Publisert Tittel Åpne
3. mars 2021 Nasjonalinntekten falt kraftig i 2020 Artikkel
2. desember 2020 Nasjonalinntekten økte sterkt i 3. kvartal, men var fortsatt lavere enn før koronakrisen Artikkel
2. september 2020 Offentlig underskudd for første gang på 25 år Artikkel
3. juni 2020 Sparingen i husholdningene økte markant Artikkel
4. mars 2020 Økt sparing i husholdningene Artikkel
4. desember 2019 Revisjon av inntekts- og kapitalregnskapet Artikkel
4. desember 2019 Økt sparing i husholdningene Artikkel
5. juni 2019 Økt sparing i husholdningene Artikkel
6. mars 2019 Vekst i husholdningenes disponible realinntekt Artikkel
5. desember 2018 Husholdningene sparer mindre Artikkel
5. september 2018 Liten nedgang i husholdningenes sparing Artikkel
6. juni 2018 Stabil utvikling i husholdningenes sparing Artikkel
7. mars 2018 Vekst i husholdningenes disponible realinntekt Artikkel
6. desember 2017 Inntektsøkning for husholdningene Artikkel
6. september 2017 Redusert sparing i husholdningene Artikkel
7. juni 2017 Nedgang i husholdningenes realinntekt Artikkel