Det har vært en prisøkning for både nye eneboliger og nye flerboliger siden 4. kvartal 2021, viser nye tall fra prisindeks for nye boliger.

Sammenlignet med 3. kvartal, var det en prisnedgang for nye boliger totalt. Prisene på nye boliger falt 2,8 prosent fra 3. til 4. kvartal. En så stor nedgang fra foregående kvartal må vi tilbake til 2017 for å finne.

Nye flerboliger 2,1 prosent dyrere

Prisene på nye blokkleiligheter og småhus økte med 2,1 prosent fra 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022. Sammenlignet med 3. kvartal 2022 falt prisene med 3,4 prosent.

Nye eneboliger 7,3 prosent dyrere

Nye eneboliger hadde en prisvekst på 7,3 prosent fra 4. kvartal 2021 til 4. kvartal 2022. Sammenlignet med forrige kvartal holdt prisene på nye eneboliger seg tilnærmet uendret, med et fall på 0,1 prosent.

Figur 1. Prisindeks for nye boliger. 2015=100

Sterk årsvekst i nyboligprisene

For 2022 var årsveksten på 7,0 prosent. Årsveksten beregnes ved å se på gjennomsnittet av årets fire kvartaler sammenlignet med gjennomsnittet året før.

  • Årsveksten på nye eneboliger var på 6,0 prosent.
  • Årsveksten på nye flerboliger var på 7,5 prosent.

Til sammenligning var årsveksten på brukte boliger på 5,6 prosent for småhus, 5,5 prosent for blokkleiligheter og 5,0 prosent for eneboliger.

Prisene på hhv. nye eneboliger og nye flerboliger innhentes på forskjellige tidspunkt i byggeprosessen. Eneboliger måles når de registreres ferdigstilt i matrikkelen og tinglyst, mens flerboliger måles på salgstidspunktet.