Kost-nyttevurdering ved bruk av opplysningsplikt

For å kunne lage god og pålitelig offisiell statistikk kan Statistisk sentralbyrå (SSB) pålegge opplysningsplikt i henhold til Statistikkloven (se lenke nederst på siden). Før SSB beslutter å pålegge opplysningsplikt, skal det foreligge en vurdering av nytten ved å få inn opplysningene, veid opp mot omkostningene for den opplysningspliktige og hvor inngripende behandlingen anses å være for den opplysningene gjelder. I hvert slikt tilfelle skal det gjøres en kost-nyttevurdering. Her finner du alle kost-nyttevurderingene som SSB har gjennomført etter at bestemmelsen trådte i kraft 1. januar 2021.

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Innhenting av opplysninger om varer fra EPD-databasen til Tradesolution AS Artikkel 28. juni

  Statistisk sentralbyrås (SSBs) kost-nyttevurdering for å innhente opplysninger om varer fra EPD-databasen til Tradesolution AS.

2023

 1. Innhenting av opplysninger om bruken av plantevernmidler på friland Artikkel 8. september

  Statistisk sentralbyrås (SSBs) kost-nyttevurdering for å innhente opplysninger om bruken av plantevernmidler på friland.

 2. Innhenting av opplysninger om personer med gjeldsordning fra Løsøreregisteret Artikkel 24. april

  Statistisk sentralbyrås (SSBs) kost-nyttevurdering for å innhente opplysninger om gjeldsordninger fra Løsøreregisteret.

2022

 1. Dekningsgrad og kvalitet på næringsopplysninger i Virksomhets -og foretaksregisteret Artikkel 15. november

  Statistisk sentralbyrås (SSBs) kost-nyttevurdering for å innhente opplysninger om type aktivitet som virksomheter i Virksomhets -og foretaksregisteret (VoF) utøver.

 2. Innhenting av betalingstransaksjoner for internasjonale betalingskort (IBK) Artikkel 11. november

  Statistisk sentralbyrås (SSBs) kost-nyttevurdering for å innhente opplysninger om betalingstransaksjoner for internasjonale betalingskort (IBK).

 3. Delkostnadsindeks for varebiltransport Artikkel 20. oktober

  Statistisk sentralbyrås (SSBs) kost-nyttevurdering for å innhente opplysninger om salg av varer og tjenester til varebiltransportbransjen.

 4. Leieavtaler etter IFRS 16 Artikkel 21. september

  Før Statistisk sentralbyrå beslutter å pålegge opplysningsplikt, skal det foreligge en vurdering av nytten ved å få inn opplysningene, veid opp mot omkostningene for den opplysningspliktige og hvor inngripende behandlingen anses å være for de opplysningene gjelder. Vurderingen skal offentliggjøres.

 5. Innhenting av opplysninger om voksne i grunnskoleopplæring Artikkel 29. august

  Statistisk sentralbyrås (SSBs) kost-nyttevurdering for å innhente opplysninger om voksne i grunnskoleopplæring (pilotinnsamling med sikte på årlig innsamling av data).

 6. Årlig elektrisitetsstatistikk – kraftproduksjon og strømforbruk på Svalbard Artikkel 6. januar

  Statistisk sentralbyrås kost-nyttevurdering for å innhente opplysninger om kraftproduksjon og strømforbruk på Svalbard.

2021

 1. Innhenting av opplysninger fra de sentrale helseregistrene Norsk pasientregister og Kommunalt pasient- og brukerregister Artikkel 19. november

  Statistisk sentralbyrås kost-nyttevurdering for å innhente opplysninger om pasienter i spesialisthelsetjenesten og brukere i den kommunale helse- og omsorgstjenesten beskriver behovet for bruk av disse dataene i allerede etablert offisiell statistikk, i videreutvikling av disse offisielle statistikkene og i utvikling av nye offisielle statistikker innenfor rammene av Nasjonalt program for offisiell statistikk.

 2. Utenrikshandel med tjenester etter leveringsmåte Artikkel 30. september

  Statistisk sentralbyrås kost-nyttevurdering for å innhente opplysninger om rapportert tjenestehandel etter leveringsmåte i 2019 fra et utvalg på 250 enheter, hentet fra utvalget til undersøkelsen Utenrikshandel med tjenester.

 3. Utvalget i Næringenes økonomiske utvikling (NØKU) Artikkel 14. juni

  Statistisk sentralbyrås kost-nyttevurdering for å innhente opplysninger om forhold ved virksomheter og foretak.

 4. Utvalget i Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Artikkel 14. juni

  Statistisk sentralbyrås kost-nyttevurdering for å innhente opplysninger om arbeidsmarkedet og arbeidsstyrken.

 5. Data fra IMDi Artikkel 14. juni

  Statistisk sentralbyrås kost-nyttevurdering for å innhente opplysninger om utdanning.

 6. Forskerpersonell NIFU Artikkel 14. juni

  Statistisk sentralbyrås kost-nyttevurdering for å innhente opplysninger om doktorander i arbeidsmarkedet.

Statistikkloven § 10 (5) bestemmer at det skal foreligge kost-nyttevurderinger før SSB beslutter å pålegge opplysningsplikt og at vurderingene skal offentliggjøres.