Notater 2019/07

Kvalitetsarbeid i Statistisk sentralbyrå

Dette dokumentet summerer opp prinsippene for Statistisk sentralbyrås kvalitetsarbeid.

Som en faglig uavhengig institusjon med hovedansvaret for å dekke behovet for statistikk om det norske samfunnet er Statistisk sentralbyrå avhengig av bred tillit.

Denne avhenger av at kvaliteten i våre produkter og tjenester tilfredsstiller brukerbehovene. Kvalitetsarbeid er også nøkkelen til effektivisering og omstilling for å sikre at ressursene brukes på best mulig måte. 

Statistisk sentralbyrå har arbeidet systematisk med kvalitet lenge. Dette dokumentet summerer opp prinsippene for dette arbeidet med omtale av definisjoner, rammer og verktøy, forankret i internasjonale standarder. Det gis henvisninger til andre relevante dokumenter som dekker mer spesifikke områder. 

Om publikasjonen

Tittel

Kvalitetsarbeid i Statistisk sentralbyrå

Serie og -nummer

Notater 2019/07

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Emne

Metoder og dokumentasjon

ISBN (elektronisk)

978-82-537-9877-6

Antall sider

12

Om Notater

I serien Notater publiseres dokumentasjon, metodebeskrivelser, modellbeskrivelser og standarder.

Kontakt