Artikler om byggekostnadsindeks for veganlegg

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

  1. Veksten i byggekostnadsindeksene for veganlegg og drift og vedlikehold avtar i 2023 Artikkel 22. januar

    Byggekostnadene for veganlegg steg i 2023 med 2,8 prosent sammenlignet med 2022. Kostnadene knyttet til drift og vedlikehold av veger økte med 3,8 prosent i samme periode.

2023

  1. Rekordhøy vekst i byggekostnader for veganlegg i 2022 Artikkel 23. januar

    Byggekostnadene for veganlegg gikk i 2022 opp med 14,2 prosent sammenlignet med 2021. Kostnadene knyttet til drift og vedlikehold av veger steg med 12,9 prosent i samme periode.

2022

  1. Historisk økning i byggekostnadsindeks for veganlegg siste år Artikkel 26. april

    Prisøkning for materialer har bidratt til rekordhøye stigninger i kostnader knyttet til bygging av veganlegg det siste året. Byggekostnadene for veganlegg, i alt har gått opp med 12,9 prosent, mens kostnadene knyttet til drift og vedlikehold av veger, i alt har steget med 11,7 prosent.