Planer og meldinger

I serien Planer og meldinger publiseres rapporter som omhandler ulike deler av SSBs virksomhet.

Artikler, analyser og publikasjoner

2020

Artikkel / 27. august 2020

Strategi for SSB 2021–2023

Statistisk sentralbyrås (SSBs) strategi bygger på Statistikkloven, og målene i strategien framhever de viktigste delene av SSBs samfunnsoppdrag.

2021

Artikkel / 2. november 2021

Årsrapport for forsknings- og analysevirksomheten i Forskningsavdelingen i Statistisk sentralbyrå. 2020

Årsrapporten presenterer forskningsavdelingens målsettinger, ressurser og resultater i 2020.

Artikkel / 12. august 2021

Årsrapport 2020

Årsrapporten inneholder oversikt over Statistisk sentralbyrås (SSBs) resultater for 2020, i tråd med kravene i tildelingsbrevet.