Artikler om nasjonalregnskap, inntekts- og kapitalregnskapet

Artikler, analyser og publikasjoner

2023

 1. Husholdningenes sparing falt kraftig gjennom 2022 Artikkel 1. mars

  Husholdningene ble truffet av høy prisvekst og økte rentekostnader i 2022, og spareraten falt kraftig. Samtidig økte overskuddet i offentlig forvaltning.

2022

 1. Fall i husholdningenes disponible realinntekt Artikkel 7. desember

  Husholdningenes disponible realinntekt falt 4,3 prosent fra 2. til 3. kvartal som følge av en sterk prisoppgang. På den andre siden økte overskuddet i offentlig forvaltning markert. Det skyldes særlig store inntekter fra petroleumsvirksomheten, men skatteinntekter fra husholdningene og næringslivet økte også.

 2. Husholdningenes disponible realinntekt falt i 2. kvartal Artikkel 7. september

  Husholdningenes disponible realinntekt falt 1,3 prosent fra 1. til 2. kvartal, som følge av kraftig vekst i prisene på varer og tjenester.

 3. Store utbytter til husholdningene i 2021 Artikkel 1. juni

  Husholdningene mottok uvanlig store aksjeutbytter i 4. kvartal. Dette ga offentlig forvaltning en betydelig økning i skatteinntektene.

 4. Historisk høy vekst i nasjonalinntekten Artikkel 2. mars

  Bruttonasjonalinntekten økte med 788 milliarder kroner i 2021, målt i løpende priser. Det tilsvarer en oppgang på 22,2 prosent. Disponibel realinntekt for Norge vokste 24,2 prosent.

2021

 1. Sparingen i husholdningene falt Artikkel 1. desember

  Målt i faste priser falt husholdningenes disponible inntekt med 1,1 prosent i tredje kvartal. Landets sparing sett mot BNP har ikke vært høyere siden de høye petroleumsprisene i 2014.

 2. Fortsatt høy sparing i privat sektor Artikkel 1. september

  Norsk økonomi viste god vekst i 2. kvartal. Høyere petroleumspriser førte til økte inntekter i offentlig forvaltning og en styrket driftsbalanse overfor utlandet. Dempet konsum i husholdningene førte til at sparingen fortsatt var høy.

 3. Høyere oljepris trakk opp nasjonalinntekten i 1. kvartal Artikkel 2. juni

  Bruttonasjonalinntekten steg 5,1 prosent fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. Oppgangen skyldes særlig økte inntekter fra oljeutvinningen. Landets samlede sparing økte betydelig. Sparingen er fortsatt høy i privat sektor, men økningen i 1. kvartal skjedde i hovedsak på statens hånd.