Både nye eneboliger og nye flerboliger har hatt en prisøkning sammenlignet med samme kvartal året før, viser nye tall fra prisindeks for nye boliger. Størst var økningen for nye blokkleiligheter og småhus.

10,4 prosent prisvekst for nye flerboliger

Det var størst oppgang i prisene for nye blokkleiligheter og småhus med en prisvekst på 10,4 prosent fra 1. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022. Fra 4. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022 økte prisene med 3,1 prosent.

8,4 prosent prisvekst for nye eneboliger

Prisene på nye eneboliger økte med 8,4 prosent fra 1. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022. Sammenlignet med forrige kvartal var det en oppgang i prisen på 1,0 prosent.

Til sammenligning har prisene på brukte boliger økt med henholdsvis 7,2 prosent for eneboliger, 8,7 prosent for småhus og 5,8 prosent for blokkleiligheter fra 1. kvartal 2021 til 1. kvartal 2022.

Figur 1. Prisindeks for nye boliger. 2015=100

Prisene på hhv. nye eneboliger og nye flerboliger innhentes på forskjellige tidspunkt i byggeprosessen. Eneboliger måles når de registreres ferdigstilt i matrikkelen og tinglyst, mens flerboliger måles på salgstidspunktet.