Gå til undersøkelse

Svarene dine er viktige

Statistisk sentralbyrå (SSB) har gjennomført en årlig undersøkelse om Med mediebruk mener vi blant annet bruk av internett, aviser, TV, radio, musikk, blader, bøker og spill. i befolkningen siden 1991. Formålet med undersøkelsen er å lage offisiell statistikk over befolkningens tilgang til og bruk av massemedier.

Statistikken er en viktig informasjonskilde for offentlige myndigheter og andre som ønsker å delta i planlegging og utvikling av landets medietilbud. Resultatene brukes også i SSBs egne publikasjoner, og universiteter og forskningsmiljøer benytter informasjonen til forskning og undervisning. Media og interesseorganisasjoner bruker også statistikken.

For at vi skal kunne utarbeide god statistikk om mediebruk, spør vi deg om

  • din bruk av internett og sosiale medier
  • din bruk av TV og film
  • hvilke medier du bruker for å få med deg nyheter
  • din bruk av radio, podkast og musikk
  • din bruk av dataspill, blader og bøker

Det tar omtrent 15 minutter å svare på undersøkelsen, men tidsbruken varierer noe fra person til person.

Vi har trukket ut et tilfeldig utvalg på 9 000 personer fra alderen 9 år og over fra Folkeregisteret til å delta i undersøkelsen. Dette er fordelt på 6 000 i et hovedutvalg og 3 000 i et tilleggsutvalg. For aldersgruppen 9–15 år vil vi sende all informasjon til foresatte. De i aldersgruppen 16–17 år vil motta all informasjon, men foresatte vil få et brev som orienterer om at barnet er trukket ut.

Vi trenger svar fra personer i alle aldre over hele landet, og vi kan ikke erstatte deg med en annen person dersom du ikke deltar. Det er frivillig å delta i undersøkelsen, men det er viktig å få akkurat dine svar for å få så pålitelig statistikk om mediebruk som mulig.

Du blir invitert til å svare på undersøkelsen enten på internett eller gjennom telefonintervju.

For å svare på internett benytter du lenken som ligger øverst på denne siden, eller som vi har sendt deg på e-post, SMS eller i Altinn. Du kan velge om du vil svare på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Dersom du blir invitert til å svare på internett, men ikke svarer innen to uker, blir du kontaktet av en av våre intervjuere for å gjennomføre intervjuet over telefon. Du kan også ringe oss på telefon 62 88 56 08 eller sende en e-post til svar@ssb.no for å avtale når vi skal ringe deg.

Noen vil få invitasjon til å delta på telefonintervju først. Dersom du ikke deltar, vil du etter to uker få muligheten til å svare på internett.

Skjemaet skal fungere på alle nettlesere og alle enheter (mobil, PC, nettbrett). Hvis du opplever tekniske problemer, kan det likevel være lurt å prøve en annen nettleser eller enhet.

Ta kontakt med oss på telefon 62 88 51 90 eller på e-post svar@ssb.no hvis de tekniske problemene ikke lar seg løse, så hjelper vi deg.

Dersom du har fått beskjed om at du er trukket ut, men ikke har blitt kontaktet av våre intervjuere, kan det skyldes at vi ikke har funnet telefonnummeret ditt. I så fall ber vi deg kontakte oss og oppgi hvilket telefonnummer vi kan nå deg på.

  • Svarene dine bruker vi kun til å lage offisiell statistikk, og enkeltsvar vil aldri bli offentliggjort.
  • For at intervjuet skal vare så kort som mulig, benytter vi opplysninger fra registre som SSB har tilgang til. Vi benytter opplysninger om deg og dine foreldre fra Folkeregisteret og registre med opplysninger om utdanning fra skoleeiere og Lånekassen. Vi benytter også opplysninger om inntekt, arbeid, trygder og stønader fra Skatteetaten og Nav om deg og husstanden din.
  • Vi anonymiserer alle opplysningene om deg innen 1. november 2025. Før dette kan du når som helst kontakte oss for å trekke deg og be om at svarene dine blir slettet. Har du spørsmål om personvern, kan du sende en e-post til personvernombud@ssb.no eller lese mer på våre sider om personvern.

Har du flere spørsmål?

Nedenfor ser du de mest stilte spørsmålene om undersøkelsen. Finner du ikke svar på det du lurer på, kan du kontakte oss på chat, e-post eller telefon. Se kontaktinformasjon nederst på denne siden.

Du kan ringe 62 88 56 08 eller sende e-post til svar@ssb.no for å avtale når vi skal kontakte deg.

Ja. Hvis du ønsker å komme i kontakt med en intervjuer innen kort tid, kan du ringe 62 88 56 93 etter klokken 15:00.

Ja. Hvis du vil svare på internett finner du lenke og innloggingsinformasjon i e-posten fra oss. Hvis du ikke har fått denne informasjonen, men vil svare på internett, kan du ringe 62 88 56 08 eller sende e-post til svar@ssb.no for å få tilsendt lenke og innloggingsinformasjon.