Artikler om energibruk i industrien

Artikler, analyser og publikasjoner

2022

  1. Økt energibruk i industrien Artikkel 18. mai

    Foreløpige tall viser at den totale energibruken i norsk industri og bergverk var på over 83 000 GWh i 2021. Det er 6 prosent mer enn i 2020. I samme tidsrom økte energikostnadene med hele 47 prosent til 31 milliarder kroner.