Svarene dine er viktige

Resultatene fra undersøkelsen er nødvendige for å forstå utviklingen i arbeidsmarkedet, og for å kunne levere forskning og prognoser om norsk økonomi. De blir blant annet brukt av myndighetene til å vurdere om det er nødvendig å sette inn tiltak. Det påvirker befolkningen, for eksempel gjennom politiske beslutninger og renter.  

Vi sammenligner arbeidsmarkedene i ulike land, og vi måler endringer over tid. Det er av særlig stor interesse å sammenligne arbeidsledigheten i Norge med Norden og EU-landene. 

Arbeidskraftundersøkelsen er så viktig for samfunnet at alle myndige personer som er trukket ut til undersøkelsen, har plikt til å svare. Undersøkelsen blir gjennomført med hjemmel i statistikkloven av 21. juni 2019.  

For personer under 18 år er undersøkelsen frivillig.

  • Alle som arbeider i SSB har taushetsplikt, og vi vil aldri videreformidle opplysninger om hva enkeltpersoner har svart.
  • Mindreårige kan når som helst trekke seg og be om at svarene blir slettet.
  • Undersøkelsen blir gjennomført i samsvar med statistikkloven og personopplysningsloven. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på våre sider om personvern.
  • Vi fjerner direkte identifiserbare opplysninger om respondentene to år etter at siste intervju er gjennomført.

Du får for det meste enkle spørsmål om din arbeidssituasjon. Intervjuet varer i cirka fem minutter, men det vil variere noe fra person til person.

Du vil blant annet få spørsmål om du er

  • i arbeid
  • arbeidsledig
  • alderspensjonist eller har en annen pensjon
  • skoleelev eller student

Du kan også få spørsmål om arbeidstid, overtid, midlertidig ansettelse og helserelaterte spørsmål.

Undersøkelsen måler utviklingen over tid, og de fleste personene som er trukket ut, vil bli kontaktet åtte kvartaler på rad for oppdatering av opplysningene.

Alle som var registrert i husholdningen til de vi trekker ut, og som er i alderen 15–89 år, vil også bli kontakt én gang for et intervju. Hvis det oppstår endringer i husholdningen, ønsker vi fortsatt å intervjue dem.

I løpet av den nærmeste tiden vil du bli oppringt av en av intervjuerne våre for å gjennomføre intervjuet. Intervjuet kan gjennomføres på norsk eller engelsk, og du kan kun svare på undersøkelsen på telefon.

Hvis det ikke passer å bli intervjuet når vi ringer, kan du ringe selv til 62 88 56 93 kl. 09–21 mandag til torsdag, og kl. 09–20 på fredager. En intervjuer vil da gjennomføre et intervju med deg.

Dersom du ønsker å avtale en tid for intervjuet, kan du ringe 62 88 56 08 mellom kl. 09-14, eller sende e-post til svar@ssb.no. Du kan gi beskjed om når du vil bli kontaktet neste gang.

Dersom du ikke har blitt kontaktet av en av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt eller at vi har feil opplysninger. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

Vi har trukket et utvalg personer i alderen 15 til 89 år fra hele landet som representerer den norske befolkningen. Aldersgruppen har et stort spenn for at vi skal få informasjon om tilknytningen til arbeidsmarkedet for ulike befolkningsgrupper. Svarene dine er viktige for undersøkelsen selv om du ikke har inntektsgivende arbeid.

Foresatte til personer under 18 år mottar et brev om at barnet er trukket ut til å delta. Barnet får også et brev.

Vi kan ikke erstatte deg med en annen person. For å få et riktig bilde av arbeidsmarkedet, er det viktig at alle som er trukket ut deltar.

Informasjonen fra Arbeidskraftundersøkelsen er så viktig at alle myndige personer som er trukket ut har svarplikt. Arbeidskraftundersøkelsen blir gjennomført med hjemmel i Statistikkloven av 21. juni 2019 (Lovdata.no).

Lurer du på noe?

Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på svar@ssb.no eller 62 88 56 08.