Nyheter om SSB

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

  1. Diskusjonsnotat fra SSB skaper debatt Artikkel 29. september

    Et nylig publisert diskusjonsnotat om global oppvarming har skapt overskrifter i nyhets- og sosiale medier. SSB har blitt beskyldt for å så tvil om etablert forskning og om årsakene bak global oppvarming.

2022

  1. Godt skussmål til norsk offisiell statistikk Artikkel 28. juni

    SSB og andre norske statistikkprodusenter oppfyller kravene i retningslinjene for europeisk statistikk. Det er den sentrale tilbakemeldingen fra et eksternt kvalitetsteam som har vurdert produksjonen av offisiell statistikk i Norge.

2020

  1. Produksjon av offisiell statistikk under koronakrisen Artikkel 27. mars

    Tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset har innvirkning også på statistikkproduksjonen i Norge. I Statistisk sentralbyrå blir det gjort en rekke tiltak for å beskytte de ansatte samtidig som vi opprettholder produksjonen av statistikk.