Gå til undersøkelse

Svarene dine er viktige

Statistisk sentralbyrå (SSB) gjennomfører hver måned en undersøkelse for å kartlegge husleiene i et utvalg av norske utleieboliger. 

Til undersøkelsen er det trukket utvalg på 2 500 boliger blant leieboliger som var med i SSBs undersøkelse om bolig og boforhold. Det er frivillig å delta i undersøkelsen. Hver bolig er med i Boligpanelet i tolv måneder. De som er trukket ut mottar epost og sms fra SSB.

Av og til kontakter vi utleiere for å få nødvendige tilleggsopplysninger om utleieboligen. Utleiere og en del leieboere deltar på eget skjema på nett.

I undersøkelsen spør vi om hva som betales i husleie og hva som er årsak til en eventuell endring fra forrige måned.

Det tar bare et par minutter å svare på spørsmålene.

Det er viktig å få svar hver måned, for å kunne fange opp endringer i husleien eller bytte av leietaker. Dataene vi får inn gjennom boligpanelet benyttes for å beregne konsumprisindeksen som publiseres hver måned. Det er derfor viktig at IO rapporterer husleie hver måned, selv om den er lik.

Dersom du har flyttet fra boligen skal du fortsatt svare på skjema. Da får vi registrert at du har flyttet, og du vil ikke bli kontaktet neste måned.

Du fyller ut et skjema på internett.

For å svare på internett benytter du lenken i epost eller sms som sendes til deg i starten av hver måned. Du kan velge om du vil svare på bokmål, nynorsk, engelsk eller polsk.

Du kan også svare på undersøkelsen over telefon. Hvis du ønsker å komme i kontakt med en intervjuer innen kort tid, kan du ringe 62 88 56 08.

Skjemaet skal fungere på alle nettlesere og alle enheter (mobil, PC, nettbrett). Hvis du opplever tekniske problemer, kan det likevel være lurt å prøve en annen nettleser eller enhet.

Ta kontakt med oss på e-post svar@ssb.no eller telefon 62 88 51 90 hvis de tekniske problemene ikke lar seg løse.

Til undersøkelsen er det trukket utvalg på 2 500 boliger blant leieboliger som var med i SSBs undersøkelse om bolig og boforhold. Hver bolig er med i Boligpanelet i tolv måneder. De som er trukket ut mottar epost og sms fra SSB.

Vi trenger svar fra alle som er trukket ut, og vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men svarene dine vil bidra til bedre statistikk om leieprisene i Norge.

Vi vil at dere skal svare på skjemaet selv om det ikke har vært noen endringer den aktuelle måneden.

  • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
  • Frem til 1. desember 2025 kan du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og be om at svarene dine blir slettet. Vi anonymiserer alle opplysningene om deg innen 1. desember 2025.
  • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og be om at svarene dine blir slettet.
  • Undersøkelsen blir gjennomført i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller les mer om personvern.

Har du flere spørsmål?

Nedenfor ser du de mest stilte spørsmålene om undersøkelsen. Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på e-post eller telefon. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden

Du kan ringe 62 88 56 08 eller sende e-post til svar@ssb.no for å avtale når vi skal kontakte deg.

Ja. Hvis du ønsker å komme i kontakt med en intervjuer innen kort tid, kan du ringe 62 88 56 93 etter klokken 15:00.

Ja. Hvis du vil svare på internett finner du lenke og innloggingsinformasjon i e-posten fra oss. Hvis du ikke har fått denne informasjonen, men vil svare på internett, kan du ringe 62 88 56 08 eller sende e-post til svar@ssb.no for å få tilsendt lenke og innloggingsinformasjon.