Både nye eneboliger og nye flerboliger har blitt dyrere siden 2. kvartal 2022, viser nye tall for prisindeks for nye boliger. Sammenlignet med forrige kvartal er prisene på nye boliger tilnærmet uendret, med en nedgang på 0,1 prosent.

Nye flerboliger 3,9 prosent dyrere

Prisene på nye blokkleiligheter og småhus økte med 3,9 prosent fra 2. kvartal 2022 til 2. kvartal 2023. Sammenlignet med 1. kvartal 2023 gikk prisene ned med 2,6 prosent.

Nye eneboliger 10,2 prosent dyrere

Nye eneboliger hadde en prisvekst på 10,2 prosent fra 2. kvartal 2022 til 2. kvartal 2023. Sammenlignet med forrige kvartal økte prisene på nye eneboliger med 5,7 prosent.

Figur 1. Prisindeks for nye boliger. 2015=100

Sammenligning brukte boliger

Til sammenligning har prisene fra 2. kvartal 2022 til 2. kvartal 2023 på brukte boliger vist en liten nedgang for eneboliger og småhus, med henholdsvis 0,8 prosent og 1,2 prosent, mens det var en oppgang i pris for blokkleiligheter, med 1,9 prosent.

Prisene på hhv. nye eneboliger og nye flerboliger innhentes på forskjellige tidspunkt i byggeprosessen. Eneboliger måles når de registreres ferdigstilt i matrikkelen og tinglyst, mens flerboliger måles på salgstidspunktet.