Hele publikasjonen Norsk mediebarometer finner du her.

2020 var et annerledes år hvor skoler, universiteter og arbeidsplasser var stengt i perioder. Barn og studenter måtte ha nettbasert undervisning hjemme og mange voksne jobbet fra hjemmekontor. Befolkningen har i større grad måttet oppholde seg hjemme og adskilt fra hverandre.

– Folk blir mer opptatt av nyheter når det skjer store ting i verden. Samtidig holder folk også fast ved sine medievaner over tid, sier Emma Schiro, statistikkansvarlig for Norsk mediebarometer.

Figur 1. Andel som har brukt ulike medier en gjennomsnittsdag. Prosent

TV og radio flatet ut

Det siste tiåret har det vært en bratt nedgang i andelen av befolkningen som ser på lineær-TV en gjennomsnittsdag. I 2012 lå andelen for første gang under 80 prosent, og 2019 var det første året da under halvparten av befolkningen så på TV, med 48 prosent. I 2020 var det fortsatt 48 prosent som så på lineær-TV, slik at andelen har holdt seg stabil.

– Her ser vi en tydelig sammenheng med koronapandemien. I årets første kvartal, hvor målingen i hovedsak skjedde før Norge stengte ned, fortsatte nedgangen slik den har gjort i flere år for lineær-TV. I de tre påfølgende kvartalene flatet dette ut. Altså var det ikke flere som droppet lineær-TV utover året, sier Emma Schiro.

En større andel av de som så på TV en gjennomsnittsdag valgte å se på direktesendte nyheter i fjor. Andelen økte fra 53 prosent i 2019 til 62 prosent i 2020. En kikk på alders- og kjønnsfordelingen blant TV-titterne viser at det særlig var flere unge kvinner som så mer på direktesendte nyheter i 2020.

– Også flere av radiolytterne hørte på nyheter i 2020. 47 prosent av de som hørte på radio gjorde dette, som er en liten økning fra 2019, sier Schiro.

Oppslutningen om radio har falt helt siden 2014. I 2020 flatet også denne trenden ut, da 49 prosent oppga å ha hørt på radio en gjennomsnittsdag.

Figur 2. Andel fjernsynsseere en gjennomsnittsdag, etter alder og utdanning

Økt nyhetslesing på nett veier opp for papiravis-fall

Papiravisene har som kjent vært i hardt vær lenge. Andelen som leser papiravis har gradvis falt fra år til år siden 1994, da andelen var på 85 prosent. I 2020 var det 24 prosent av befolkningen som leste papiravis en gjennomsnittsdag – en nedgang på 3 prosentpoeng fra året før.

Samtidig er det stadig flere som leser nyheter på nett. Dette mer enn veide opp for nedgangen i papiravislesing i 2020. Den samlede andelen som leser aviser på enten papir eller nett en gjennomsnittsdag økte fra 73 prosent i 2019 til 77 prosent i 2020.

– Det er helt tydelig at folk har vært opptatt av å få med seg nyheter i 2020. Andelen som har tilgang til betalt nettavisabonnement har også økt til 29 prosent fra 26. Det var også færre som oppga at de ikke fulgte med på nyheter på tvers av ulike plattformer, sier Emma Schiro.

Figur 3. Andel av befolkningen som leser papiravis, nettavis og aviser totalt en gjennomsnittsdag. 2020

Mer nyheter via sosiale medier

Av de som bruker internett (92 prosent) er det nesten halvparten – 44 prosent – som finner og leser nyheter på sosiale medier.

– Det er i størst grad ungdommene som leser eller ser på nyheter på sosiale medier. I alderen 16-19 år er det 69 prosent som gjør dette, sier Emma Schiro.

Snapchat og Facebook er de plattformene hvor flest leser nyheter, og andelen som leser nyheter på hver plattform følger i stor grad hvor mange som bruker de i utgangspunktet. Facebook er klart mest populært blant de i alderen 20 år og oppover, og er generelt den sosiale kanalen flest voksne leser nyheter fra. Snapchat er det sosiale mediet hvor flest under 20 år finner sine nyheter.