisoppgang på 2,8 prosent i perioden. Andre bidragsytere til veksten var prisene på ‘møbler, tepper og reparasjoner’ som steg 4,3 prosent, og ‘matvarer’ som viste prisstigning på 1,0 prosent i perioden. For gruppen ‘matvarer’ var det hovedsakelig prisoppgang på kjøtt, brød og andre kornprodukter, samt enkelte meieriprodukter som bidro til prisoppgangen, mens frukt og bær trakk i motsatt retning.

Oppgangen i KPI-S ble dempet av gruppen ‘transporttjenester’ som viste en samlet prisnedgang på 2,9 prosent fra september 2012 til september 2013. Herunder var det særlig lavere pris på flyreiser som trakk ned.

Lavere prisnivå på Svalbard enn i Fastlands-Norge

I 2010 lå prisnivåindeksen for Svalbard  på 83,4. Fremskrevet med KPI-S ligger denne på 86,1 i 2013. Dette viser en prisnivåforskjell der Svalbard ligger 13,9 prosent under Fastlands-Norge i 2013.