Det har vært en prisøkning for både nye eneboliger og nye flerboliger siden 3. kvartal 2021, viser nye tall fra prisindeks for nye boliger. Prisene på nye boliger økte med 3,9 prosent fra forrige kvartal.

Nye flerboliger 8,2 prosent dyrere

Størst var oppgangen i prisene for nye blokkleiligheter og småhus med en prisvekst på 8,2 prosent fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022. Prisøkningen sammenlignet med forrige kvartal var noe mindre. Fra 2. til 3. kvartal økte prisene med 3,0 prosent.

Nye eneboliger 6,4 prosent dyrere

Prisene på nye eneboliger økte med 6,4 prosent fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022. Fra 2. kvartal 2022 til 3. kvartal 2022 økte prisene på nye eneboliger med 5,8 prosent.

Til sammenligning har prisene på brukte boliger økt med henholdsvis 4,4 prosent for eneboliger, 6,5 prosent for småhus og 6,5 prosent for blokkleiligheter fra 3. kvartal 2021 til 3. kvartal 2022.

Figur 1. Prisindeks for nye boliger. 2015=100

Prisene på hhv. nye eneboliger og nye flerboliger innhentes på forskjellige tidspunkt i byggeprosessen. Eneboliger måles når de registreres ferdigstilt i matrikkelen og tinglyst, mens flerboliger måles på salgstidspunktet.