Til sammen ble 14 760 Omfatter elg, hjort, villrein og rådyr registrert omkommet eller drept utenom jakta i 1. april-31. mars viser nye tall fra statistikken Avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt. Det er en økning på 8 prosent fra foregående jaktår. Trafikken var som vanlig den vanligste dødsårsaken. Til sammen ble 8 800 dyr drept av bil og 940 av tog. 4 700 omkom av andre årsaker.

Her ser du hvor mange dyr som ble påkjørt og drept på veg og bane i hver kommune.

Mesteparten av rådyrene er påkjørt av bil

I alt ble 6 797 rådyr drept av bil og 300 av tog i løpet av jaktåret 2021/22. Det var Viken og Innlandet som hadde flest rådyrpåkjørsler med henholdsvis 2 190 og 1 343.

Figur 1. Rådyr, elg og hjort drept av bil eller tog

Flest rådyr påkjørt og drept på vegene i Indre Østfold

Blant kommunene var det flest rådyr som ble drept på vegene i Indre Østfold og Fredrikstad, med henholdsvis 183 og 124 dyr. Flest elger omkom i trafikken i Rana og Grong, henholdsvis 134 og 68. Med 43 trafikkdrepte hjort topper Kinn lista for hjortepåkjørsler i jaktåret 2021/22. Voss følger deretter med 37.