Artikler om helseforhold, levekårsundersøkelsen

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Halvparten av unge kvinner er plaget med hodepine eller migrene Artikkel 27. september

    Mange kvinner lever med smerter og plager. I alderen 16-24 år oppgir hele 50 prosent å være plaget med varige eller tilbakevendende hodesmerter, mens 31 prosent opplyser å være plaget med smerter i kroppen.