Metoder og dokumentasjon for nasjonalregnskap og konjunkturer

Artikler, analyser og publikasjoner

2021

Artikkel / 11. november 2021

Fordrings-, gjelds- og nettofordringsrater

Fordrings-, gjelds- og nettofordringsratene har lenge vært etterspurte indikatorer i overvåkingen av husholdningenes økonomi. Vi har dokumentert beregningene av ratene, tidsserieegenskapene og de sesongjusterte tidsseriene.

Artikkel / 20. august 2021

Quarterly National Accounts

Statistics Norway started publishing the Monthly National Accounts on 11 September 2018, and this changed the way the Norwegian Quarterly National Accounts (QNA) were compiled.

Artikkel / 20. august 2021

Overnattings- og serveringstjenester i nasjonalregnskapet under koronakrisen

Koronapandemien førte til en sterk nedgang i aktiviteten i overnattings- og serveringsnæringen i 2020.