Offentlig sektor

Informasjon om undersøkelser og rapportering for stat og kommune.

Alle undersøkelser offentlig

Vis kun undersøkelser som pågår

 • B

 • Pågår

  Bruk av IKT i det offentlige

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0536

 • E

 • Pågår

  Egenmeldt sykefravær

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0182

 • F

 • Ikke aktiv

  Finansiering av politiske partier

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0604

  På vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet ber Statistisk sentralbyrå (SSB) alle organisatoriske ledd av de registrerte politiske partiene om å rapportere inntektsopplysninger, kostander og balansetall. Formålet med rapporteringen er å sikre offentlighetens rett til innsyn og motvirkning av korrupsjon ved åpenhet om finansieringen av de politiske partiene, jf. partiloven § 1.

 • Ikke aktiv

  Forenklet næringsoppgave

  Måleperiode: årlig

  Skjemanummer: RA-0425

 • I

 • Ikke aktiv

  IPLOS - Individbasert helse- og omsorgsstatistikk

  Måleperiode: årlig

 • K

 • Ikke aktiv

  KOSTRA innrapportering

  Måleperiode: årlig

 • Ikke aktiv

  Kirkelige fellesråd og menighetsråd - rapportering

  Måleperiode: årlig

 • Pågår

  Kvartalsvis regnskap fra kommuner og fylkeskommuner

 • L

 • Pågår

  Ledige stillinger

  Måleperiode: kvartalsvis

  Skjemanummer: RA-0678

 • Ikke aktiv

  Lønnsstatistikk, ansatte i staten. Statens sentrale tjenestemannsregister

  Måleperiode: halvårlig

  Dataene per 1. oktober til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) danner grunnlaget for produksjon av ulike lønns- og personalstatistiske oppgaver til bruk under forhandliger om lønn- og arbeidsvilkår, lønns- og kostnadsanalyser, personalplanlegging, budsjettarbeid, beregning av lokale potter og Finansdepartementets kompensasjoner for lønnsoppgjøret per budsjettkapittel.

  Statistisk sentralbyrå (SSB) benytter dataene per 1. oktober som grunnlag for offisiell lønnsstatistikk for alle ansatte i staten. Statistikken viser lønnsnivået og endring i lønn for ansatte i staten.

  Tellingen per 1. mars danner grunnlaget for vedlegget i Prop.1 S  fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

   

Kontakt