Error occured rendering window "Faktaside - topp" (key 227) while handling request to site path: /0/nasjonalregnskap-og-konjunkturer/faktaside?id=4367

Bruttonasjonalprodukt

Nøkkeltall

Bruttonasjonalprodukt (BNP) i kroner per innbygger

Bruttonasjonalprodukt (BNP) i kroner per innbygger

663693  kroner

[ 2019 ]

1013 kroner

endring fra året før

Bruttonasjonalprodukt i kroner per innbygger

Bruttonasjonalprodukt
Bruttonasjonalprodukt
1973 32805
1974 37734
1975 42884
1976 48711
1977 54652
1978 60091
1979 66069
1980 77902
1981 89034
1982 98261
1983 108917
1984 122337
1985 135436
1986 139636
1987 151634
1988 157759
1989 167649
1990 176792
1991 185391
1992 189691
1993 198377
1994 206900
1995 220945
1996 240719
1997 259092
1998 262482
1999 283665
2000 335626
2001 346565
2002 343978
2003 354965
2004 388296
2005 430427
2006 475535
2007 499065
2008 546765
2009 502924
2010 530036
2011 563827
2012 590617
2013 604552
2014 611359
2015 599467
2016 591684
2017 624484
2018 664706
2019 663693
Bruttonasjonalprodukt i kroner per innbygger
Bruttonasjonalprodukt
1973 32805
1974 37734
1975 42884
1976 48711
1977 54652
1978 60091
1979 66069
1980 77902
1981 89034
1982 98261
1983 108917
1984 122337
1985 135436
1986 139636
1987 151634
1988 157759
1989 167649
1990 176792
1991 185391
1992 189691
1993 198377
1994 206900
1995 220945
1996 240719
1997 259092
1998 262482
1999 283665
2000 335626
2001 346565
2002 343978
2003 354965
2004 388296
2005 430427
2006 475535
2007 499065
2008 546765
2009 502924
2010 530036
2011 563827
2012 590617
2013 604552
2014 611359
2015 599467
2016 591684
2017 624484
2018 664706
2019 663693

BNP er et mål på samlet økonomisk aktivitet i Norge, og uttrykker den økonomiske merverdien som tjenes opp gjennom produksjon av varer og tjenester i en periode. BNP beregnes i nasjonalregnskapet. Nasjonalregnskapet stilles opp etter internasjonale retningslinjer og er egnet til å foreta økonomiske sammenligninger mellom land.

Nøkkeltall

Månedlig volumendring i bruttonasjonalprodukt¹

Månedlig volumendring i bruttonasjonalprodukt¹

-0.4  %

[ Juli 2020 ]

¹Beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode. Eksempelvis er volumendringen i juli gitt ved å sammenligne perioden mai-juli med februar-april.

kilde: Nasjonalregnskap, Statistisk sentralbyrå

Månedlig volumendring i BNP

Volumendring i BNP, sum tre måneder rullerende¹
Volumendring i BNP, sum tre måneder rullerende¹
September 2016 0.1
Oktober 2016 0.4
November 2016 0.6
Desember 2016 0.6
Januar 2017 0.5
Februar 2017 0.8
Mars 2017 0.8
April 2017 0.9
Mai 2017 0.6
Juni 2017 0.8
Juli 2017 0.8
August 2017 0.8
September 2017 0.6
Oktober 2017 0.7
November 2017 0.8
Desember 2017 0.8
Januar 2018 0.7
Februar 2018 0.6
Mars 2018 0.6
April 2018 0.6
Mai 2018 0.6
Juni 2018 0.4
Juli 2018 0.5
August 2018 0.4
September 2018 0.2
Oktober 2018 0.3
November 2018 0.6
Desember 2018 1.2
Januar 2019 1.1
Februar 2019 0.9
Mars 2019 0.5
April 2019 0.4
Mai 2019 0.5
Juni 2019 0.6
Juli 2019 0.7
August 2019 0.6
September 2019 0.6
Oktober 2019 0.3
November 2019 0.3
Desember 2019 0.1
Januar 2020 0.1
Februar 2020 0.0
Mars 2020 -2.2
April 2020 -5.8
Mai 2020 -8.9
Juni 2020 -6.4
Juli 2020 -0.4
Månedlig volumendring i BNP
Volumendring i BNP, sum tre måneder rullerende¹
September 2016 0.1
Oktober 2016 0.4
November 2016 0.6
Desember 2016 0.6
Januar 2017 0.5
Februar 2017 0.8
Mars 2017 0.8
April 2017 0.9
Mai 2017 0.6
Juni 2017 0.8
Juli 2017 0.8
August 2017 0.8
September 2017 0.6
Oktober 2017 0.7
November 2017 0.8
Desember 2017 0.8
Januar 2018 0.7
Februar 2018 0.6
Mars 2018 0.6
April 2018 0.6
Mai 2018 0.6
Juni 2018 0.4
Juli 2018 0.5
August 2018 0.4
September 2018 0.2
Oktober 2018 0.3
November 2018 0.6
Desember 2018 1.2
Januar 2019 1.1
Februar 2019 0.9
Mars 2019 0.5
April 2019 0.4
Mai 2019 0.5
Juni 2019 0.6
Juli 2019 0.7
August 2019 0.6
September 2019 0.6
Oktober 2019 0.3
November 2019 0.3
Desember 2019 0.1
Januar 2020 0.1
Februar 2020 0.0
Mars 2020 -2.2
April 2020 -5.8
Mai 2020 -8.9
Juni 2020 -6.4
Juli 2020 -0.4

For å vise effekten koronakrisen har hatt på norsk økonomi viser vi månedlig volumendring på BNP. Den er beregnet ved å sammenligne en tre-måneders periode med foregående tre-måneders periode.

Mer statistikk om koronakrisen

Nøkkeltall

Årlig volumendring i bruttonasjonalprodukt

Årlig volumendring i bruttonasjonalprodukt

1.2  %

[ 2019 ]

0.1 prosentpoeng

endring fra året før

Bruttonasjonalprodukt (BNP). Årlig volumendring

Bruttonasjonalprodukt, årlig endring
Bruttonasjonalprodukt, årlig endring
1974 3.9
1975 5.0
1976 5.8
1977 4.2
1978 3.9
1979 4.4
1980 4.6
1981 1.6
1982 0.2
1983 4.0
1984 6.1
1985 5.6
1986 4.0
1987 1.8
1988 -0.3
1989 1.0
1990 1.9
1991 3.1
1992 3.6
1993 2.8
1994 5.1
1995 4.2
1996 5.0
1997 5.3
1998 2.6
1999 2.0
2000 3.2
2001 2.1
2002 1.4
2003 0.9
2004 4.0
2005 2.6
2006 2.4
2007 3.0
2008 0.5
2009 -1.7
2010 0.7
2011 1.0
2012 2.7
2013 1.0
2014 2.0
2015 2.0
2016 1.1
2017 2.3
2018 1.3
2019 1.2
Bruttonasjonalprodukt (BNP). Årlig volumendring
Bruttonasjonalprodukt, årlig endring
1974 3.9
1975 5.0
1976 5.8
1977 4.2
1978 3.9
1979 4.4
1980 4.6
1981 1.6
1982 0.2
1983 4.0
1984 6.1
1985 5.6
1986 4.0
1987 1.8
1988 -0.3
1989 1.0
1990 1.9
1991 3.1
1992 3.6
1993 2.8
1994 5.1
1995 4.2
1996 5.0
1997 5.3
1998 2.6
1999 2.0
2000 3.2
2001 2.1
2002 1.4
2003 0.9
2004 4.0
2005 2.6
2006 2.4
2007 3.0
2008 0.5
2009 -1.7
2010 0.7
2011 1.0
2012 2.7
2013 1.0
2014 2.0
2015 2.0
2016 1.1
2017 2.3
2018 1.3
2019 1.2

Nøkkeltall

BNP per innbygger i Norge

BNP per innbygger i Norge

44 % større enn gjennomsnittet i EU

[ 2019 ]

BNP per innbygger, prisnivåjustert. Utvalgte land.

2019
2019
Albania 31
Hellas 68
Polen 73
Spania 91
Japan 93
Italia 95
Storbritannia 105
Frankrike 106
Finland 111
Sverige 120
Tyskland 121
Nederland 128
Danmark 129
Island 130
USA 140
Norge 144
Sveits 153
Irland 191
Luxembourg 261
BNP per innbygger, prisnivåjustert. Utvalgte land.
2019
Albania 31
Hellas 68
Polen 73
Spania 91
Japan 93
Italia 95
Storbritannia 105
Frankrike 106
Finland 111
Sverige 120
Tyskland 121
Nederland 128
Danmark 129
Island 130
USA 140
Norge 144
Sveits 153
Irland 191
Luxembourg 261

Norge er et av verdens rikeste land. I europeisk sammenheng har Norge et prisnivåjustert BNP per innbygger som ligger godt over gjennomsnittet i EU. Prisnivåjustert vil si at resultatene tar høyde for forskjeller i prisnivå mellom landene.

Utenriksøkonomi

Vare- og tjenestebalansen

Eksport Import Vare- og tjenestebalansen
Eksport Import Vare- og tjenestebalansen
1973 48603 -49102 -499
1974 59937 -63970 -4033
1975 62041 -71979 -9938
1976 70545 -86936 -16391
1977 75760 -95870 -20110
1978 87758 -86876 882
1979 105617 -99349 6268
1980 136078 -116903 19175
1981 156159 -129866 26293
1982 165594 -145146 20448
1983 185560 -150552 35008
1984 214042 -169754 44288
1985 236099 -195495 40604
1986 195448 -215144 -19696
1987 201650 -215676 -14026
1988 215574 -219452 -3878
1989 264470 -239823 24647
1990 295591 -248729 46862
1991 309738 -248664 61074
1992 301955 -248246 53709
1993 317851 -264240 53611
1994 335006 -281655 53351
1995 358120 -299949 58171
1996 421261 -328827 92434
1997 462896 -370996 91900
1998 429307 -408446 20861
1999 488615 -397476 91139
2000 689316 -435895 253421
2001 703348 -442967 260381
2002 630235 -425181 205054
2003 642153 -436245 205908
2004 732659 -497781 234878
2005 863705 -545476 318229
2006 989465 -614170 375295
2007 1017589 -702367 315222
2008 1197090 -755343 441747
2009 952831 -675582 277249
2010 1030368 -738305 292063
2011 1152651 -793106 359545
2012 1205849 -816151 389698
2013 1203833 -870675 333158
2014 1224803 -931783 293020
2015 1176078 -997358 178720
2016 1098601 -1037272 61329
2017 1197311 -1081921 115390
2018 1357321 -1152209 205112
2019 1311487 -1249252 62235
Vare- og tjenestebalansen
Eksport Import Vare- og tjenestebalansen
1973 48603 -49102 -499
1974 59937 -63970 -4033
1975 62041 -71979 -9938
1976 70545 -86936 -16391
1977 75760 -95870 -20110
1978 87758 -86876 882
1979 105617 -99349 6268
1980 136078 -116903 19175
1981 156159 -129866 26293
1982 165594 -145146 20448
1983 185560 -150552 35008
1984 214042 -169754 44288
1985 236099 -195495 40604
1986 195448 -215144 -19696
1987 201650 -215676 -14026
1988 215574 -219452 -3878
1989 264470 -239823 24647
1990 295591 -248729 46862
1991 309738 -248664 61074
1992 301955 -248246 53709
1993 317851 -264240 53611
1994 335006 -281655 53351
1995 358120 -299949 58171
1996 421261 -328827 92434
1997 462896 -370996 91900
1998 429307 -408446 20861
1999 488615 -397476 91139
2000 689316 -435895 253421
2001 703348 -442967 260381
2002 630235 -425181 205054
2003 642153 -436245 205908
2004 732659 -497781 234878
2005 863705 -545476 318229
2006 989465 -614170 375295
2007 1017589 -702367 315222
2008 1197090 -755343 441747
2009 952831 -675582 277249
2010 1030368 -738305 292063
2011 1152651 -793106 359545
2012 1205849 -816151 389698
2013 1203833 -870675 333158
2014 1224803 -931783 293020
2015 1176078 -997358 178720
2016 1098601 -1037272 61329
2017 1197311 -1081921 115390
2018 1357321 -1152209 205112
2019 1311487 -1249252 62235

Siden 1978 har Norge, med unntak av 1986–1988, hatt et overskudd på vare- og tjenestebalansen overfor utlandet. Overskuddet var på sitt høyeste i 2008. Den siste tidens nedgang i oljeprisen gjør at overskuddet på vare- og tjenestebalansen har blitt betydelig mindre. Samtidig har våre netto inntekter økt som følge av de store netto fordringene på utlandet.

Nøkkeltall

Total eksport av varer

Total eksport av varer

908 milliarder kroner

[ 2019 ]

Norges største handelspartnere for eksport av varer

2019
2019
Polen 21166
Belgia 38343
Kina 37813
USA 39398
Danmark 40996
Frankrike 53175
Sverige 70236
Nederland 101540
Tyskland 132381
Storbritannia 184192
Norges største handelspartnere for eksport av varer
2019
Polen 21166
Belgia 38343
Kina 37813
USA 39398
Danmark 40996
Frankrike 53175
Sverige 70236
Nederland 101540
Tyskland 132381
Storbritannia 184192

Nøkkeltall

Total import av varer

Total import av varer

803 milliarder kroner

[ 2019 ]

Norges største handelspartnere for import av varer

2019
2019
Italia 23636
Frankrike 24974
Nederland 28512
Polen 29103
Storbritannia 37620
Danmark 42587
USA 59867
Kina 76991
Tyskland 81760
Sverige 88958
Norges største handelspartnere for import av varer
2019
Italia 23636
Frankrike 24974
Nederland 28512
Polen 29103
Storbritannia 37620
Danmark 42587
USA 59867
Kina 76991
Tyskland 81760
Sverige 88958

Norges gjeld og formue

Nøkkeltall

Norges utenlandsformue

Norges utenlandsformue

17533 milliarder kroner

[ 2. kvartal 2020 ]

174 milliarder kroner

endring fra forrige kvartal

Norges fordringer overfor utlandet

Norges fordringer overfor utlandet Offentlig forvaltnings fordringer overfor utlandet
Norges fordringer overfor utlandet Offentlig forvaltnings fordringer overfor utlandet
4. kvartal 1998 954473 200377
1. kvartal 1999 1045233 199431
2. kvartal 1999 1069249 222985
3. kvartal 1999 1138596 249229
4. kvartal 1999 1255015 279467
1. kvartal 2000 1399013 318291
2. kvartal 2000 1469870 360660
3. kvartal 2000 1681984 437029
4. kvartal 2000 1763322 528292
1. kvartal 2001 1817420 551091
2. kvartal 2001 1901389 631872
3. kvartal 2001 1919001 665661
4. kvartal 2001 1950070 751663
1. kvartal 2002 2026064 772746
2. kvartal 2002 1964959 761406
3. kvartal 2002 1986177 784572
4. kvartal 2002 2033396 837149
1. kvartal 2003 2213042 947391
2. kvartal 2003 2427937 1107159
3. kvartal 2003 2428449 1091535
4. kvartal 2003 2586594 1174472
1. kvartal 2004 2792673 1266030
2. kvartal 2004 3011933 1430791
3. kvartal 2004 3102173 1513078
4. kvartal 2004 2984567 1491279
1. kvartal 2005 3215444 1554127
2. kvartal 2005 3409200 1635989
3. kvartal 2005 3643804 1786959
4. kvartal 2005 3816612 1876209
1. kvartal 2006 4135900 1993535
2. kvartal 2006 4253835 2088585
3. kvartal 2006 4742056 2407071
4. kvartal 2006 4936473 2558410
1. kvartal 2007 5272763 2640160
2. kvartal 2007 5347567 2688021
3. kvartal 2007 5341469 2729612
4. kvartal 2007 5452426 2797874
1. kvartal 2008 5342024 2605292
2. kvartal 2008 5451837 2613223
3. kvartal 2008 5767339 2773180
4. kvartal 2008 6495835 3112270
1. kvartal 2009 5943649 2743582
2. kvartal 2009 6139344 2945008
3. kvartal 2009 6178812 3014861
4. kvartal 2009 6158142 2983940
1. kvartal 2010 6444156 3098308
2. kvartal 2010 6774828 3204474
3. kvartal 2010 6720712 3310168
4. kvartal 2010 6929578 3451464
1. kvartal 2011 7138411 3551130
2. kvartal 2011 7040806 3569133
3. kvartal 2011 7259931 3494409
4. kvartal 2011 7254527 3407453
1. kvartal 2012 7889342 3655864
2. kvartal 2012 7911824 3683849
3. kvartal 2012 8059783 3893768
4. kvartal 2012 8033705 3931976
1. kvartal 2013 8435796 4368827
2. kvartal 2013 8811950 4659827
3. kvartal 2013 9188239 4944445
4. kvartal 2013 9720409 5222530
1. kvartal 2014 9922115 5332714
2. kvartal 2014 10329020 5658673
3. kvartal 2014 10394510 5687894
4. kvartal 2014 11725404 6541635
1. kvartal 2015 12564405 7187679
2. kvartal 2015 12406633 7130465
3. kvartal 2015 12833855 7288820
4. kvartal 2015 13097991 7707377
1. kvartal 2016 12775523 7352499
2. kvartal 2016 13083541 7508439
3. kvartal 2016 12888999 7427724
4. kvartal 2016 13264882 7810259
1. kvartal 2017 13830455 8259640
2. kvartal 2017 13878256 8406790
3. kvartal 2017 13742126 8312857
4. kvartal 2017 14446383 8820630
1. kvartal 2018 13892138 8497548
2. kvartal 2018 14269595 8670718
3. kvartal 2018 14485095 8801262
4. kvartal 2018 14416907 8656597
1. kvartal 2019 15285725 9277229
2. kvartal 2019 15616427 9481163
3. kvartal 2019 16315363 9999861
4. kvartal 2019 16662569 10461084
1. kvartal 2020 17359006 10446623
2. kvartal 2020 17532619 10755061
Norges fordringer overfor utlandet
Norges fordringer overfor utlandet Offentlig forvaltnings fordringer overfor utlandet
4. kvartal 1998 954473 200377
1. kvartal 1999 1045233 199431
2. kvartal 1999 1069249 222985
3. kvartal 1999 1138596 249229
4. kvartal 1999 1255015 279467
1. kvartal 2000 1399013 318291
2. kvartal 2000 1469870 360660
3. kvartal 2000 1681984 437029
4. kvartal 2000 1763322 528292
1. kvartal 2001 1817420 551091
2. kvartal 2001 1901389 631872
3. kvartal 2001 1919001 665661
4. kvartal 2001 1950070 751663
1. kvartal 2002 2026064 772746
2. kvartal 2002 1964959 761406
3. kvartal 2002 1986177 784572
4. kvartal 2002 2033396 837149
1. kvartal 2003 2213042 947391
2. kvartal 2003 2427937 1107159
3. kvartal 2003 2428449 1091535
4. kvartal 2003 2586594 1174472
1. kvartal 2004 2792673 1266030
2. kvartal 2004 3011933 1430791
3. kvartal 2004 3102173 1513078
4. kvartal 2004 2984567 1491279
1. kvartal 2005 3215444 1554127
2. kvartal 2005 3409200 1635989
3. kvartal 2005 3643804 1786959
4. kvartal 2005 3816612 1876209
1. kvartal 2006 4135900 1993535
2. kvartal 2006 4253835 2088585
3. kvartal 2006 4742056 2407071
4. kvartal 2006 4936473 2558410
1. kvartal 2007 5272763 2640160
2. kvartal 2007 5347567 2688021
3. kvartal 2007 5341469 2729612
4. kvartal 2007 5452426 2797874
1. kvartal 2008 5342024 2605292
2. kvartal 2008 5451837 2613223
3. kvartal 2008 5767339 2773180
4. kvartal 2008 6495835 3112270
1. kvartal 2009 5943649 2743582
2. kvartal 2009 6139344 2945008
3. kvartal 2009 6178812 3014861
4. kvartal 2009 6158142 2983940
1. kvartal 2010 6444156 3098308
2. kvartal 2010 6774828 3204474
3. kvartal 2010 6720712 3310168
4. kvartal 2010 6929578 3451464
1. kvartal 2011 7138411 3551130
2. kvartal 2011 7040806 3569133
3. kvartal 2011 7259931 3494409
4. kvartal 2011 7254527 3407453
1. kvartal 2012 7889342 3655864
2. kvartal 2012 7911824 3683849
3. kvartal 2012 8059783 3893768
4. kvartal 2012 8033705 3931976
1. kvartal 2013 8435796 4368827
2. kvartal 2013 8811950 4659827
3. kvartal 2013 9188239 4944445
4. kvartal 2013 9720409 5222530
1. kvartal 2014 9922115 5332714
2. kvartal 2014 10329020 5658673
3. kvartal 2014 10394510 5687894
4. kvartal 2014 11725404 6541635
1. kvartal 2015 12564405 7187679
2. kvartal 2015 12406633 7130465
3. kvartal 2015 12833855 7288820
4. kvartal 2015 13097991 7707377
1. kvartal 2016 12775523 7352499
2. kvartal 2016 13083541 7508439
3. kvartal 2016 12888999 7427724
4. kvartal 2016 13264882 7810259
1. kvartal 2017 13830455 8259640
2. kvartal 2017 13878256 8406790
3. kvartal 2017 13742126 8312857
4. kvartal 2017 14446383 8820630
1. kvartal 2018 13892138 8497548
2. kvartal 2018 14269595 8670718
3. kvartal 2018 14485095 8801262
4. kvartal 2018 14416907 8656597
1. kvartal 2019 15285725 9277229
2. kvartal 2019 15616427 9481163
3. kvartal 2019 16315363 9999861
4. kvartal 2019 16662569 10461084
1. kvartal 2020 17359006 10446623
2. kvartal 2020 17532619 10755061

Norges formue er den samlede verdien av norske selskapers og innbyggeres eiendeler i utlandet. Det er for eksempel innskudd i svenske banker, aksjer i amerikanske selskaper eller feriehus i Spania – og alle andre land. Det kalles også fordringer fordi det er økonomiske verdier som Norge har plassert i utlandet. Norges nettoformue er fordringene fratrukket gjelda til utlandet.

Nøkkeltall

Norges utenlandsgjeld

Norges utenlandsgjeld

8268 milliarder kroner

[ 2. kvartal 2020 ]

279 milliarder kroner

endring fra forrige kvartal

Norges gjeld overfor utlandet

Norges gjeld overfor utlandet
Norges gjeld overfor utlandet
4. kvartal 1998 883245
1. kvartal 1999 969719
2. kvartal 1999 1007274
3. kvartal 1999 1050268
4. kvartal 1999 1134604
1. kvartal 2000 1250201
2. kvartal 2000 1306040
3. kvartal 2000 1497764
4. kvartal 2000 1512452
1. kvartal 2001 1542110
2. kvartal 2001 1579162
3. kvartal 2001 1569335
4. kvartal 2001 1561553
1. kvartal 2002 1646547
2. kvartal 2002 1571421
3. kvartal 2002 1603285
4. kvartal 2002 1637418
1. kvartal 2003 1744415
2. kvartal 2003 1873664
3. kvartal 2003 1841821
4. kvartal 2003 1914066
1. kvartal 2004 2053610
2. kvartal 2004 2239433
3. kvartal 2004 2299253
4. kvartal 2004 2227069
1. kvartal 2005 2357048
2. kvartal 2005 2487285
3. kvartal 2005 2666550
4. kvartal 2005 2741853
1. kvartal 2006 3026827
2. kvartal 2006 3187491
3. kvartal 2006 3465023
4. kvartal 2006 3711340
1. kvartal 2007 3994414
2. kvartal 2007 4068045
3. kvartal 2007 4131994
4. kvartal 2007 4299554
1. kvartal 2008 4167514
2. kvartal 2008 4302189
3. kvartal 2008 4414718
4. kvartal 2008 5056686
1. kvartal 2009 4653154
2. kvartal 2009 4490976
3. kvartal 2009 4316734
4. kvartal 2009 4303305
1. kvartal 2010 4432364
2. kvartal 2010 4675289
3. kvartal 2010 4544733
4. kvartal 2010 4709580
1. kvartal 2011 4874286
2. kvartal 2011 4692048
3. kvartal 2011 4938189
4. kvartal 2011 4784224
1. kvartal 2012 5234404
2. kvartal 2012 5182954
3. kvartal 2012 5266479
4. kvartal 2012 5286020
1. kvartal 2013 5291504
2. kvartal 2013 5467776
3. kvartal 2013 5594404
4. kvartal 2013 5823209
1. kvartal 2014 5862556
2. kvartal 2014 5937421
3. kvartal 2014 5969700
4. kvartal 2014 6448707
1. kvartal 2015 6712608
2. kvartal 2015 6705193
3. kvartal 2015 7042026
4. kvartal 2015 6944418
1. kvartal 2016 7021023
2. kvartal 2016 7110266
3. kvartal 2016 6963921
4. kvartal 2016 6920663
1. kvartal 2017 7086769
2. kvartal 2017 7006700
3. kvartal 2017 7054633
4. kvartal 2017 7194886
1. kvartal 2018 7038654
2. kvartal 2018 7160369
3. kvartal 2018 7274866
4. kvartal 2018 7475485
1. kvartal 2019 7654490
2. kvartal 2019 7688121
3. kvartal 2019 7800032
4. kvartal 2019 7956010
1. kvartal 2020 8547058
2. kvartal 2020 8268081
Norges gjeld overfor utlandet
Norges gjeld overfor utlandet
4. kvartal 1998 883245
1. kvartal 1999 969719
2. kvartal 1999 1007274
3. kvartal 1999 1050268
4. kvartal 1999 1134604
1. kvartal 2000 1250201
2. kvartal 2000 1306040
3. kvartal 2000 1497764
4. kvartal 2000 1512452
1. kvartal 2001 1542110
2. kvartal 2001 1579162
3. kvartal 2001 1569335
4. kvartal 2001 1561553
1. kvartal 2002 1646547
2. kvartal 2002 1571421
3. kvartal 2002 1603285
4. kvartal 2002 1637418
1. kvartal 2003 1744415
2. kvartal 2003 1873664
3. kvartal 2003 1841821
4. kvartal 2003 1914066
1. kvartal 2004 2053610
2. kvartal 2004 2239433
3. kvartal 2004 2299253
4. kvartal 2004 2227069
1. kvartal 2005 2357048
2. kvartal 2005 2487285
3. kvartal 2005 2666550
4. kvartal 2005 2741853
1. kvartal 2006 3026827
2. kvartal 2006 3187491
3. kvartal 2006 3465023
4. kvartal 2006 3711340
1. kvartal 2007 3994414
2. kvartal 2007 4068045
3. kvartal 2007 4131994
4. kvartal 2007 4299554
1. kvartal 2008 4167514
2. kvartal 2008 4302189
3. kvartal 2008 4414718
4. kvartal 2008 5056686
1. kvartal 2009 4653154
2. kvartal 2009 4490976
3. kvartal 2009 4316734
4. kvartal 2009 4303305
1. kvartal 2010 4432364
2. kvartal 2010 4675289
3. kvartal 2010 4544733
4. kvartal 2010 4709580
1. kvartal 2011 4874286
2. kvartal 2011 4692048
3. kvartal 2011 4938189
4. kvartal 2011 4784224
1. kvartal 2012 5234404
2. kvartal 2012 5182954
3. kvartal 2012 5266479
4. kvartal 2012 5286020
1. kvartal 2013 5291504
2. kvartal 2013 5467776
3. kvartal 2013 5594404
4. kvartal 2013 5823209
1. kvartal 2014 5862556
2. kvartal 2014 5937421
3. kvartal 2014 5969700
4. kvartal 2014 6448707
1. kvartal 2015 6712608
2. kvartal 2015 6705193
3. kvartal 2015 7042026
4. kvartal 2015 6944418
1. kvartal 2016 7021023
2. kvartal 2016 7110266
3. kvartal 2016 6963921
4. kvartal 2016 6920663
1. kvartal 2017 7086769
2. kvartal 2017 7006700
3. kvartal 2017 7054633
4. kvartal 2017 7194886
1. kvartal 2018 7038654
2. kvartal 2018 7160369
3. kvartal 2018 7274866
4. kvartal 2018 7475485
1. kvartal 2019 7654490
2. kvartal 2019 7688121
3. kvartal 2019 7800032
4. kvartal 2019 7956010
1. kvartal 2020 8547058
2. kvartal 2020 8268081

Frem til 1997 hadde Norge høyere gjeld til utlandet enn det utlandet skyldte oss. De høye overskuddene på driftsbalansen de siste ti-årene har ført til at det i dag er omvendt, Norge har stor beholdning av netto fordringer på utlandet. En betydelig del av dette er Offentlig forvaltnings fordringer overfor utlandet gjennom plasseringene i Statens pensjonsfond, utland, populært kalt Oljefondet.

Prisvekst

Nøkkeltall

Prisvekst siste 12 måneder

Prisvekst siste 12 måneder

1.7  %

[ August 2020 ]

0.4 prosentpoeng

endring fra forrige måned

Konsumprisindeksen (KPI). Årlig endring

Årsendring (prosent)
Årsendring (prosent)
1982 11.3
1983 8.5
1984 6.3
1985 5.5
1986 7.2
1987 8.9
1988 6.6
1989 4.5
1990 4.2
1991 3.3
1992 2.4
1993 2.2
1994 1.4
1995 2.4
1996 1.3
1997 2.5
1998 2.3
1999 2.4
2000 3.1
2001 2.9
2002 1.3
2003 2.5
2004 0.4
2005 1.6
2006 2.3
2007 0.7
2008 3.8
2009 2.2
2010 2.4
2011 1.3
2012 0.6
2013 2.1
2014 2.1
2015 2.1
2016 3.6
2017 1.8
2018 2.7
2019 2.2
Konsumprisindeksen (KPI). Årlig endring
Årsendring (prosent)
1982 11.3
1983 8.5
1984 6.3
1985 5.5
1986 7.2
1987 8.9
1988 6.6
1989 4.5
1990 4.2
1991 3.3
1992 2.4
1993 2.2
1994 1.4
1995 2.4
1996 1.3
1997 2.5
1998 2.3
1999 2.4
2000 3.1
2001 2.9
2002 1.3
2003 2.5
2004 0.4
2005 1.6
2006 2.3
2007 0.7
2008 3.8
2009 2.2
2010 2.4
2011 1.3
2012 0.6
2013 2.1
2014 2.1
2015 2.1
2016 3.6
2017 1.8
2018 2.7
2019 2.2

Konsumprisindeksen (KPI) er et mål for prisnivået til konsumprodukter og viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør. Den prosentvise endringen i KPI brukes ofte som et generelt mål for inflasjon i en økonomi.

Prisindeks for brukte boliger. 2015=100

Hele landet Oslo med Bærum Stavanger Bergen Trondheim
Hele landet Oslo med Bærum Stavanger Bergen Trondheim
3. kvartal 2008 69.6 64.7 75.1 62.8 62.6
4. kvartal 2008 64.7 59.4 71.2 58.9 58.7
1. kvartal 2009 67.4 61.8 72.4 61.2 61.6
2. kvartal 2009 70.9 66.1 74.7 64.2 63.8
3. kvartal 2009 72.2 69.0 77.6 66.9 65.0
4. kvartal 2009 72.2 68.4 82.1 67.0 66.8
1. kvartal 2010 74.6 69.7 85.6 69.6 70.6
2. kvartal 2010 77.4 72.0 87.3 73.5 71.2
3. kvartal 2010 77.0 73.2 88.5 73.1 73.2
4. kvartal 2010 76.9 73.0 89.9 73.1 72.9
1. kvartal 2011 80.9 77.3 94.5 78.1 77.0
2. kvartal 2011 83.1 78.9 95.6 79.0 80.0
3. kvartal 2011 83.4 80.3 96.7 79.5 80.5
4. kvartal 2011 83.0 79.9 97.9 81.0 82.0
1. kvartal 2012 86.0 82.7 99.7 84.2 83.2
2. kvartal 2012 88.8 85.3 103.1 83.6 86.9
3. kvartal 2012 89.3 87.6 106.0 84.7 87.9
4. kvartal 2012 88.7 86.5 105.0 85.3 88.4
1. kvartal 2013 91.4 89.2 107.1 88.1 92.7
2. kvartal 2013 93.9 89.9 107.8 91.7 92.4
3. kvartal 2013 92.1 88.2 105.7 90.1 92.3
4. kvartal 2013 89.6 85.5 103.2 86.4 89.4
1. kvartal 2014 91.7 87.0 101.2 90.5 91.7
2. kvartal 2014 95.2 90.9 105.7 92.6 96.2
3. kvartal 2014 95.3 92.2 104.8 94.5 94.6
4. kvartal 2014 94.8 92.5 104.2 94.2 96.0
1. kvartal 2015 98.3 97.4 103.3 98.2 97.7
2. kvartal 2015 101.5 100.0 101.8 101.9 101.7
3. kvartal 2015 101.1 101.6 99.2 101.5 101.3
4. kvartal 2015 99.1 101.0 95.7 98.4 99.3
1. kvartal 2016 102.8 106.5 92.7 99.2 104.0
2. kvartal 2016 107.1 112.7 93.8 101.6 106.4
3. kvartal 2016 109.1 119.9 93.8 101.2 108.8
4. kvartal 2016 109.1 122.9 96.1 101.5 108.3
1. kvartal 2017 113.2 128.9 97.7 103.7 111.7
2. kvartal 2017 114.5 127.4 100.3 105.7 113.0
3. kvartal 2017 111.8 122.2 96.6 102.5 110.5
4. kvartal 2017 109.9 119.2 99.7 99.4 106.8
1. kvartal 2018 112.0 122.6 98.0 101.7 110.0
2. kvartal 2018 116.4 127.9 99.2 105.5 113.4
3. kvartal 2018 115.1 127.1 97.7 103.4 110.2
4. kvartal 2018 112.4 124.5 96.4 100.9 110.4
1. kvartal 2019 115.4 128.3 98.2 104.3 111.7
2. kvartal 2019 118.7 131.3 100.9 106.7 111.1
3. kvartal 2019 117.8 131.8 98.6 105.7 112.1
4. kvartal 2019 115.3 130.2 93.3 105.1 110.5
1. kvartal 2020 117.6 132.2 99.4 108.1 113.3
2. kvartal 2020 121.4 134.2 101.4 110.5 115.4
Prisindeks for brukte boliger. 2015=100
Hele landet Oslo med Bærum Stavanger Bergen Trondheim
3. kvartal 2008 69.6 64.7 75.1 62.8 62.6
4. kvartal 2008 64.7 59.4 71.2 58.9 58.7
1. kvartal 2009 67.4 61.8 72.4 61.2 61.6
2. kvartal 2009 70.9 66.1 74.7 64.2 63.8
3. kvartal 2009 72.2 69.0 77.6 66.9 65.0
4. kvartal 2009 72.2 68.4 82.1 67.0 66.8
1. kvartal 2010 74.6 69.7 85.6 69.6 70.6
2. kvartal 2010 77.4 72.0 87.3 73.5 71.2
3. kvartal 2010 77.0 73.2 88.5 73.1 73.2
4. kvartal 2010 76.9 73.0 89.9 73.1 72.9
1. kvartal 2011 80.9 77.3 94.5 78.1 77.0
2. kvartal 2011 83.1 78.9 95.6 79.0 80.0
3. kvartal 2011 83.4 80.3 96.7 79.5 80.5
4. kvartal 2011 83.0 79.9 97.9 81.0 82.0
1. kvartal 2012 86.0 82.7 99.7 84.2 83.2
2. kvartal 2012 88.8 85.3 103.1 83.6 86.9
3. kvartal 2012 89.3 87.6 106.0 84.7 87.9
4. kvartal 2012 88.7 86.5 105.0 85.3 88.4
1. kvartal 2013 91.4 89.2 107.1 88.1 92.7
2. kvartal 2013 93.9 89.9 107.8 91.7 92.4
3. kvartal 2013 92.1 88.2 105.7 90.1 92.3
4. kvartal 2013 89.6 85.5 103.2 86.4 89.4
1. kvartal 2014 91.7 87.0 101.2 90.5 91.7
2. kvartal 2014 95.2 90.9 105.7 92.6 96.2
3. kvartal 2014 95.3 92.2 104.8 94.5 94.6
4. kvartal 2014 94.8 92.5 104.2 94.2 96.0
1. kvartal 2015 98.3 97.4 103.3 98.2 97.7
2. kvartal 2015 101.5 100.0 101.8 101.9 101.7
3. kvartal 2015 101.1 101.6 99.2 101.5 101.3
4. kvartal 2015 99.1 101.0 95.7 98.4 99.3
1. kvartal 2016 102.8 106.5 92.7 99.2 104.0
2. kvartal 2016 107.1 112.7 93.8 101.6 106.4
3. kvartal 2016 109.1 119.9 93.8 101.2 108.8
4. kvartal 2016 109.1 122.9 96.1 101.5 108.3
1. kvartal 2017 113.2 128.9 97.7 103.7 111.7
2. kvartal 2017 114.5 127.4 100.3 105.7 113.0
3. kvartal 2017 111.8 122.2 96.6 102.5 110.5
4. kvartal 2017 109.9 119.2 99.7 99.4 106.8
1. kvartal 2018 112.0 122.6 98.0 101.7 110.0
2. kvartal 2018 116.4 127.9 99.2 105.5 113.4
3. kvartal 2018 115.1 127.1 97.7 103.4 110.2
4. kvartal 2018 112.4 124.5 96.4 100.9 110.4
1. kvartal 2019 115.4 128.3 98.2 104.3 111.7
2. kvartal 2019 118.7 131.3 100.9 106.7 111.1
3. kvartal 2019 117.8 131.8 98.6 105.7 112.1
4. kvartal 2019 115.3 130.2 93.3 105.1 110.5
1. kvartal 2020 117.6 132.2 99.4 108.1 113.3
2. kvartal 2020 121.4 134.2 101.4 110.5 115.4

Prisindeksen for brukte boliger måler verdiutviklingen på brukte boliger, basert på løpende prisopplysninger over boliger i fritt salg. For at ikke sammensetningen av boliger i ulike perioder skal virke inn på indeksen, justeres prisene etter størrelse på boligen, beliggenhet og byggeår. Dermed blir boligprisene sammenlignbare mellom ulike perioder.

Renteutviklingen

Nøkkeltall

Gjennomsnittlig rente på nye boliglån

Gjennomsnittlig rente på nye boliglån

1.82  %

[ Juli 2020 ]

0.02 prosentpoeng

endring fra forrige måned

Gjennomsnittlig rente på alle lån i banker

Rente (prosent)
Rente (prosent)
4. kvartal 1982 13.80
1. kvartal 1983 13.90
2. kvartal 1983 13.90
3. kvartal 1983 13.90
4. kvartal 1983 13.80
1. kvartal 1984 13.90
2. kvartal 1984 13.90
3. kvartal 1984 13.60
4. kvartal 1984 13.40
1. kvartal 1985 13.20
2. kvartal 1985 13.30
3. kvartal 1985 13.30
4. kvartal 1985 13.41
1. kvartal 1986 14.10
2. kvartal 1986 14.73
3. kvartal 1986 15.07
4. kvartal 1986 16.00
1. kvartal 1987 16.08
2. kvartal 1987 16.27
3. kvartal 1987 16.65
4. kvartal 1987 16.78
1. kvartal 1988 16.87
2. kvartal 1988 16.61
3. kvartal 1988 16.49
4. kvartal 1988 16.44
1. kvartal 1989 15.64
2. kvartal 1989 15.05
3. kvartal 1989 14.42
4. kvartal 1989 14.39
1. kvartal 1990 14.28
2. kvartal 1990 14.38
3. kvartal 1990 14.23
4. kvartal 1990 14.15
1. kvartal 1991 14.14
2. kvartal 1991 13.89
3. kvartal 1991 13.67
4. kvartal 1991 13.72
1. kvartal 1992 13.20
2. kvartal 1992 12.99
3. kvartal 1992 13.57
4. kvartal 1992 13.78
1. kvartal 1993 12.67
2. kvartal 1993 11.14
3. kvartal 1993 9.75
4. kvartal 1993 8.87
1. kvartal 1994 8.49
2. kvartal 1994 8.05
3. kvartal 1994 8.00
4. kvartal 1994 8.19
1. kvartal 1995 7.80
2. kvartal 1995 7.71
3. kvartal 1995 7.60
4. kvartal 1995 7.50
1. kvartal 1996 7.37
2. kvartal 1996 7.06
3. kvartal 1996 7.00
4. kvartal 1996 6.61
1. kvartal 1997 5.90
2. kvartal 1997 5.75
3. kvartal 1997 6.02
4. kvartal 1997 5.96
1. kvartal 1998 5.92
2. kvartal 1998 6.22
3. kvartal 1998 9.56
4. kvartal 1998 9.72
1. kvartal 1999 8.89
2. kvartal 1999 8.24
3. kvartal 1999 7.78
4. kvartal 1999 7.57
1. kvartal 2000 7.52
2. kvartal 2000 7.83
3. kvartal 2000 8.52
4. kvartal 2000 8.89
1. kvartal 2001 8.88
2. kvartal 2001 8.89
3. kvartal 2001 8.86
4. kvartal 2001 8.59
1. kvartal 2002 8.24
2. kvartal 2002 8.26
3. kvartal 2002 8.70
4. kvartal 2002 8.60
1. kvartal 2003 7.62
2. kvartal 2003 6.74
3. kvartal 2003 5.14
4. kvartal 2003 4.66
1. kvartal 2004 4.27
2. kvartal 2004 4.08
3. kvartal 2004 4.07
4. kvartal 2004 3.99
1. kvartal 2005 3.93
2. kvartal 2005 3.82
3. kvartal 2005 3.94
4. kvartal 2005 4.02
1. kvartal 2006 4.06
2. kvartal 2006 4.22
3. kvartal 2006 4.40
4. kvartal 2006 4.70
1. kvartal 2007 5.26
2. kvartal 2007 5.58
3. kvartal 2007 6.11
4. kvartal 2007 6.65
1. kvartal 2008 7.00
2. kvartal 2008 7.41
3. kvartal 2008 7.80
4. kvartal 2008 7.28
1. kvartal 2009 5.25
2. kvartal 2009 4.40
3. kvartal 2009 4.19
4. kvartal 2009 4.28
1. kvartal 2010 4.42
2. kvartal 2010 4.56
3. kvartal 2010 4.66
4. kvartal 2010 4.61
1. kvartal 2011 4.61
2. kvartal 2011 4.67
3. kvartal 2011 4.89
4. kvartal 2011 5.03
1. kvartal 2012 4.92
2. kvartal 2012 4.79
3. kvartal 2012 4.79
4. kvartal 2012 4.72
1. kvartal 2013 4.71
2. kvartal 2013 4.79
3. kvartal 2013 4.78
4. kvartal 2013 4.74
1. kvartal 2014 4.72
2. kvartal 2014 4.63
3. kvartal 2014 4.55
4. kvartal 2014 4.36
1. kvartal 2015 4.07
2. kvartal 2015 3.97
3. kvartal 2015 3.73
4. kvartal 2015 3.59
1. kvartal 2016 3.57
2. kvartal 2016 3.46
3. kvartal 2016 3.47
4. kvartal 2016 3.49
1. kvartal 2017 3.49
2. kvartal 2017 3.45
3. kvartal 2017 3.42
4. kvartal 2017 3.41
1. kvartal 2018 3.40
2. kvartal 2018 3.37
3. kvartal 2018 3.36
4. kvartal 2018 3.51
1. kvartal 2019 3.52
2. kvartal 2019 3.70
3. kvartal 2019 3.87
4. kvartal 2019 4.01
1. kvartal 2020 3.80
2. kvartal 2020 2.90
Gjennomsnittlig rente på alle lån i banker
Rente (prosent)
4. kvartal 1982 13.80
1. kvartal 1983 13.90
2. kvartal 1983 13.90
3. kvartal 1983 13.90
4. kvartal 1983 13.80
1. kvartal 1984 13.90
2. kvartal 1984 13.90
3. kvartal 1984 13.60
4. kvartal 1984 13.40
1. kvartal 1985 13.20
2. kvartal 1985 13.30
3. kvartal 1985 13.30
4. kvartal 1985 13.41
1. kvartal 1986 14.10
2. kvartal 1986 14.73
3. kvartal 1986 15.07
4. kvartal 1986 16.00
1. kvartal 1987 16.08
2. kvartal 1987 16.27
3. kvartal 1987 16.65
4. kvartal 1987 16.78
1. kvartal 1988 16.87
2. kvartal 1988 16.61
3. kvartal 1988 16.49
4. kvartal 1988 16.44
1. kvartal 1989 15.64
2. kvartal 1989 15.05
3. kvartal 1989 14.42
4. kvartal 1989 14.39
1. kvartal 1990 14.28
2. kvartal 1990 14.38
3. kvartal 1990 14.23
4. kvartal 1990 14.15
1. kvartal 1991 14.14
2. kvartal 1991 13.89
3. kvartal 1991 13.67
4. kvartal 1991 13.72
1. kvartal 1992 13.20
2. kvartal 1992 12.99
3. kvartal 1992 13.57
4. kvartal 1992 13.78
1. kvartal 1993 12.67
2. kvartal 1993 11.14
3. kvartal 1993 9.75
4. kvartal 1993 8.87
1. kvartal 1994 8.49
2. kvartal 1994 8.05
3. kvartal 1994 8.00
4. kvartal 1994 8.19
1. kvartal 1995 7.80
2. kvartal 1995 7.71
3. kvartal 1995 7.60
4. kvartal 1995 7.50
1. kvartal 1996 7.37
2. kvartal 1996 7.06
3. kvartal 1996 7.00
4. kvartal 1996 6.61
1. kvartal 1997 5.90
2. kvartal 1997 5.75
3. kvartal 1997 6.02
4. kvartal 1997 5.96
1. kvartal 1998 5.92
2. kvartal 1998 6.22
3. kvartal 1998 9.56
4. kvartal 1998 9.72
1. kvartal 1999 8.89
2. kvartal 1999 8.24
3. kvartal 1999 7.78
4. kvartal 1999 7.57
1. kvartal 2000 7.52
2. kvartal 2000 7.83
3. kvartal 2000 8.52
4. kvartal 2000 8.89
1. kvartal 2001 8.88
2. kvartal 2001 8.89
3. kvartal 2001 8.86
4. kvartal 2001 8.59
1. kvartal 2002 8.24
2. kvartal 2002 8.26
3. kvartal 2002 8.70
4. kvartal 2002 8.60
1. kvartal 2003 7.62
2. kvartal 2003 6.74
3. kvartal 2003 5.14
4. kvartal 2003 4.66
1. kvartal 2004 4.27
2. kvartal 2004 4.08
3. kvartal 2004 4.07
4. kvartal 2004 3.99
1. kvartal 2005 3.93
2. kvartal 2005 3.82
3. kvartal 2005 3.94
4. kvartal 2005 4.02
1. kvartal 2006 4.06
2. kvartal 2006 4.22
3. kvartal 2006 4.40
4. kvartal 2006 4.70
1. kvartal 2007 5.26
2. kvartal 2007 5.58
3. kvartal 2007 6.11
4. kvartal 2007 6.65
1. kvartal 2008 7.00
2. kvartal 2008 7.41
3. kvartal 2008 7.80
4. kvartal 2008 7.28
1. kvartal 2009 5.25
2. kvartal 2009 4.40
3. kvartal 2009 4.19
4. kvartal 2009 4.28
1. kvartal 2010 4.42
2. kvartal 2010 4.56
3. kvartal 2010 4.66
4. kvartal 2010 4.61
1. kvartal 2011 4.61
2. kvartal 2011 4.67
3. kvartal 2011 4.89
4. kvartal 2011 5.03
1. kvartal 2012 4.92
2. kvartal 2012 4.79
3. kvartal 2012 4.79
4. kvartal 2012 4.72
1. kvartal 2013 4.71
2. kvartal 2013 4.79
3. kvartal 2013 4.78
4. kvartal 2013 4.74
1. kvartal 2014 4.72
2. kvartal 2014 4.63
3. kvartal 2014 4.55
4. kvartal 2014 4.36
1. kvartal 2015 4.07
2. kvartal 2015 3.97
3. kvartal 2015 3.73
4. kvartal 2015 3.59
1. kvartal 2016 3.57
2. kvartal 2016 3.46
3. kvartal 2016 3.47
4. kvartal 2016 3.49
1. kvartal 2017 3.49
2. kvartal 2017 3.45
3. kvartal 2017 3.42
4. kvartal 2017 3.41
1. kvartal 2018 3.40
2. kvartal 2018 3.37
3. kvartal 2018 3.36
4. kvartal 2018 3.51
1. kvartal 2019 3.52
2. kvartal 2019 3.70
3. kvartal 2019 3.87
4. kvartal 2019 4.01
1. kvartal 2020 3.80
2. kvartal 2020 2.90

Figuren viser at rentene på lån fra banker til husholdninger er på et historisk lavt nivå. Lånene i figuren omfatter alle typer lån og alle banker.

Siden slutten av 2011 har kredittforetakene hatt større utlån med pant i bolig enn banker, og renter på utlån med pant i bolig fra kredittforetak har noe lavere rente enn utlån med pant i bolig fra banker som har litt dårligere sikkerhet.

Gjeldsutviklingen

Nøkkeltall

Husholdningens gjeldsrate

Husholdningens gjeldsrate

2.3 ganger så stor gjeld som inntekt

[ 2. kvartal 2020 ]

Husholdningens gjeldsrate

Sesongjustert gjeldsrate
Sesongjustert gjeldsrate
4. kvartal 1999 124.8
1. kvartal 2000 126.1
2. kvartal 2000 127.9
3. kvartal 2000 130.7
4. kvartal 2000 133.0
1. kvartal 2001 135.6
2. kvartal 2001 138.3
3. kvartal 2001 139.0
4. kvartal 2001 139.4
1. kvartal 2002 138.4
2. kvartal 2002 138.3
3. kvartal 2002 139.0
4. kvartal 2002 139.5
1. kvartal 2003 140.8
2. kvartal 2003 140.9
3. kvartal 2003 142.8
4. kvartal 2003 144.8
1. kvartal 2004 148.1
2. kvartal 2004 150.2
3. kvartal 2004 151.5
4. kvartal 2004 151.1
1. kvartal 2005 152.4
2. kvartal 2005 154.3
3. kvartal 2005 159.1
4. kvartal 2005 170.4
1. kvartal 2006 176.2
2. kvartal 2006 183.2
3. kvartal 2006 185.4
4. kvartal 2006 187.6
1. kvartal 2007 188.7
2. kvartal 2007 190.7
3. kvartal 2007 193.1
4. kvartal 2007 194.9
1. kvartal 2008 195.4
2. kvartal 2008 195.2
3. kvartal 2008 197.2
4. kvartal 2008 197.5
1. kvartal 2009 196.7
2. kvartal 2009 197.7
3. kvartal 2009 196.7
4. kvartal 2009 196.8
1. kvartal 2010 197.5
2. kvartal 2010 199.0
3. kvartal 2010 199.6
4. kvartal 2010 200.7
1. kvartal 2011 201.6
2. kvartal 2011 202.3
3. kvartal 2011 202.8
4. kvartal 2011 204.0
1. kvartal 2012 206.1
2. kvartal 2012 206.2
3. kvartal 2012 207.0
4. kvartal 2012 207.9
1. kvartal 2013 208.6
2. kvartal 2013 209.9
3. kvartal 2013 210.9
4. kvartal 2013 212.2
1. kvartal 2014 212.6
2. kvartal 2014 213.6
3. kvartal 2014 214.4
4. kvartal 2014 211.9
1. kvartal 2015 213.2
2. kvartal 2015 212.3
3. kvartal 2015 214.4
4. kvartal 2015 217.5
1. kvartal 2016 219.7
2. kvartal 2016 222.4
3. kvartal 2016 223.5
4. kvartal 2016 225.1
1. kvartal 2017 226.3
2. kvartal 2017 227.8
3. kvartal 2017 229.1
4. kvartal 2017 230.0
1. kvartal 2018 232.1
2. kvartal 2018 233.6
3. kvartal 2018 234.0
4. kvartal 2018 233.8
1. kvartal 2019 233.2
2. kvartal 2019 232.3
3. kvartal 2019 230.8
4. kvartal 2019 231.7
1. kvartal 2020 232.6
2. kvartal 2020 233.4
Husholdningens gjeldsrate
Sesongjustert gjeldsrate
4. kvartal 1999 124.8
1. kvartal 2000 126.1
2. kvartal 2000 127.9
3. kvartal 2000 130.7
4. kvartal 2000 133.0
1. kvartal 2001 135.6
2. kvartal 2001 138.3
3. kvartal 2001 139.0
4. kvartal 2001 139.4
1. kvartal 2002 138.4
2. kvartal 2002 138.3
3. kvartal 2002 139.0
4. kvartal 2002 139.5
1. kvartal 2003 140.8
2. kvartal 2003 140.9
3. kvartal 2003 142.8
4. kvartal 2003 144.8
1. kvartal 2004 148.1
2. kvartal 2004 150.2
3. kvartal 2004 151.5
4. kvartal 2004 151.1
1. kvartal 2005 152.4
2. kvartal 2005 154.3
3. kvartal 2005 159.1
4. kvartal 2005 170.4
1. kvartal 2006 176.2
2. kvartal 2006 183.2
3. kvartal 2006 185.4
4. kvartal 2006 187.6
1. kvartal 2007 188.7
2. kvartal 2007 190.7
3. kvartal 2007 193.1
4. kvartal 2007 194.9
1. kvartal 2008 195.4
2. kvartal 2008 195.2
3. kvartal 2008 197.2
4. kvartal 2008 197.5
1. kvartal 2009 196.7
2. kvartal 2009 197.7
3. kvartal 2009 196.7
4. kvartal 2009 196.8
1. kvartal 2010 197.5
2. kvartal 2010 199.0
3. kvartal 2010 199.6
4. kvartal 2010 200.7
1. kvartal 2011 201.6
2. kvartal 2011 202.3
3. kvartal 2011 202.8
4. kvartal 2011 204.0
1. kvartal 2012 206.1
2. kvartal 2012 206.2
3. kvartal 2012 207.0
4. kvartal 2012 207.9
1. kvartal 2013 208.6
2. kvartal 2013 209.9
3. kvartal 2013 210.9
4. kvartal 2013 212.2
1. kvartal 2014 212.6
2. kvartal 2014 213.6
3. kvartal 2014 214.4
4. kvartal 2014 211.9
1. kvartal 2015 213.2
2. kvartal 2015 212.3
3. kvartal 2015 214.4
4. kvartal 2015 217.5
1. kvartal 2016 219.7
2. kvartal 2016 222.4
3. kvartal 2016 223.5
4. kvartal 2016 225.1
1. kvartal 2017 226.3
2. kvartal 2017 227.8
3. kvartal 2017 229.1
4. kvartal 2017 230.0
1. kvartal 2018 232.1
2. kvartal 2018 233.6
3. kvartal 2018 234.0
4. kvartal 2018 233.8
1. kvartal 2019 233.2
2. kvartal 2019 232.3
3. kvartal 2019 230.8
4. kvartal 2019 231.7
1. kvartal 2020 232.6
2. kvartal 2020 233.4

Gjeldsraten beregnes som gjeld i prosent av disponibel inntekt og benyttes som indikator for utviklingen i husholdningenes gjeld. Stigende gjeldsrate betyr at gjelden vokser raskere enn inntektene. Inntektene skal betjene gjelden, og stigende gjeldsrate innebærer økt gjeldsbyrde for husholdningene. Med gjeldsbyrde menes renteutgifter og avdrag som skal betales tilbake til långiver over gjeldens løpetid.

Arbeidsledighet

Nøkkeltall

Arbeidsledige personer i prosent av arbeidsstyrken

Arbeidsledige personer i prosent av arbeidsstyrken

5.2  %

[ Juli 2020 ]

1.1 prosentpoeng

endring fra forrige 3 måneders periode

Arbeidsledige personer (15 - 74 år) i prosent av arbeidsstyrken

Arbeidsledige (15 - 74 år)
Arbeidsledige (15 - 74 år)
1975 2.3
1976 1.8
1977 1.5
1978 1.8
1979 2.0
1980 1.7
1981 2.0
1982 2.6
1983 3.4
1984 3.2
1985 2.6
1986 2.0
1987 2.1
1988 3.2
1989 4.9
1990 5.2
1991 5.5
1992 5.9
1993 6.0
1994 5.4
1995 4.9
1996 4.8
1997 4.0
1998 3.2
1999 3.2
2000 3.4
2001 3.5
2002 3.9
2003 4.5
2004 4.5
2005 4.6
2006 3.4
2007 2.5
2008 2.7
2009 3.3
2010 3.8
2011 3.4
2012 3.3
2013 3.8
2014 3.6
2015 4.5
2016 4.7
2017 4.2
2018 3.8
2019 3.7
Arbeidsledige personer (15 - 74 år) i prosent av arbeidsstyrken
Arbeidsledige (15 - 74 år)
1975 2.3
1976 1.8
1977 1.5
1978 1.8
1979 2.0
1980 1.7
1981 2.0
1982 2.6
1983 3.4
1984 3.2
1985 2.6
1986 2.0
1987 2.1
1988 3.2
1989 4.9
1990 5.2
1991 5.5
1992 5.9
1993 6.0
1994 5.4
1995 4.9
1996 4.8
1997 4.0
1998 3.2
1999 3.2
2000 3.4
2001 3.5
2002 3.9
2003 4.5
2004 4.5
2005 4.6
2006 3.4
2007 2.5
2008 2.7
2009 3.3
2010 3.8
2011 3.4
2012 3.3
2013 3.8
2014 3.6
2015 4.5
2016 4.7
2017 4.2
2018 3.8
2019 3.7

Arbeidsledige er personer uten inntektsgivende arbeid, men som prøvde å skaffe seg det i løpet av de siste fire ukene, og kunne ha påtatt seg arbeid i løpet av to uker. De arbeidsledige er en del av arbeidsstyrken, selv om de ikke har jobb, fordi de tilbyr sin arbeidskraft på arbeidsmarkedet. Arbeidsledighetstallet oppdateres månedlig, og er en viktig indikator for norsk økonomi.

Norsk økonomi fremover

Konjunkturtendensene

Årlig vekst i bruttonasjonalprodukt¹ (BNP)

Bruttonasjonalprodukt BNP Fastlands-Norge
Bruttonasjonalprodukt BNP Fastlands-Norge
1991 3.1 1.5
1992 3.6 2.6
1993 2.8 2.7
1994 5.1 3.6
1995 4.2 3.4
1996 5.0 4.1
1997 5.3 5.2
1998 2.6 3.8
1999 2.0 2.4
2000 3.2 3.1
2001 2.1 1.9
2002 1.4 1.5
2003 0.9 1.2
2004 4.0 5.0
2005 2.6 4.7
2006 2.4 5.1
2007 3.0 5.7
2008 0.5 1.8
2009 -1.7 -1.8
2010 0.7 1.9
2011 1.0 1.9
2012 2.7 3.7
2013 1.0 2.3
2014 2.0 2.2
2015 2.0 1.4
2016 1.1 0.9
2017 2.3 2.0
2018 1.3 2.2
2019 1.2 2.3
2020 -1.9 -3.2
2021 3.7 3.6
2022 3.0 2.9
2023 2.6 2.7
Årlig vekst i bruttonasjonalprodukt¹ (BNP)
Bruttonasjonalprodukt BNP Fastlands-Norge
1991 3.1 1.5
1992 3.6 2.6
1993 2.8 2.7
1994 5.1 3.6
1995 4.2 3.4
1996 5.0 4.1
1997 5.3 5.2
1998 2.6 3.8
1999 2.0 2.4
2000 3.2 3.1
2001 2.1 1.9
2002 1.4 1.5
2003 0.9 1.2
2004 4.0 5.0
2005 2.6 4.7
2006 2.4 5.1
2007 3.0 5.7
2008 0.5 1.8
2009 -1.7 -1.8
2010 0.7 1.9
2011 1.0 1.9
2012 2.7 3.7
2013 1.0 2.3
2014 2.0 2.2
2015 2.0 1.4
2016 1.1 0.9
2017 2.3 2.0
2018 1.3 2.2
2019 1.2 2.3
2020 -1.9 -3.2
2021 3.7 3.6
2022 3.0 2.9
2023 2.6 2.7

Arbeidsledighetsraten og årlig vekst i sysselsatte personer og årslønn¹

Sysselsatte personer Arbeidsledighetsrate (nivå) Årslønn
Sysselsatte personer Arbeidsledighetsrate (nivå) Årslønn
1996 2.0 4.8 4.4
1997 2.9 4.0 4.8
1998 2.7 3.2 6.5
1999 0.9 3.2 5.4
2000 0.6 3.4 4.5
2001 0.6 3.5 5.3
2002 -0.5 3.9 5.4
2003 -1.5 4.5 4.5
2004 0.3 4.5 3.5
2005 1.1 4.6 3.3
2006 3.2 3.4 4.1
2007 3.8 2.5 5.4
2008 3.2 2.7 6.3
2009 -0.4 3.3 4.2
2010 -0.3 3.8 3.7
2011 1.4 3.4 4.2
2012 2.0 3.3 4.0
2013 1.1 3.8 3.9
2014 1.0 3.6 3.1
2015 0.5 4.5 2.8
2016 0.3 4.7 1.7
2017 1.2 4.2 2.3
2018 1.6 3.8 2.8
2019 1.6 3.7 3.5
2020 -2.0 4.9 2.0
2021 0.4 4.5 2.3
2022 1.4 4.3 3.5
2023 1.2 4.1 3.6
Arbeidsledighetsraten og årlig vekst i sysselsatte personer og årslønn¹
Sysselsatte personer Arbeidsledighetsrate (nivå) Årslønn
1996 2.0 4.8 4.4
1997 2.9 4.0 4.8
1998 2.7 3.2 6.5
1999 0.9 3.2 5.4
2000 0.6 3.4 4.5
2001 0.6 3.5 5.3
2002 -0.5 3.9 5.4
2003 -1.5 4.5 4.5
2004 0.3 4.5 3.5
2005 1.1 4.6 3.3
2006 3.2 3.4 4.1
2007 3.8 2.5 5.4
2008 3.2 2.7 6.3
2009 -0.4 3.3 4.2
2010 -0.3 3.8 3.7
2011 1.4 3.4 4.2
2012 2.0 3.3 4.0
2013 1.1 3.8 3.9
2014 1.0 3.6 3.1
2015 0.5 4.5 2.8
2016 0.3 4.7 1.7
2017 1.2 4.2 2.3
2018 1.6 3.8 2.8
2019 1.6 3.7 3.5
2020 -2.0 4.9 2.0
2021 0.4 4.5 2.3
2022 1.4 4.3 3.5
2023 1.2 4.1 3.6

Årlig vekst i KPI og boligpriser¹

Konsumprisindeksen (KPI) Boligpris
Konsumprisindeksen (KPI) Boligpris
1993 2.3 0.9
1994 1.4 13.2
1995 2.5 7.3
1996 1.2 9.0
1997 2.6 11.9
1998 2.2 11.1
1999 2.3 11.1
2000 3.1 15.9
2001 3.0 6.9
2002 1.3 5.0
2003 2.5 1.7
2004 0.4 10.2
2005 1.6 8.3
2006 2.3 13.7
2007 0.8 12.6
2008 3.8 -1.1
2009 2.1 1.9
2010 2.5 8.2
2011 1.2 8.0
2012 0.8 6.8
2013 2.1 4.0
2014 2.0 2.7
2015 2.1 6.1
2016 3.6 7.0
2017 1.8 5.0
2018 2.7 1.4
2019 2.2 2.5
2020 1.5 3.2
2021 2.9 3.9
2022 2.1 2.7
2023 2.3 3.1
Årlig vekst i KPI og boligpriser¹
Konsumprisindeksen (KPI) Boligpris
1993 2.3 0.9
1994 1.4 13.2
1995 2.5 7.3
1996 1.2 9.0
1997 2.6 11.9
1998 2.2 11.1
1999 2.3 11.1
2000 3.1 15.9
2001 3.0 6.9
2002 1.3 5.0
2003 2.5 1.7
2004 0.4 10.2
2005 1.6 8.3
2006 2.3 13.7
2007 0.8 12.6
2008 3.8 -1.1
2009 2.1 1.9
2010 2.5 8.2
2011 1.2 8.0
2012 0.8 6.8
2013 2.1 4.0
2014 2.0 2.7
2015 2.1 6.1
2016 3.6 7.0
2017 1.8 5.0
2018 2.7 1.4
2019 2.2 2.5
2020 1.5 3.2
2021 2.9 3.9
2022 2.1 2.7
2023 2.3 3.1

De største næringene

Nøkkeltall

Total verdiskaping i næringslivet

Total verdiskaping i næringslivet

3150 milliarder kroner

[ 2019 ]

0.4 %

Endring fra året før

Produksjon og antall sysselsatte i utvalgte næringer

Antall sysselsatte Bruttoprodukt i basisverdi
Antall sysselsatte Bruttoprodukt i basisverdi
Helse og omsorg 573.1 363
Varehandel 358.8 251
Industri 220.2 222
Bygg og anlegg 247.2 212
Undervisning 222.0 174
Offentlig administrasjon 225.2 217
Faglige tjenester 145.9 151
IT og medier 101.0 137
Olje og gass 55.4 489
Finans og forsikring 47.3 159
Produksjon og antall sysselsatte i utvalgte næringer
Antall sysselsatte Bruttoprodukt i basisverdi
Helse og omsorg 573.1 363
Varehandel 358.8 251
Industri 220.2 222
Bygg og anlegg 247.2 212
Undervisning 222.0 174
Offentlig administrasjon 225.2 217
Faglige tjenester 145.9 151
IT og medier 101.0 137
Olje og gass 55.4 489
Finans og forsikring 47.3 159

Verdiskapingen i næringslivet oppgis gjerne i bruttoprodukt i basisverdi, det vil si verdien av det som er produsert minus driftskostnadene forbundet med å produsere det.

I offentlig sektor settes bruttoproduktet til summen av kostnadene i produksjonen, altså lønnskostnader og andre utgifter, fratrukket innkjøp.

Tjenestenæringene

Antall sysselsatte i tjenestenæringene

2019
2019
Helse og omsorg 573100
Varehandel 358800
Undervisning 222000
Offentlig administrasjon 225200
Transport 140000
Faglige tjenester 145900
Forretningsmessig tjenesteyting 141500
Kultur og underholdning 107200
Overnatting og servering 103700
IT og medier 101000
Annet 94500
Antall sysselsatte i tjenestenæringene
2019
Helse og omsorg 573100
Varehandel 358800
Undervisning 222000
Offentlig administrasjon 225200
Transport 140000
Faglige tjenester 145900
Forretningsmessig tjenesteyting 141500
Kultur og underholdning 107200
Overnatting og servering 103700
IT og medier 101000
Annet 94500

Arbeid i offentlig sektor

Andelen av de sysselsatte som jobber i offentlig forvaltning

2018
2018
Troms - Romsa (-2019) 40.7
Finnmark - Finnmárku (-2019) 39.3
Nordland 37.7
Hedmark (-2019) 37.2
Aust-Agder (-2019) 34.6
Trøndelag - Trööndelage 34.4
Telemark (-2019) 33.9
Oppland (-2019) 33.5
Sogn og Fjordane (-2019) 33.3
Vest-Agder (-2019) 31.6
Østfold (-2019) 31.4
Møre og Romsdal 31.1
Vestfold (-2019) 30.8
Hordaland (-2019) 30.4
Buskerud (-2019) 28.7
Akershus (-2019) 28.0
Rogaland 25.6
Oslo 25.0
Andelen av de sysselsatte som jobber i offentlig forvaltning
2018
Troms - Romsa (-2019) 40.7
Finnmark - Finnmárku (-2019) 39.3
Nordland 37.7
Hedmark (-2019) 37.2
Aust-Agder (-2019) 34.6
Trøndelag - Trööndelage 34.4
Telemark (-2019) 33.9
Oppland (-2019) 33.5
Sogn og Fjordane (-2019) 33.3
Vest-Agder (-2019) 31.6
Østfold (-2019) 31.4
Møre og Romsdal 31.1
Vestfold (-2019) 30.8
Hordaland (-2019) 30.4
Buskerud (-2019) 28.7
Akershus (-2019) 28.0
Rogaland 25.6
Oslo 25.0

Eksport og import

Nøkkeltall

Handelsbalanse

Handelsbalanse

105 milliarder kroner

[ 2019 ]

143 milliarder kroner

Endring fra året før

Handelsbalansen er verdien av eksporte varer minus verdien av importerte varer. Så lenge vi eksporterer for mer enn vi importerer, er handelsbalansen positiv.

Viktigste eksportvarer

2019
2019
Industrimaskiner 29.8
Metaller 67.0
Fisk 104.0
Naturgass 176.5
Råolje 251.9
Viktigste eksportvarer
2019
Industrimaskiner 29.8
Metaller 67.0
Fisk 104.0
Naturgass 176.5
Råolje 251.9

Viktigste importvarer

2019
2019
Klær og tilbehør til klær 22.2
Malmer og avfall av metall 32.0
Mobiltelefoner, data ol. 48.6
Industrimaskiner 70.2
Biler, lastebiler ol. 88.6
Viktigste importvarer
2019
Klær og tilbehør til klær 22.2
Malmer og avfall av metall 32.0
Mobiltelefoner, data ol. 48.6
Industrimaskiner 70.2
Biler, lastebiler ol. 88.6

Olje og gass

Oljeeksport

Oljeeksport etter verdi

18.4 milliarder kroner

[ August 2020 ]

3.1 %

Endring fra samme måned året før

Oljeeksport etter mengde

44.3 millioner fat olje

[ August 2020 ]

23.2 %

Endring fra samme måned året før

Eksport av olje og gass etter verdi¹

Olje Gass
Olje Gass
1972 0.2 0.0
1973 0.2 0.0
1974 0.8 0.0
1975 3.6 0.0
1976 6.7 0.0
1977 7.3 0.8
1978 8.8 4.8
1979 14.7 7.3
1980 28.5 12.9
1981 31.0 17.0
1982 31.9 21.6
1983 40.7 23.2
1984 51.7 26.6
1985 56.1 29.3
1986 28.5 24.6
1987 37.1 16.5
1988 33.7 14.8
1989 59.4 14.2
1990 74.6 14.0
1991 80.4 16.3
1992 82.7 14.5
1993 89.4 14.6
1994 92.1 14.3
1995 98.0 15.2
1996 135.7 21.0
1997 136.1 27.6
1998 91.1 27.2
1999 133.7 25.5
2000 258.8 47.8
2001 234.7 61.0
2002 197.9 59.4
2003 195.7 62.2
2004 237.5 74.0
2005 289.5 103.1
2006 309.3 146.9
2007 309.7 134.8
2008 359.4 213.7
2009 243.5 166.0
2010 282.0 159.4
2011 321.2 200.1
2012 306.8 252.3
2013 288.1 248.8
2014 282.7 223.6
2015 197.1 220.7
2016 187.6 161.1
2017 223.1 203.1
2018 261.3 265.4
2019 251.9 176.5
Eksport av olje og gass etter verdi¹
Olje Gass
1972 0.2 0.0
1973 0.2 0.0
1974 0.8 0.0
1975 3.6 0.0
1976 6.7 0.0
1977 7.3 0.8
1978 8.8 4.8
1979 14.7 7.3
1980 28.5 12.9
1981 31.0 17.0
1982 31.9 21.6
1983 40.7 23.2
1984 51.7 26.6
1985 56.1 29.3
1986 28.5 24.6
1987 37.1 16.5
1988 33.7 14.8
1989 59.4 14.2
1990 74.6 14.0
1991 80.4 16.3
1992 82.7 14.5
1993 89.4 14.6
1994 92.1 14.3
1995 98.0 15.2
1996 135.7 21.0
1997 136.1 27.6
1998 91.1 27.2
1999 133.7 25.5
2000 258.8 47.8
2001 234.7 61.0
2002 197.9 59.4
2003 195.7 62.2
2004 237.5 74.0
2005 289.5 103.1
2006 309.3 146.9
2007 309.7 134.8
2008 359.4 213.7
2009 243.5 166.0
2010 282.0 159.4
2011 321.2 200.1
2012 306.8 252.3
2013 288.1 248.8
2014 282.7 223.6
2015 197.1 220.7
2016 187.6 161.1
2017 223.1 203.1
2018 261.3 265.4
2019 251.9 176.5

Fiskeri

Nøkkeltall

Total verdi av eksportert fisk

Total verdi av eksportert fisk

104.0 milliarder kroner

[ 2019 ]

8.3 %

Endring fra året før

Laks og ørret fra oppdrettsanlegg etter vekt

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Laks 297557 332581 360807 425156 439874 434778 462452 509470 563850 586357 629766 744125 737254 862305 939536 1064868 1232094 1168324 1258356 1303346 1233619 1236354 1282003 1357304
Regnbueørret 22966 33295 48431 48692 48394 71413 83115 68687 63278 58658 62497 77673 85566 74305 54675 58554 74678 71552 68986 73007 87853 66999 68345 83054
Laks og ørret fra oppdrettsanlegg etter vekt
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Laks 297557 332581 360807 425156 439874 434778 462452 509470 563850 586357 629766 744125 737254 862305 939536 1064868 1232094 1168324 1258356 1303346 1233619 1236354 1282003 1357304
Regnbueørret 22966 33295 48431 48692 48394 71413 83115 68687 63278 58658 62497 77673 85566 74305 54675 58554 74678 71552 68986 73007 87853 66999 68345 83054

Fangst av utvalgte fiskeslag etter vekt

[]

[]

Makrell

241375  tonn

[ 2019 ]

14.8 %

endring fra året før

[]

Utslipp fra næringslivet

Nøkkeltall

Endring i totale utslipp til luft siste ti år

Endring i totale utslipp til luft siste ti år

-5.4 %

[ 2019 ]

Utslipp til luft etter kilde

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Olje- og gassutvinning 8651 9171 9957 10135 11024 11524 11186 11688 13032 14008 13720 13876 14105 14073 13682 15138 14842 13747 13927 13623 13730 13670 14367 14888 14549 14299 14157 13919
Industri og bergverk 15882 16851 17755 17045 17636 17325 17602 17391 17221 16699 15690 15477 15747 15319 14898 14520 14057 11487 12249 12249 11963 12028 11654 11952 11592 12039 11976 11721
Veitrafikk 7093 7266 7163 7284 7660 7650 7882 8311 8142 8643 8721 8863 9159 9299 9579 9819 9688 9540 9788 9739 9781 9791 9941 9980 9732 8808 9056 8358
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m. 5961 6128 6300 7002 7478 7759 8067 8122 7130 7181 7168 7022 7120 7150 7488 7705 7500 7507 7940 8209 8424 8250 7881 7566 7379 7134 7462 6978
Jordbruk 4638 4629 4635 4670 4695 4644 4639 4654 4508 4463 4452 4528 4497 4503 4416 4412 4394 4380 4305 4277 4296 4346 4403 4454 4503 4522 4467 4437
Andre kilder 5307 5357 5454 5485 6111 5688 5379 5548 5079 5350 5536 6028 5561 5058 5292 5415 5106 6518 7267 6553 5928 5884 5684 5513 5717 5691 4923 4882
Utslipp til luft etter kilde
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Olje- og gassutvinning 8651 9171 9957 10135 11024 11524 11186 11688 13032 14008 13720 13876 14105 14073 13682 15138 14842 13747 13927 13623 13730 13670 14367 14888 14549 14299 14157 13919
Industri og bergverk 15882 16851 17755 17045 17636 17325 17602 17391 17221 16699 15690 15477 15747 15319 14898 14520 14057 11487 12249 12249 11963 12028 11654 11952 11592 12039 11976 11721
Veitrafikk 7093 7266 7163 7284 7660 7650 7882 8311 8142 8643 8721 8863 9159 9299 9579 9819 9688 9540 9788 9739 9781 9791 9941 9980 9732 8808 9056 8358
Luftfart, sjøfart, fiske, motorredskaper m.m. 5961 6128 6300 7002 7478 7759 8067 8122 7130 7181 7168 7022 7120 7150 7488 7705 7500 7507 7940 8209 8424 8250 7881 7566 7379 7134 7462 6978
Jordbruk 4638 4629 4635 4670 4695 4644 4639 4654 4508 4463 4452 4528 4497 4503 4416 4412 4394 4380 4305 4277 4296 4346 4403 4454 4503 4522 4467 4437
Andre kilder 5307 5357 5454 5485 6111 5688 5379 5548 5079 5350 5536 6028 5561 5058 5292 5415 5106 6518 7267 6553 5928 5884 5684 5513 5717 5691 4923 4882

Nøkkeltall

Endring i utslipp per krone siste ti år

Endring i utslipp per krone siste ti år

4.8 %

[ 2018 ]

Utslipp etter næring i forhold til produsert verdi

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Alle næringer 31.1267 30.8768 30.0104 31.7759 31.0980 29.8254 28.7511 28.8333 29.7569 27.4756 26.2060 26.4114 25.0188 27.2284 25.7317 22.7458 21.6743 22.9539 24.7711 23.9409 23.7143 22.8116 21.4963 23.7413 24.2337 23.8397
Produksjon av metaller 314.0890 305.1472 530.6503 442.4606 404.2107 442.1234 461.6817 426.1802 373.2955 372.2500 280.3186 260.1291 242.3774 296.9881 328.5482 276.1742 300.0851 288.6979 299.8442 310.7620 334.8126 307.9690 320.1296 351.5985 362.8961 348.5220
Utenriks sjøfart 122.3930 125.1499 119.5947 160.3946 172.9347 148.9663 132.5872 145.5451 212.0862 184.1479 171.2767 248.6906 250.5739 432.5782 421.2820 350.4115 318.8132 380.2522 523.4626 472.7604 422.9554 367.6088 281.7177 512.7347 607.5223 605.4112
Jordbruk og skogbruk 291.0779 292.2421 279.9169 286.0577 288.9383 288.7785 286.8753 279.7491 292.5463 284.6080 303.7482 275.2084 277.4134 254.0333 244.9802 229.0143 237.4841 231.0457 243.4064 238.9184 244.9392 244.6510 235.7236 237.5562 232.6641 252.5679
Oljeraffinering, kjemisk og farmasøytisk industri 285.2695 294.7600 300.0144 294.9623 308.6984 386.5595 316.7453 327.5076 402.7221 372.7600 332.5705 326.0081 320.0775 325.4962 278.4439 252.0758 213.9133 205.3482 204.7648 223.4541 212.7246 208.6880 209.8505 196.4717 193.0183 202.6024
Transport ellers 72.8353 71.6464 75.6681