Idrett og friluftsliv

Tabell 1: Antall idrettslag og medlemskap¹, etter idrettskrets

Tabell 2: Norsk friluftsliv. Lokallag og medlemskap

Tabell 3: Personer som i løpet av de siste 12 månedene har deltatt på ulike friluftslivaktiviteter, etter år, kjønn, alder, utdanning og fylke. Prosent

Tabell 4: Antall idrettsanlegg, etter klassifikasjon og fylke

Tabell 5: Antall idrettsanlegg og innbyggere per anlegg for noen utvalgte anleggskoder og år

Tabell 6: Friluftsområder for rekreasjon og friluftsliv i tettsted etter tilgjengelige områder og år

Tabell 7: Netto driftsutgifter og brutto investeringsutgifter for kommunekonsern til idrett, etter fylke