Nyheter om SSB

Artikler, analyser og publikasjoner

2020

Artikkel / 27. mars 2020

Produksjon av offisiell statistikk under koronakrisen

Tiltakene for å hindre spredning av koronaviruset har innvirkning også på statistikkproduksjonen i Norge. I Statistisk sentralbyrå blir det gjort en rekke tiltak for å beskytte de ansatte samtidig som vi opprettholder produksjonen av statistikk.

2021

Artikkel / 12. august 2021

Enklere tilgang til mikrodata for konsulentfirmaer

Konsulentfirmaer får lettere tilgang til data når microdata.no åpner for denne brukergruppa i løpet av april. Dette er en gratis prøveordning som vil vare ut oktober.