Nyheter om SSB

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Nye datakilder gir nye muligheter Artikkel 28. april

    I 2022 vil SSB for første gang bruke kvitteringsdata fra dagligvarekjedene. Informasjon om hva vi kjøper i butikken, blir til statistikk om forbruk og kosthold.

2020

  1. Produksjon av offisiell statistikk under koronakrisen Artikkel 27. mars

    Tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset har innvirkning også på statistikkproduksjonen i Norge. I Statistisk sentralbyrå blir det gjort en rekke tiltak for å beskytte de ansatte samtidig som vi opprettholder produksjonen av statistikk.