Med offisiell statistikk menes statistikk som omfattes av Nasjonalt program for offisiell statistikk 2021-2023. Kvalitetskravene til norsk offisiell statistikk er beskrevet i statistikkloven § 5. I statistikkloven § 6 har SSB fått ansvaret for å samordne og rapportere om kvaliteten i all offisiell statistikk.