Den økte i 2021 kom hovedsakelig av at forbruket av elektrisk kraft fortsetter å øke. Det ble brukt over 49 000 i 2021, viser statistikken energibruk i industrien. Dette utgjorde 70 prosent av samlet innkjøpt energi.

Figur 1. Industri og bergverk¹. Energibruk etter næring². 2003-2021. TWh³

¹ Næringsinndelingen er etter SN2007. ² Energibruk er inklusive kullprodukter benyttet som reduksjonsmiddel. ³ 1 TWh (terrawattime) = 1 milliard kWh (kilowattimer)

Kraftintensiv industri øker forbruket av energi

De mest energiintensive næringene i Norge kalles også . Disse benyttet nesten 57 600 GWh i 2021, som er en økning fra året før på 6,1 prosent, og utgjorde dermed 69,3 prosent av all energibruk i norsk industri og bergverk i 2021.

Figur 2. Industri og bergverk¹. Energibruk etter energivare². 2003-2021. TWh³

¹ Næringsinndelingen er etter SN2007. ² Energibruk er inklusive kullprodukter benyttet som reduksjonsmiddel. ³ 1 TWh (terrawattime) = 1 milliard kWh (kilowattimer)

Økte energikostnader

Energikostnadene steg med over 10 milliarder kroner eller 47 prosent fra 2020 til 2021. Økningen skyldes blant annet av høyere forbruk av og , gass og petroleumsprodukter. Kostnadene for elektrisk kraft steg fra 14 milliarder kroner til 22 milliarder kroner, som tilsvarer en økning på hele 52 prosent.

Kostnaden for gikk opp 56,4 prosent i 2021 prosent selv om forbruket kun økte med 3 prosent. En ytterligere årsak til økte energikostnader er kostnaden for som har steget med 39,1 prosent. Her viser energiforbruket en økning på 14,1 prosent.