Metoder og dokumentasjon for nasjonalregnskap og konjunkturer

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

 1. Lønnsrelasjoner i KVARTS. Dokumentasjon og publisert statistikk Artikkel 8. juli

  Dette notatet dokumenterer lønnsrelasjonene i KVARTS ved å gjennomgå de økonometriske spesifikasjonene, samt den økonomiske teorien som ligger til grunn for disse.

 2. Satellittregnskap for hav Artikkel 1. april

  Statistisk sentralbyrå publiserer i dag en pilot for satellittregnskap for hav for å synliggjøre størrelsen og strukturen på fastlands¬næringene som er knyttet til havet. Det inngår i fjerde fase av OECD-prosjektet «Future of the Ocean Economy» som Norge har tatt del i siden starten i 2013.

2021

 1. Fordrings-, gjelds- og nettofordringsrater Artikkel 11. november

  Fordrings-, gjelds- og nettofordringsratene har lenge vært etterspurte indikatorer i overvåkingen av husholdningenes økonomi. Vi har dokumentert beregningene av ratene, tidsserieegenskapene og de sesongjusterte tidsseriene.

 2. Overnattings- og serveringstjenester i nasjonalregnskapet under koronakrisen Artikkel 20. august

  Koronapandemien førte til en sterk nedgang i aktiviteten i overnattings- og serveringsnæringen i 2020.

 3. Quarterly National Accounts Artikkel 20. august

  Statistics Norway started publishing the Monthly National Accounts on 11 September 2018, and this changed the way the Norwegian Quarterly National Accounts (QNA) were compiled.