Statistiske analyser 166

Norsk mediebarometer 2020

Norsk mediebarometer viser nordmenns mediebruk: Hvilke medier bruker vi og hvordan, forskjeller mellom generasjoner og hvordan dette har endret seg over tre tiår.

Presentasjon av Norsk mediebarometer 2020

Se statistikkansvarlig Emma Castillo Schiro presentere hovedfunnene fra Norsk mediebarometer 2020 i videoen over.

Norsk mediebarometer er en publikasjon basert på Statistisk sentralbyrås årlige undersøkelser om mediebruk. I disse undersøkelsene svarer et representativt utvalg av befolkningen i alderen 9-79 år på spørsmål om bruk av ulike medier og tilgang til medier i husholdningen. Undersøkelsen gir tall for mediebruk på alle ukedager og ulike årstider. Den første undersøkelsen ble gjennomført i 1991. Med unntak av 1993 har undersøkelsen blitt gjennomført hvert år. I 2020 ble det gjort telefonintervjuer med 1 698 personer, en svarprosent på 56,9. Covid-19 pandemien har gjort 2020 til et annerledes år og dette omtales nærmere i første kapittel.

Resultatene fra undersøkelsen viser at 24 prosent av befolkningen leser papiravis en gjennomsnittsdag i 2020, mot 27 i 2019. Det er en nedgang i andelen som leser papiraviser, men en økning i andelen som leser papiravisenes nettsider. For aviser sett under ett, veier økningen blant dem som leser papiraviser på nett og andre nettaviser opp for nedgangen i papiravislesere. Det er derfor en liten økning i befolkningens samlede aviskonsum fra 73 prosent i 2019 til 77 prosent i 2020.

49 prosent lytter til radio eller nettradio daglig og dette holder seg fra året før. 39 prosent hører på DAB radio i 2020 og dette holder seg stabilt fra 2019. Andelen som har DAB-radio hjemme øker, fra 72 til 78 prosent.

48 prosent ser på TV, medregnet direktesendt nett-TV, og det har holdt seg stabilt fra 2019. Andelen TV-seere som ser på nyheter har økt med 9 prosentpoeng til 62 prosent i 2020.

51 prosent ser video- og filmmedier en gjennomsnittsdag i 2020, dette er en økning fra 43 prosent i 2019. Både DVD/Blu-ray, harddiskopptak, nedlastet og strømmet innhold er inkludert i denne statistikken. Andelen som ser videomedier på DVD/Blu-ray har holdt seg stabilt lavt, mens 12 prosent ser nedlastet innhold. 83 prosent av de som ser videomedier en gjennomsnittsdag i 2020, strømmer videoinnhold.

57 prosent av befolkningen lytter til lydmedier en gjennomsnittsdag og dette har holdt seg ganske stabilt. Lydmedier omfatter vinylplater, CD-er, MP3-filer, nedlastet musikk og strømmet musikk. Åtte av ti av de som hører på lydmedier strømmer musikk og ni av ti lyttere bruker mobiltelefonen til å høre på lydfiler.

Ni av ti personer i alderen 9-79 år bruker internett en gjennomsnittsdag. Nær alle i alderen 13 til 44 år er innom internett en gjennomsnittsdag, mens andelen blant de mellom 67-79 år er 67 prosent, en økning på 6 prosentpoeng fra 61 i 2019. Gjennomsnittstiden befolkningen bruker på internett alle ukedager fortsetter å øke.

35 prosent av befolkningen spiller digitale spill en gjennomsnittsdag, og det spilles fortsatt i snitt en halvtime daglig. Barn i aldersgruppen 9-15 år bruker mest tid på slike spill. Menn bruker i snitt 28 minutter mer på digitale spill enn kvinner.

Andelen av befolkningen som leser papirbøker har holdt seg stabil på mellom 23 og 25 prosent siden 2012 og i 2020 leser 23 prosent bøker. En større andel kvinner enn menn leser bøker på fritiden, og andelen boklesere er høyest blant den eldste og den yngste aldersgruppen. Blant kvinner i alderen 16-24 år har andelen som leser papirbok en gjennomsnittsdag nærmest halvert seg fra 27 prosent i 2019 til 14 i 2020.

4 prosent av befolkningen leser ukeblad på papir og dette har holdt seg stabilt siden 2016 etter at andel lesere av ukeblad har hatt en nedgang helt fra 1990-årene. Kvinner og personer mellom 67-79 år er de som i størst grad leser ukeblad. 3 prosent av befolkningen leser tegneserier på papir en gjennomsnittsdag og det er i hovedsak barn som leser disse. Lesing av tidsskrift gjøres av 5 prosent og størst andel tidsskriftlesere finnes blant voksne og dem med høy utdanning.

Tilgang til internett ligger på samme nivå som de siste 3 årene med en andel på 98 prosent. Andelen som har en smarttelefon holder seg også stabil på 96 prosent, og totalt har 99 prosent av befolkningen mellom 9-79 år sin egen mobiltelefon.

Andelen som gikk på kino falt markant i 2020. 67 prosent hadde vært på kino de siste 12 måneder, mens det i 2019-undersøkelsen var 75 prosent. Gjennomsnittlig antall kinobesøk i befolkningen var 2,3 de siste 12 månedene i denne undersøkelsen versus 3,2 i 2019-undersøkelsen. Det er omtrent ett helt besøk mindre i gjennomsnitt i befolkningen

Om publikasjonen

Tittel

Norsk mediebarometer 2020

Ansvarlig

Emma Castillo Schiro

Serie og -nummer

Statistiske analyser 166

Utgiver

Statistisk sentralbyrå

Oppdragsgiver

Medietilsynet

Emne

Tids- og mediebruk

ISBN (elektronisk)

978-82-587-1323-1

ISBN (trykt)

978-82-587-1322-4

ISSN

0804-3221

Antall sider

122

Om Statistiske analyser

Statistiske analyser formidler statistikk til en bred leserkrets. Du skal kunne forstå det meste av innholdet uten å ha spesialkunnskaper om statistikk og metode. Her publiseres analyser av statistikk om et allment tilgjengelig og gjerne populært emne.

Kontakt