Både nye eneboliger og nye flerboliger har hatt en prisøkning sammenlignet med samme kvartal året før, viser nye tall fra prisindeks for nye boliger. Når vi derimot sammenligner med prisene fra forrige kvartal holder prisene seg relativt stabile med en svak nedgang på 0,2 prosent.

Nye flerboliger 9,0 prosent dyrere

Størst var oppgangen i prisene for nye blokkleiligheter og småhus med en prisvekst på 9,0 prosent fra 2. kvartal 2021 til 2. kvartal 2022. Sammenlignet med forrige kvartal ser vi derimot en liten nedgang i prisen for nye flerboliger. Fra 1. til 2. kvartal 2022 gikk prisene ned med 0,6 prosent.

Nye eneboliger 2,1 prosent dyrere

Prisene på nye eneboliger økte med 2,1 prosent fra 2. kvartal 2021 til 2. kvartal 2022. Mens nye flerboliger hadde en svak prisnedgang sammenlignet med forrige kvartal hadde nye eneboliger en svak prisoppgang på 0,5 prosent.

Til sammenligning har prisene på brukte boliger økt med henholdsvis 6,2 prosent for eneboliger, 7,0 prosent for småhus og 6,4 prosent for blokkleiligheter fra 2. kvartal 2021 til 2. kvartal 2022.

Figur 1. Prisindeks for nye boliger. 2015=100

Prisene på hhv. nye eneboliger og nye flerboliger innhentes på forskjellige tidspunkt i byggeprosessen. Eneboliger måles når de registreres ferdigstilt i matrikkelen og tinglyst, mens flerboliger måles på salgstidspunktet.