Artikler om nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet

Artikler, analyser og publikasjoner

2021

Artikkel / 1. desember 2021

Sparingen i husholdningene falt

Målt i faste priser falt husholdningenes disponible inntekt med 1,1 prosent i tredje kvartal. Landets sparing sett mot BNP har ikke vært høyere siden de høye petroleumsprisene i 2014.

Artikkel / 1. september 2021

Fortsatt høy sparing i privat sektor

Norsk økonomi viste god vekst i 2. kvartal. Høyere petroleumspriser førte til økte inntekter i offentlig forvaltning og en styrket driftsbalanse overfor utlandet. Dempet konsum i husholdningene førte til at sparingen fortsatt var høy.

Artikkel / 2. juni 2021

Høyere oljepris trakk opp nasjonalinntekten i 1. kvartal

Bruttonasjonalinntekten steg 5,1 prosent fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. Oppgangen skyldes særlig økte inntekter fra oljeutvinningen. Landets samlede sparing økte betydelig. Sparingen er fortsatt høy i privat sektor, men økningen i 1. kvartal skjedde i hovedsak på statens hånd.