Sammenlignet med 2. kvartal 2023 falt derimot nyboligprisene med 1,3 prosent, viser nye tall for prisindeks for nye boliger.

Prisen på nye flerboliger ned 1,5 prosent

Prisene på nye blokkleiligheter og småhus falt med 1,5 prosent fra 3. kvartal 2022 til 3. kvartal 2023. Sist prisene på nye flerboliger falt, når vi sammenligner med samme kvartal året før, var i 2. kvartal 2018. Sammenlignet med 2. kvartal 2023 gikk prisene ned med 2,3 prosent.

Prisen på nye eneboliger opp 5,4 prosent

Nye eneboliger hadde en prisvekst på 5,4 prosent fra 3. kvartal 2022 til 3. kvartal 2023. Sammenlignet med forrige kvartal økte prisene på nye eneboliger med 1,3 prosent.

Figur 1. Prisindeks for nye boliger. 2015=100

Sammenligning brukte boliger

Til sammenligning falt prisene på brukte boliger med 2,0 prosent for eneboliger, 0,7 prosent for småhus og 0,3 prosent for blokkleiligheter fra 3. kvartal 2022 til 3. kvartal 2023.

Prisene på hhv. nye eneboliger og nye flerboliger innhentes på forskjellige tidspunkt i byggeprosessen. Eneboliger måles når de registreres ferdigstilt i matrikkelen og tinglyst, mens flerboliger måles på salgstidspunktet.