Egenskapene til lønnsblokken illustreres gjennom skiftanalyser, og lønnsblokken knyttes opp mot faktoretterspørselsblokken i KVARTS hvor etterspørsel etter antall timeverk blir bestemt. Videre knyttes modellvariabler opp mot publisert statistikk om lønn. Notatet kartlegger også hvordan lønnsvariabler påvirkes av ordinære forhold (herunder antall virkedager, overtid og kortvarig fravær) og ekstraordinære forhold (herunder arbeidskonflikter og permitteringer).