Publikasjoner om kvalitet i offisiell statistikk

SSB skal sikre samarbeid, helhet og kvalitet i det norske statistikksystemet. I denne serien kan du lese om kravene som stilles til offisiell statistikk, om hvordan det arbeides for å sikre høy kvalitet i statistikken samt evalueringer og rapporter om kvaliteten i offisiell statistikk.

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Rapport om kvalitet i offisiell statistikk, 2024 Artikkel 20. juni

  Lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå av 2019, statistikkloven (Lovdata, 2019) § 6, sier at Statistisk sentralbyrå skal utarbeide en årlig offentlig rapport til departementet om kvaliteten på offisiell statistikk.

 2. Kvalitetsevaluering av offisiell statistikk 2024 Artikkel 15. april

  Kvalitetskravene til offisiell statistikk er beskrevet i statistikkloven § 5 og «Retningslinjer for europeisk statistikk» (SSB, 2017).

 3. Anbefalte kvalitetsindikatorer i offisiell statistikk Notat 22. januar

  Kvalitetsindikatorer er viktig for å måle etterlevelsen av kvalitetskravene som er definert i «Statistikkloven» (Lovdata, 2019) og «Retningslinjer for europeisk statistikk» (SSB, 2017).

2023

 1. Rapport om kvalitet i offisiell statistikk, 2023 Artikkel 23. juni

  Kvalitetskravene til offisiell statistikk er beskrevet i statistikkloven § 5 og «Retningslinjer for europeisk statistikk» (SSB, 2017).

 2. Kvalitetsevaluering av offisiell statistikk, 2023 Artikkel 21. april

  Kvalitetskravene til norsk offisiell statistikk er beskrevet i statistikkloven § 5. I statistikkloven § 6 har SSB fått ansvaret for å samordne og rapportere om kvaliteten i all offisiell statistikk.

2022

 1. Kvalitetsevaluering av offisiell statistikk, 2022 Artikkel 6. juli

  Kvalitetskravene til norsk offisiell statistikk er beskrevet i statistikkloven § 5. I statistikkloven § 6 har SSB fått ansvaret for å samordne og rapportere om kvaliteten i all offisiell statistikk.

 2. Rapport om kvalitet i offisiell statistikk, 2022 Artikkel 5. juli

  Lov om offisiell statistikk og statistisk sentralbyrå av 2019 (statistikkloven) § 6 sier at Statistisk sentralbyrå (SSB) skal utarbeide en årlig offentlig rapport til departementet om kvaliteten på offisiell statistikk.

2021

 1. System for kvalitetssikring av offisiell statistikk Notat 18. oktober

  Statistikkloven og tildelingsbrevet for 2021 har gitt SSB nye oppgaver. Statistikkloven § 6 sier at Statistisk sentralbyrå (SSB) skal utarbeide en årlig offentlig rapport til Finansdepartementet om kvaliteten på offisiell statistikk.