Publisert Tittel Åpne
8. september 2020 Uføre og deltidsansatte gjør mest ulønnet omsorgsarbeid Artikkel
15. september 2016 Middelaldrende yter mest ulønnet omsorgsarbeid Artikkel