Med offisiell statistikk menes statistikk som omfattes av Nasjonalt program for offisiell statistikk 2021-2023. Statistikkloven § 6 gir også SSB i oppdrag å utarbeide en årlig offentlig rapport om kvaliteten på offisiell statistikk. Den første kvalitetsrapporten ble levert Finansdepartementet 15. juni 2022. En del av grunnlaget for den første kvalitetsrapporten er kvalitetsevalueringen av offisiell statistikk som er dokumentert i denne rapporten.