Lyd, video og allmennkringkasting

Tabell 1: Andel lyttere til lydmedier som lytter på ulike måter en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder, utdanning og landsdel. 2022. Prosent

Tabell 2: NRK P1. Sendetid etter programtype

Tabell 3: NRK P2 Sendetid, etter programtype

Tabell 4: NRK P3. Sendetid, etter programtype

Tabell 5: NRK. Sendetid, etter fjernsynskanal og programtype. 2022.

Tabell 6: TV2 hovedkanal. Sendetid, etter programtype. 2020-2022.

Tabell 7: NRK. Sendetid i radio og fjernsyn, etter målform. Prosent

Tabell 8: Lytter- og seerandeler for ulike radio- og fjernsynskanaler en gjennomsnittsdag. Prosent

Tabell 9: Andel befolkningen som lytter til radio en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder, utdanning og landsdel. Prosent

Tabell 10: Minutt brukt til radiolytting en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder, utdanning og husholdningsinntekt

Tabell 11: Andel av befolkningen som ser på fjernsyn en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder, utdanning, yrkesstatus og landsdel

Tabell 12: Minutt brukt til fjernsyn en gjennomsnittsdag, etter kjønn, alder, utdanning og hushaldsinntekt

Tabell 13: Fjernsynsseing blant personer 9-79 år en gjennomsnittsdag. Seerandeler i prosent.

Tabell 14: Prosentdel nynorsk i programtilbodet på NRKs NRKs radio - og fjernsynskanaler