Svarene dine er viktige

Resultatene fra undersøkelsen skal gi kunnskap om utviklingen i bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler. Opplysningene vil danne grunnlag for tiltak som kan redusere skader forbundet med bruk av disse stoffene. Resultatene fra undersøkelsen blir også brukt til å evaluere ulike virkemidler, som for eksempel kampanjer, lovendringer og forebyggende tiltak. 

For at vi skal få et så riktig bilde av tobakks- og rusmiddelbruk i Norge som mulig, er det viktig at også personer som ikke røyker, drikker alkohol eller bruker andre rusmidler deltar. 

Du vil få noen spørsmål om bruk av tobakk, alkohol og andre rusmidler.

Intervjuet tar vanligvis 15 minutter, men dette vil variere fra person til person.

Dersom du er trukket ut til undersøkelsen, vil du motta en e-post eller et brev fra oss. I løpet av den nærmeste tiden vil en av intervjuerne våre ringe deg for å gjennomføre et intervju.

Du kan også ringe oss på telefonnummer 62 88 56 08 eller sende e-post til svar@ssb.no for å avtale når vi skal ringe deg. Undersøkelsen kan kun gjennomføres på telefon.

Dersom du ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

Vi har trukket et tilfeldig utvalg på 1000 personer fra Folkeregisteret, som representerer et tverrsnitt av befolkningen i alderen 16–79 år. De som er trukket ut, mottar SMS og e-post fra SSB.

Vi trenger svar fra alle som er trukket ut, og vi kan ikke erstatte deg med en annen dersom du ikke deltar. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men svarene dine vil bidra til bedre statistikk om bruk av rusmidler i Norge.

  • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
  • Du kan når som helst kontakte oss for å trekke deg og be om at svarene dine blir slettet.
  • Undersøkelsen blir gjennomført i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på våre sider om personvern.

Har du flere spørsmål?

Nedenfor ser du de mest stilte spørsmålene om undersøkelsen. Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på chat, e-post eller telefon. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.