Metoder og dokumentasjon for nasjonalregnskap og konjunkturer

Artikler, analyser og publikasjoner

2024

 1. Documentation of ModelSolver Notat 22. februar

  This paper documents the Python class ModelSolver. ModelSolver lets the user define a model object in terms of equations and endogenous variables.

 2. Dokumentasjon av pre-system Notat 8. februar

  Dette notatet inneholder dokumentasjon av pakken pre-system. Pakken inneholder en rekke formelobjekter som kan brukes til å bygge nødvendige formler som inngår i et forsystem i Nasjonalregnskapets korttidsstatistikker.

2023

 1. Sektorinndeling innen næringsområdene P, Q og R Notat 14. august

  I nasjonalregnskapet er fordelingen av økonomien på sektorer basert på definisjoner og prinsipper i et internasjonalt regelverk, der Norge er pålagt å følge den europeiske versjonen, European System of Accounts 2010 (ESA 2010) som en del av EØS-avtalen.

 2. Testing the split of economic ownership for petroleum resources in Norway Notat 30. mai

  Based on the Norwegian experiences, a long-term average pattern is identified as regards the distribution of resource rent due to petroleum activities, which can be used to split the economic ownership of oil and gas between the government and the oil and gas sector in Norway.

 3. What can we do with the quality-adjusted labor input data? Notat 26. mai

  This document, by using examples, aims to demonstrate how the quality-adjusted labor input data can be applied for economic analysis in general, and for growth accounting in particular.

 4. Norwegian National Accounts - GNI Inventory for ESA 2010 Notat 28. mars

  This document provides a comprehensive documentation of data sources and methods for calculating the central variables gross domestic product (GDP) and gross national income (GNI) in the Norwegian national accounts.

2022

 1. Lønnsrelasjoner i KVARTS. Dokumentasjon og publisert statistikk Notat 8. juli

  Dette notatet dokumenterer lønnsrelasjonene i KVARTS ved å gjennomgå de økonometriske spesifikasjonene, samt den økonomiske teorien som ligger til grunn for disse.

 2. Satellittregnskap for hav Notat 1. april

  Statistisk sentralbyrå publiserer i dag en pilot for satellittregnskap for hav for å synliggjøre størrelsen og strukturen på fastlands¬næringene som er knyttet til havet. Det inngår i fjerde fase av OECD-prosjektet «Future of the Ocean Economy» som Norge har tatt del i siden starten i 2013.

2021

 1. Fordrings-, gjelds- og nettofordringsrater Notat 11. november

  Fordrings-, gjelds- og nettofordringsratene har lenge vært etterspurte indikatorer i overvåkingen av husholdningenes økonomi. Vi har dokumentert beregningene av ratene, tidsserieegenskapene og de sesongjusterte tidsseriene.

 2. Quarterly National Accounts Notat 20. august

  Statistics Norway started publishing the Monthly National Accounts on 11 September 2018, and this changed the way the Norwegian Quarterly National Accounts (QNA) were compiled.

 3. Overnattings- og serveringstjenester i nasjonalregnskapet under koronakrisen Notat 20. august

  Koronapandemien førte til en sterk nedgang i aktiviteten i overnattings- og serveringsnæringen i 2020.