Både nye eneboliger og nye flerboliger har blitt dyrere siden 1. kvartal 2022, viser nye tall for prisindeks for nye boliger.

Sammenlignet med 4. kvartal 2022, har det vært en prisoppgang for nye boliger, totalt, på 4,6 prosent.

Nye flerboliger 6,0 prosent dyrere

Prisene på nye blokkleiligheter og småhus økte med 6,0 prosent fra 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023. Sammenlignet med 4. kvartal 2022 økte prisene med 7,1 prosent. Det var en nedgang i prisene på 3,4 prosent fra 3. kvartal til 4. kvartal i 2022. Dette kan ha bidratt til at oppgangen i prisene nå i 1. kvartal blir stor.

Nye eneboliger 4,8 prosent dyrere

Nye eneboliger hadde en prisvekst på 4,8 prosent fra 1. kvartal 2022 til 1. kvartal 2023. Sammenlignet med forrige kvartal falt prisene på nye eneboliger med 1,4 prosent. 

Figur 1. Prisindeks for nye boliger. 2015=100

Til sammenligning har prisene på brukte boliger vist en liten nedgang for småhus, med 0,8 prosent, en liten oppgang for blokkleiligheter, med 0,5 prosent og uendrete priser for eneboliger fra 1. kvartal i fjor til 1. kvartal i år. .

Prisene på hhv. nye eneboliger og nye flerboliger innhentes på forskjellige tidspunkt i byggeprosessen. Eneboliger måles når de registreres ferdigstilt i matrikkelen og tinglyst, mens flerboliger måles på salgstidspunktet.