Styringsdokumenter

Introtekst

Statistikkloven fastslår at SSB er faglig uavhengig i utførelsen av oppgavene som følger av statistikkloven, og administrativt underlagt Finansdepartementet.