Veldig lav strømpris i 2020

Publisert:

Den gjennomsnittlige strømprisen for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 20,7 øre/kWh i 2020. Det er hele 57 prosent lavere enn året før og det laveste som er registrert siden 2002.

Strømprisen var lav for husholdninger i alle kvartalene i 2020, viser nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser. NVE trekker i sin årsrapport om kraftsituasjonen frem at rekordmye snø i fjellene vinteren 2019/2020 og svært sterk hydrologisk balanse gjennom året var blant hovedårsakene til den lave kraftprisen i 2020. Den sterke hydrologiske balansen ga rekordstor kraftproduksjon, viser tall fra den månedlige elektrisitetsstatistikken.

Den totale strømprisen for husholdninger, som består av kraftpris, nettleie og avgifter, var i gjennomsnitt 80,3 øre/kWh i 2020, som er 31 prosent lavere enn i 2019. Av dette utgjorde kraftprisen 20,7 øre/kWh, nettleien 28,6 øre/kWh og avgifter 31 øre/kWh.

Figur 1. Elektrisitetspris, nettleie og avgifter for husholdninger

Kraftpris Avgifter Nettleie
2012 29.1 25.8 26.3
2013 34.8 27.1 26.4
2014 30.6 27.1 26
2015 26.7 29.1 26.2
2016 31.6 33.0 27.2
2017 34.4 34.2 27.9
2018 48.6 37.6 28.7
2019 48.7 37.2 30.0
2020 20.7 31.0 28.6

Spotpris billigst

Husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen hadde den klart laveste strømprisen i 2020 med en pris på 17,8 øre/kWh i gjennomsnitt, se figur 2. Det er denne typen kontrakter som er den vanligste for husholdninger. Husholdningene med variabel priskontrakter betalte betydelig mer for strømmen i 2020 og i gjennomsnitt var prisen for denne kontraktstypen 30,4 øre/kWh. Den høyeste strømprisen hadde de med eldre fastpriskontrakter. Prisen for disse kontraktene var 35,6 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Få husholdninger har strøm gjennom fastpriskontrakter, og disse kontraktene utgjør en liten andel av det totale strømforbruket.

Figur 2. Pris på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 2020

Øre/kWh
Nye fastpris- kontrakter – inntil 1-års varighet 27.9
Nye fastpris- kontrakter – over 1-års varighet 34.2
Eldre fastpris- kontrakter 35.6
Kontrakter tilknyttet elspotprisen 17.8
Variabel pris kontrakter 30.4

Lav strømpris for tjenesteyting og industri

Gjennomsnittlig pris på elektrisk kraft for tjenesteytende næringer var 17,1 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie i 2020. Det er hele 62 prosent lavere enn året før. Strømprisene for industri, eksklusiv kraftintensiv industri, var også betydelig lavere i 2020. Gjennomsnittsprisen var 16,2 øre/kWh, noe som også var 62 prosent lavere sammenlignet med året før.

For kraftintensiv industri selges det meste av strømmen gjennom fastpriskontrakter som gjør at prisene er mer stabile over tid. Den gjennomsnittlige prisen, eksklusive avgifter og nettleie, var 28,4 øre/kWh i 2020. Til sammenligning var denne strømprisen 32,2 øre/kWh året før.

Figur 3. Gjennomsnittlige priser på elektrisk kraft, eksklusive avgifter og nettleie. Alle typer kontrakter

Alle typer kontrakter 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Husholdninger 16.2 15.2 14.1 20.6 20.3 41.4 27.9 26.7 41.3 28.1 39.1 35.2 46.8 45.3 29.1 34.8 30.6 26.7 31.6 34.4 48.6 48.7 20.7
Tjenesteytende næringer 16.5 14.8 13.3 19.4 19.4 31.1 24.9 24 36.9 27 35.4 34.5 45.7 42.3 28.5 33.6 28.9 24.7 29.2 30.8 44.9 44.6 17.1
Industri, unntatt kraftintensiv industri 16.3 15.1 13.9 18.4 19.8 26.3 23.7 22.3 28.4 23.3 28.8 29.8 36.4 32.1 27.8 32.4 27.6 23.2 28.7 30.2 43.9 42.7 16.2

Kontakt