Betydelig færre gudstjenester i 2020

Publisert:

De foreløpige KOSTRA-tallene som ble publisert 15. mars viser at det har vært en nedgang både i antall gudstjenester og antall deltakere i 2020, sammenlignet med tidligere år.

Da Norge stengte ned samfunnet i mars 2020 på grunn av koronapandemien, innebar det også stengte kirker. Statistikken for Den norske kirke viser at det har vært en nedadgående trend både i antall gudstjenester og antall deltakere i løpet av de siste årene, og i 2020 var det 51 134 gudstjenester med totalt 3 792 856 deltakere.

Nedgang i antall gudstjenester

De foreløpige KOSTRA-tallene over antall gudstjenester i 2020 viser at det har vært betydelig færre gudstjenester enn i 2019. Denne nedgangen er markant større enn det den har vært i perioden mellom 2016 og 2019. Nedgangen fra 2019 til 2020 skyldes i all hovedsak stengingen av kirker på grunn av koronapandemien. Den prosentvise nedgangen er størst for Oslo med en nedgang på 29,7 prosent fra 2019 til 2020, sammenlignet en 13,9 prosent nedgang for resten av landet i samme periode.

Gudstjenester med mulighet for fysisk oppmøte var i klart flertall i 2020 med 48 368. I tillegg ble det dette året avholdt 2 766 rent digitale gudstjenester.

Figur 1. Gudstjenester i Den norske kirke

Årstall 2016 2017 2018 2019 2020
Digitale gudstjenester 2766
Fysiske gudstjenester 62509 61000 60396 60166 48368

Færre deltakere på gudstjenester

Antall deltakere på gudstjenestene har også sunket i 2020. Antall deltakere i 2020 var nær 3,8 millioner. Av disse var det 1,4 millioner som fulgte en gudstjeneste via direktestrømming. Mellom 2016 og 2019 har det vært en stødig nedgang på 7,7 prosent. Nedgangen fra 2019 til 2020 var på 27,7 prosent.

Figur 2

Figur 2. Deltakere i gudstjenester i Den norske kirke

Tallene for Den norske kirke viser også hvor mange deltakere det var i gjennomsnitt på gudstjenester. Det var en nedgang på 3,7 deltakere per gudstjeneste fra 2016 til 2019, men det har vært en vesentlig større nedgang fra 2019 til 2020, fra 87,2 deltakere per gudstjeneste til 74,2.

Figur 3. Gjennomsnittlig antall deltakere per gudstjeneste i Den norske kirke

Årstall 2016 2017 2018 2019 2020
Deltakere per gudstjeneste 90.9 89.4 88.1 87.2 74.2

Tallene i denne artikkelen baserer seg på foreløpige tall for Den norske kirke som ble publisert 15. mars 2021. De endelige tallene for 2020 publiseres i juni 2021.

Faktaside

Kontakt