121838
121838
omssb
2013-06-10T08:49:00.000Z
no

Planer og meldinger

 • Overordnet virksomhetsplan 2019

  Planer og meldinger 2019/5

  Publisert:

  Den overordnede virksomhetsplanen viser SSBs sentrale prioriteringer for 2019 og utgjør administrerende direktørs interne styringsverktøy.

 • Årsrapport 2018

  Planer og meldinger 2019/3

  Publisert:

  Årsrapporten inneholder oversikt over Statistisk sentralbyrås (SSBs) resultater for 2018, i tråd med kravene i tildelingsbrevet og SSBs strategi for 2017-2020. Årsrapporten ble godkjent av SSBs styre 28. februar 2019.

 • Annual Report 2018. International development cooperation at Statistics Norway

  Plans and reports 2019/4

  Publisert:

  The main purpose of SSB’s international development cooperation is to build capacity in producing official statistics of good quality, and to contribute to the development of well-functioning National Statistical Systems.

 • User survey ssb.no 2018

  Plans and reports 2019/2

  Publisert:

  Statistics Norway has conducted several user surveys concerning ssb.no.

 • Brukerundersøkelsen ssb.no 2018

  Planer og meldinger

  Publisert:

  Statistisk sentralbyrå har ved flere anledninger gjennomført brukerundersøkelser på ssb.no.

 • Årsrapport 2017

  Planer og meldinger 2018/08

  Publisert:

  Årsrapporten inneholder oversikt over Statistisk sentralbyrås resultater for 2017 og omtaler både virksomheten som er finansiert over statsbudsjettet og virksomheten som er finansiert av brukerne.

 • User survey ssb.no 2017

  Plans and reports 2018/07

  Publisert:

  Statistics Norway has conducted a number of user surveys concerning ssb.no. Results from user surveys have been published as part of User survey 2004.

 • Tall som forteller. Kommunikasjonsstrategi for Statistisk sentralbyrå 2017-2020

  Planer og meldinger 2018/06

  Publisert:

  SSBs visjon Tall som forteller er en strategisk forpliktelse for hele byrået.

 • Statistisk sentralbyrås språkprofil

  Planer og meldinger 2018/05

  Publisert:

  SSBs språkprofil gir språklige retningslinjer for hvordan vi skal kommunisere godt og effektivt med brukere, kollegaer og samarbeidspartnere. Vår visjon er «Tall som forteller».

 • Brukerundersøkelsen ssb.no 2017

  Planer og meldinger 2018/04

  Publisert:

  Det har blitt gjennomført seks identiske brukerundersøkelser på ssb.no (i 2012, 2014, 2015, januar 2016, desember 2016 og desember 2017) med hensikt å kartlegge brukernes tilfredshet med ssb.no.

 • Virksomhetsplan 2018

  Planer og meldinger 2018/03

  Publisert:

  SSBs strategiske plattform har vært gjeldende i ett år og består av visjon, verdier, lederprinsipper og seks strategiske temaer. Virksomhetsplanen for 2018 vil, på samme måte som for 2017, konkretisere hvilke tiltak som skal settes i verk for å nå målene i 2018.

 • User survey ssb.no 2016

  Plans and reports 2018/01

  Publisert:

  Five identical user surveys were conducted on ssb.no in 2012, 2014, 2015, January 2016 and December 2016 aimed at mapping users’ satisfaction with ssb.no.

 • Brukerundersøkelser ssb.no 2016

  Planer og meldinger 2017/7

  Publisert:

  Det har blitt gjennomført fem identiske brukerundersøkelser på ssb.no i 2012, 2014 og 2015, januar 2016 og desember 2016. Hensikten har vært å kartlegge brukernes tilfredshet med ssb.no.

 • Kommunikasjonsstrategi for Statistisk sentralbyrå 2017-2020

  Planer og meldinger 2017/05

  Publisert:

  Kommunikasjonsstrategien 2017–2020 beskriver de overordnede strategiske prinsipper og mål for Statistisk sentralbyrås eksterne kommunikasjon frem mot 2020.

 • Årsrapport for Statistisk sentralbyrå 2016

  Planer og meldinger 2017/03

  Publisert:

  Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidsoppgaver og resultater i 2016, både virksomhet som er finansiert over statsoppdraget, og virksomhet som er direkte finansiert av brukerne.

 • Virksomhetsplan 2017

  Planer og meldinger 2017/02

  Publisert:

  I 2016 har vi utarbeidet en ny visjon for SSB, og vi har definert seks strategiske tema som angir retningen for å nå visjonen.

 • Statistisk sentralbyrås internasjonale utviklingssamarbeid. Årsmelding 2016

  Planer og meldinger 2017/01

  Publisert:

  Formålet med SSBs utviklingssamarbeid er å bidra til utvikling av gode nasjonale statistikksystem og til bedre kapasitet for produksjon og bruk av offisiell statistikk i samarbeidslandene. Dette blir gjort gjennom å dele norske erfaringer med produksjon og bruk av offisiell statistikk.

 • Statistisk sentralbyrås internasjonale utviklingssamarbeid. Årsmelding 2015

  Planer og meldinger 2016/6

  Publisert:

  Statistisk sentralbyrå tilbyr assistanse til utviklingsland som ønsker å utvikle sitt nasjonale statistikksystem slik at det gir mer og bedre informasjon til folk og myndigheter om ulike samfunnsforhold.

 • Statistikkrådet 2015

  Planer og meldinger 2016/5

  Publisert:

  Årsrapporten for Statistikkrådet er først og fremst et arbeidsdokument for medlemsinstitusjonene, men kan også være av interesse for andre.

 • Årsrapport for Statistisk sentralbyrå 2015

  Planer og meldinger 2016/4

  Publisert:

  Årsrapporten inneholder oversikt over sentrale arbeidsoppgaver og resultater i 2015, både virksomhet som er finansiert over statsoppdraget, og virksomhet som er direkte finansiert av brukerne.