Planer og meldinger

I serien Planer og meldinger publiseres rapporter som omhandler ulike deler av SSBs virksomhet.

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

 1. Kvalitetsevaluering av offisiell statistikk, 2022 Artikkel 6. juli

  Kvalitetskravene til norsk offisiell statistikk er beskrevet i statistikkloven § 5. I statistikkloven § 6 har SSB fått ansvaret for å samordne og rapportere om kvaliteten i all offisiell statistikk.

 2. Rapport om kvalitet i offisiell statistikk, 2022 Artikkel 5. juli

  Lov om offisiell statistikk og statistisk sentralbyrå av 2019 (statistikkloven) § 6 sier at Statistisk sentralbyrå (SSB) skal utarbeide en årlig offentlig rapport til departementet om kvaliteten på offisiell statistikk.

 3. Årsrapport for Forskningsavdelingen 2021 Artikkel 1. juli

  Årsrapporten presenterer forskningsavdelingens målsettinger, ressurser og resultater i 2021.

 4. Handlingsplan. Likestilling, inkludering og mangfold Artikkel 16. juni

  Hovedmålet med handlingsplanen er å legge til rette for likestilling, fremme mangfold og hindre diskriminering. SSB skal være en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass der alle verdsettes og har like muligheter.

 5. Årsrapport 2021 Artikkel 18. mai

  Årsrapporten inneholder oversikt over Statistisk sentralbyrås (SSBs) resultater for 2021, i tråd med kravene i tildelingsbrevet.

 6. Brukerundersøkelsen ssb.no 2021. Desember 2021 Artikkel 10. mai

  Statistisk sentralbyrå har ved flere anledninger gjennomført brukerundersøkelser på ssb.no.

 7. Annual Report 2021. International development cooperation in Statistics Norway Artikkel 14. mars

  The main purpose of Statistics Norway’s international develop¬ment cooperation is to contribute to the development of strong National Statistical Systems and an increase in the production of high-quality official statistics in partner countries. We believe that in the long run, this will provide the foundation for evidence-based decision making, public transparency and good governance. According to Statistics Norway’s strategy “Official statistics are the nation’s shared factual basis. This is crucial for a well-functioning democracy, and the statistics are thus a public good that everyone should have equal access to.” We believe this holds true both for our national and international work.

2021

 1. Årsrapport 2020 Artikkel 12. august

  Årsrapporten inneholder oversikt over Statistisk sentralbyrås (SSBs) resultater for 2020, i tråd med kravene i tildelingsbrevet.

2020

 1. Strategi for SSB 2021–2023 Artikkel 27. august

  Statistisk sentralbyrås (SSBs) strategi bygger på Statistikkloven, og målene i strategien framhever de viktigste delene av SSBs samfunnsoppdrag.