Her blir det påkjørt flest hjortevilt

Publisert:

Det er om høsten flest elg, hjort og rådyr blir påkjørt og drept. I kartet nederst i artikkelen kan du se på hvilke veistrekninger ulykkene inntreffer.

I jaktåret 2019/2020 ble det påkjørt og drept flest hjortevilt i høstmånedene september-november. 31 prosent av alle trafikkdrepte hjort, rådyr og elg dette jaktåret ble påkjørt i denne perioden.

Til sammen ble det påkjørt og drept til sammen 6 900 hjortevilt på europaveger, fylkesveger og riksveger i jaktåret 2019/2020. 72 prosent av disse påkjørslene skjedde på riksvegene. Til sammen skjedde nesten 90 prosent av alle påkjørsler på de tre vegklassene nevnt over. De resterende påkjørslene skjedde på andre veger.

Kartet nedenfor viser hvilke vegstrekninger det er påkjørt og drept flest dyr. Det er bare vegstrekninger med minst tre påkjørsler som vises på kartet. Les mer om hvordan kartet er laget i tekstboksen under og i informasjonsboksen merket med « øverst på kartet.

5 800 rådyr påkjørt og drept

Det er rådyrene som er mest utsatt i trafikken. I alt 5 800 rådyr ble påkjørt og drept av motorkjøretøy, viser statistikken over registret avgang av hjortevilt utenom ordinær jakt. For elg og hjort er antall trafikkdrepte dyr henholdsvis 983 og 918. I alt ble det påkjørt og drept 7 700 hjortevilt. Flest rådyr ble påkjørt og drept i Trøndelag, i alt 947. For elg var det flest påkjørsler i Hedmark med 219 dyr, og for hjort var Møre og Romsdal på toppen av lista 238 dyr.

I tillegg ble 900 hjortevilt drept av tog og 3 700 dyr omkom av andre årsaker.

Datagrunnlaget er basert på koordinater for registrert avgang av hjortevilt i trafikken

Artikkelen og kartløsningen er basert på data fra Hjorteviltregisteret for hjorteviltartene elg, hjort og rådyr som er påkjørt og drept i trafikken i jaktåret 2019/2020. Kartløsningen viser vegstrekninger der tre eller flere dyr er påkjørt og drept. Det er påkjørsler på europaveger, riksveger og fylkesveger som vises. Andre vegklasser har færre og mer spredte påkjørsler, og er derfor ikke tatt med. Hjortevilt drept av tog inngår ikke i kartgrunnlaget.

Kart over trafikkdrepte hjortevilt, jaktåret 2019/2020

Kartet er optimalisert for større skjermer, klikk her for å åpne kartet i fullversjon.

Faktaside