Nye tall fra statistikken over elgjakt og statistikken for hjortejakt for jaktåret 2020/2021 viser at utbyttet fra hjortejakta økte med 3 600 dyr, eller 8 prosent, fra foregående jaktår. Elgjakta hadde økt utbytte for første gang på mange år, og antall felte dyr gikk opp med 1 400 dyr eller 5 prosent.

Av fellingskvotene på 65 400 hjort og 39 900 elg endte fellingsprosentene på 71 prosent for hjort og 76 prosent for elg.

Figur 1. Felte elg og hjort i Norge. 1913–2020

Vestland er det nye store hjortefylket

I alt felte jegerne i dette fylket 24 000 dyr av en kvote på 30 700. Det var 1 900 flere enn foregående år, og gir en fellingsprosent på 79. I det andre store hjortefylket ‒ Møre og Romsdal ‒ ble det felt 13 000 dyr. Fellingstallene her økte med 500 dyr fra forrige år.

Innlandet og Trøndelag er de største elgjaktfylkene

Under fjorårets elgjakt ble det av en kvote på 10 500 elg felt nesten 8 700 dyr i Innlandet. Dette gir en fellingsprosent på 83. Trøndelag, det andre store elgjaktfylket, hadde en fellingskvote på 9 600 dyr og nesten 8 100 ble felt. Dette gir en fellingsprosent på 80.

Flest hjort felt i den nye kommunen Sunnfjord

Sunnfjord kommune, som består av de sammenslåtte kommune Førde, Jølster, Gaular og Naustdal, topper fellingsstatistikken for hjort i 2020/21. I alt ble det felt 2 200 hjort i kommunen under jakta. Kvinnherad følger deretter med 1 400 felte dyr.

Sjekk fellingstallene for hjort i din kommune her

Steinkjer største elgjaktkommune

Trøndelagskommunen Steinkjer, som er slått sammen med Verran kommune fra 2020, var den suverent største kommunen målt i antall felte elg i jaktåret 2020/21. I alt ble det skutt 900 elg i kommunen, som er over 300 flere enn det som ble felt i Trysil i Innlandet, som er nummer to på lista.

Sjekk fellingstallene for elg i din kommune her